Mr. dr. H.M.A.E. (Hana) van Ooijen

Universitair docent
Internationaal en Europees Recht
h.m.a.e.vanooijen@uu.nl

[subject to review/editing]

Meer dan de normale emotionele banden (met D. Brouwer) in: Asiel & Migrantenrecht, 2020-2, Stichting Migratierecht Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland, Amsterdam; 

Annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (met J.A. Nijland en 
D. Brouwer), 4 april 2019, 201807811/1/V1, JV 2019/116;

Kroniek Migratierecht (met anderen), in Advocatenblad, 2019-3, Boom Juridisch, Den Haag;

Noot bij Ebrahimian t. Frankrijk (EHRM, nr. 64846/11), in European Human Rights Cases, EHRC 2016/54, Sdu, Den Haag;

Keep the faith: the CJEU as a co-guardian of religious freedom, in M. van den Brink e.a. (red.) (2015) Equality and human rights: nothing but trouble? Netherlands Institute of Human Rights (SIM special), Utrecht;

Curbs and turbans: challenging (tur) bans, in S. Ferrari (red.) (2015) Routledge Handbook on Law and Religion, Routledge, Oxford;

Every downside has its upside: run-up to a statelessness determination procedure in the Netherlands? (2014) blog post on the blog European Network on Statelessness;

Two cross cases. Comments on the Grand Chamber judgment in the case of Eweida and others v. the United Kingdom (2013) blog post on the ECHR blog;

Les politiques relatives à la burqa aux pays-bas: une tradition pluraliste démasquée? (met A.J. Overbeeke) in D. Koussens en O. Roy (red.) (2013) Quand la burqa passe à l'Ouest, enjeux éthiques, politiques et juridiques, Presses Universitaires de Rennes, Rennes;

Religious Symbols in Public Functions: Unveiling State Neutrality. A Comparative Analysis of Dutch, English and French Justifications for Limiting the Freedom of Public Officials to Display Religious Symbols (2012) Intersentia, Antwerpen;

Neutrality and Displaying Religious Symbols, in J. Temperman (red.) (2012) The Lautsi Papers. Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, Brill, Leiden;

Franse boerkaboete. Het Franse verbod op het bedekken van het gelaat in de openbare ruimte, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2012/2, Wolf Legal Publishers, Nijmegen;

Godsdienstvrijheid: afschaffen of beschermen? (red. met anderen) (2008) Stichting NJCM-Boekerij, 46, Leiden;

Gewetensbezwaren van ambtenaren: de gulden middenweg of de weg van de minste weerstand? Een column in J.P. Loof, (red.) (2008) Juridische ruimte voor gewetensbezwaren? Stichting NJCM-Boekerij, 45, Leiden;

Boerka of bivakmuts: verbod in de openbare ruimte? (2008) NJCM-Bulletin, jrg. 33, nr. 2.

Publicaties

2023

Vakpublicaties

Bex - Reimert, V., & van Ooijen, H., (2023). Uitspraak Uitgelicht - Intrekking Nederlanderschap (art. 14 lid 4 RWN) ondanks vrijspraak, ( Asiel- & Migrantenrecht). https://migratieweb-stichtingmigratierecht-nl.proxy.library.uu.nl/article-publication/12-12-2023-asielmigrantenrecht-2023-nr-10-uitspraak-uitgelicht-intrekking

2012

Wetenschappelijke publicaties

van Ooijen, H. (2012). Religious Symbols in Public Functions: Unveiling State Neutrality. A Comparative Analysis of Dutch, English and French Justifications for Limiting the Freedom of Public Officials to Display Religious Symbols. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/257203/ooijen.pdf?sequence=2

Populariserende publicaties

van Ooijen, H. (2012). Neutrale staat vereist geen verbod hoofddoek. Nederlands Dagblad.
van Ooijen, H. (2012). Religieuze uiting kan best. Reformatorisch Dagblad.
van Ooijen, H. (2012). Staat met religieuze uitingen is ook neutraal. Binnenlands Bestuur.

2010

Vakpublicaties

van Ooijen, H. (2010). Letter from Oxford, Strasbourgh and Paris: getting a feel with the local context. Newsletter School of Human Rights Research, 14(4), 16-17.

2009

Wetenschappelijke publicaties

van Ooijen, H. (2009). Gewetensbezwaren van ambtenaren: de gulden middenweg of de weg van de minste weerstand? Een column. In J. P. Loof (Ed.), Juridische ruimte voor gewetensbezwaren? (pp. 91-95). Stichting NJCM-boekerij.
van Ooijen, H. (2009). Boerka of bivakmuts: verbod in de openbare ruimte? NJCM-Bulletin, 33(2), 160-176.

Vakpublicaties

van Ooijen, H. (2009). Godsdienstvrijheid: afschaffen of beschermen? Stichting NJCM-boekerij.

2008

Wetenschappelijke publicaties

van Ooijen, H. (2008). Boerka of Bivakmuts: Verbod in de openbare ruimte? Het wetsvoorstel Wilders en Fritsma en het wetsvoorstel Kamp nader onder de loep. NJCM-Bulletin, 160-175.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/27105/Ooijen-%2520Boerka%2520of%2520Bivakmuts.txt?sequence=1
van Ooijen, H. (2008). Boerka of bivakmuts: verbod in de openbare ruimte? Het wetsvoorstel Kamp nader onder de loep genomen. NJCM-Bulletin, 2(33), 160-176.

2007

Vakpublicaties

van Ooijen, H. (2007). Symposium 'Equality unlimited'. Newsletter School of Human Rights Research, 11(2), 2-3.