Dr. Henk Pander Maat

Dr. Henk Pander Maat

Geaffilieerd onderzoeker
Language and communication
h.l.w.pandermaat@uu.nl

Publicaties

2021

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H., & van der Geest, T. (2021). Monitor begrijpelijke overheidsteksten. HAN University of Applied Sciences Academie IT en Mediadesign Centrum IT + Media in opdracht van ministerie van BZK en de Taalunie. https://taalunie.org/publicaties/203/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten
Pander Maat, H., Staal, B., & Holleman, B. (2021). The Framing Preference for Large and Increasing Components in Static and Dynamic Descriptions. Frontiers in Psychology, 12, 1-12. [720427]. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.720427
Bosma, E., Janssen, D., & Pander Maat, H. (2021). Kijksluiters: kijken naar gesprekken tussen apotheker en patiënt. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 43(2), 231-258. https://doi.org/10.5117/TVT2021.2.007.BOSM

2020

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. (2020). Identifying populist ideology in political discourse: A two-step corpus analysis. In H. Jansen, B. van Klink, & I. van der Geest (Eds.), Vox populi: Populism as a rhetorical and democratic challenge (pp. 44-69). Cheltenham/Edward Elgar.
Van Balken, M., Florine, S., & Pander Maat, H. L. W. (2020). Are decision aids for all? Time to take care of the millions of low literate. World Journal of Urology. https://doi.org/10.1007/s00345-020-03234-8
Pander Maat, H. L. W., Kraf, R., Dekker, N. W., van der Sloot, K., van der Klis, M. H., van Gompel, M., & Kleijn, S. (2020). Handleiding T-Scan.
Pander Maat, H. L. W., & Janssen, D. M. L. (2020). Begrijpelijke teksten in 'Mens Centraal': Een kwantitatieve en kwalitatieve begrijpelijkheidsanalyse. Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek (UCCO).

2019

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & Janssen, D. M. L. (2019). De VNG-websteksten voor TOP-taken: een automatische en kwalitatieve begrijpelijkheidsanalyse. Utrechts Centrum voor Communicatieonderzoek (UCCO).
Pander Maat, H. L. W., Raaijmakers, K. M. J., Vermeulen, D. H. A., Veerbeek, J., & de Glopper, C. (2019). Tekstkenmerken en tekstkwaliteit van leerlingteksten: Een annotatiestudie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 41(2), 331-361. https://doi.org/10.5117/TVT2019.2.001.PAND
Herijgers, M. L. C., Charldorp, T. C., & Pander Maat, H. L. W. (2019). Human-human-computer triads in institutional encounters. Journal of Pragmatics, 150, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.06.010
Woudstra, A., Meppelink, C., Pander Maat, H. L. W., Oosterhaven, J., Franssen, M., & Dima, A. (2019). Validation of the short assessment of health literacy (SAHL-D) and short-form development: Rasch analysis. BMC Medical Research Methodology [E], 19(122), [122 ]. https://doi.org/10.1186/s12874-019-0762-4
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2019). Comprehension Effects of Connectives Across Texts, Readers, and Coherence Relations. Discourse Processes, 56(5-6), 447-464. https://doi.org/10.1080/0163853X.2019.1605257
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2019). Cloze testing for comprehension assessment: The HyTeC-cloze. Language Testing, 36(4), 553-572. https://doi.org/10.1177/0265532219840382

2018

Wetenschappelijke publicaties

Sikkema, T. E., Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2018). Naar een betere dagvaarding: De effecten van stijl- en structuuroptimalisatie op de begrijpelijkheid voor lezers met verschillende niveaus van geletterdheid. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(3), 327-356. https://doi.org/10.5117/TVT2018.3.003.SIKK
Ham, L., Lentz, L. R., Pander Maat, H. L. W., & Stolk, F. R. W. (2018). Zijn romans en kranten sinds 1950 eenvoudiger geworden? Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 134(4), 300-324.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384468/nw_Ham_ea_TNTL20184.pdf?sequence=1
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., Frissen, S., & Sanders, T. J. M. (2018). Predicting readability for Dutch adolescents: The Utrecht Readability Model (U-Read). Poster session presented at Annual meeting Society for the scientific study of reading, Brighton, United Kingdom.

Vakpublicaties

Lentz, L. R., Nell, M. L., & Pander Maat, H. L. W. (2018). Naar een model voor pensioencommunicatie. Netspar Design Paper, (101), 1-41. https://www.netspar.nl/assets/uploads/P20180605_DES101.pdf

2017

Wetenschappelijke publicaties

Sikkema, T. E., Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2017). De schuld van incassodocumenten: De taakgerichtheid van de dagvaarding en de aanmaning in incassozaken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(3), 273- 296. https://doi.org/10.5117/TVT2017.3.SIKK
Pander Maat, H. L. W. (2017). Zinslengte en zinscomplexiteit. Een corpusbenadering. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(3), 297-328. https://doi.org/10.5117/TVT2017.3.PAND
Pander Maat, H. L. W., & Ditewig, S. (2017). Hoe worden onderwijsteksten vereenvoudigd, en helpt dat? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(2), 245-263. https://doi.org/10.5117/TVT2017.2.MAAT
Lentz, L. R., Nell, M. L., & Pander Maat, H. L. W. (2017). Begrijpelijkheid van pensioencommunicatie: Effecten van wetgeving, geletterdheid en revisies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(2), 191-208. https://doi.org/10.5117/TVT2017.2.LENT
Herijgers, M. L. C., & Pander Maat, H. L. W. (2017). Navigating contextual constraints in discourse: design explications in institutional talk. Discourse Studies, 19(3). https://doi.org/10.1177/1461445617701811

Overige resultaten

Pander Maat, H. L. W. (Author). (2017). T-Scan. Software
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2017). Effects of syntactic dependency length on on-line text processing and comprehension. Poster session presented at Architectures and Mechanisms of Language Processing, Lancaster, United Kingdom.
Kleijn, S., & Pander Maat, H. L. W. (2017). What (Little) Difference a Word Makes: Realistic Effects of Linguistic Complexity on Text Comprehension and Text Processing. Poster session presented at Society for Text & Discourse, Philadelphia, Pennsylvania, United States.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & Dekker, N. (2016). Tekstgenres analyseren op lexicale complexiteit met TScan. Tijdschrift voor taalbeheersing, 38(3), 263-304. https://doi.org/10.5117/TVT2016.3.PAND
Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2016). De nieuwe regels voor pensioencommunicatie in de praktijk. Netspar Brief, (6), [1]. https://www.netspar.nl/publicatie/nieuwe-regels-pensioencommunicatie-praktijk/

Overige resultaten

Nell, M. L., Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2016, Mar). Effecten van gelaagdheid in pensioendocumenten: een gebruikersstudie. Netspar. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=140158
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2016). Realistic effects of word difficulty on the on-line processing and understanding of texts. Abstract from 7th Scandinavian Workshop on Eye Tracking, Turku, Finland.
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2016). How Dependency Lengths Affect Text Processing Under Naturalistic Reading Conditions. Abstract from 26th Annual Meeting of the Society for Text & Discourse, Kassel, Germany.
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2016). Effects of dependency length on the processing and understanding of texts. Poster session presented at Twenty-Third Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading, Porto, Portugal. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2397.5920
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/339514/SKleijn_SSSR_poster2016_Copy.pdf?sequence=1

2015

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., Lentz, L. R., & Raynor, T. (2015). How to Test Mandatory Text Templates: The European Patient Information Leaflet. PLoS One, 10(10), [e0139250]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139250
Herijgers, M. L. C., & Pander Maat, H. L. W. (2015). How to evaluate multichannel communication packages: a case study on mortgage information. International Journal of Bank Marketing, 33(6), 857-878. https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2014-0173
Pander Maat, H. L. W., Lentz, L. R., & Dost, D. (2015). An evidence-based proposal for patient information leaflets. Information Design Journal, 21(3), 225-243. https://doi.org/10.175/idj.213.06len
Nell, L., Lentz, L., Pander Maat, H., & Koole, T. (2015). Pension helpdesk calls: A repair mechanism in the client communication of financial institutions. Studies in Communication Sciences, 15(1), 103-110. https://doi.org/10.1016/j.scoms.2015.02.002

Vakpublicaties

Feenstra, H., Keune, K., Pander Maat, H. L. W., Eggen, T., & Sanders, T. J. M. (2015). Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers. Levende Talen Tijdschrift, 16(4), 27-42.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/327768/1532_2292_1_SM.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Pander Maat, H. L. W., Dekker, J., Slob, L., & Verhulst, C. (2015). Patiëntenfolders in Nederlandse ziekenhuizen: de praktijk en de mogelijke eisen.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/363520/Patientenfolders_in_Nederlandse_ziekenhuizen.pdf?sequence=1

2014

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., Kraf, R. L., van den Bosch, A., van Gompel, M., Kleijn, S., Sanders, T. J. M., & van der Sloot, K. (2014). T-Scan: a new tool for analyzing Dutch text. Computational Linguistics in The Netherlands journal, 4, 53-74.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322949/CLIN2014.pdf?sequence=1
Pander Maat, H., & Lentz, L. (Accepted/In press). Voorkennis, taalvaardigheid en het gebruiken van pensioenoverzichten: een drie-dimensionele benadering van tekstkwaliteit. In Afscheidsbundel Jan Renkema
Fransen, M. P., Leenaars, K. EF., Rowlands, G., Weiss, B., Pander Maat, H., & Essink-Bot, M-L. (2014). International application of health literacy measures: Adaptation and validation of the newest vital sign in The Netherlands. Patient Education and Counseling, 97(3), 403-409. https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.08.017
Pander Maat, H., Essink-Bot, M-L., Leenaars, K. EF., & Fransen, M. P. (2014). A short assessment of health literacy (SAHL) in the Netherlands. BMC Public Health, 14(990), 1-8. [990].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306536/sahl.pdf?sequence=1
Lentz, L., Pander Maat, H., & Sanders, T. (2014). Towards evidence-based writing decisions: The Knowledge Base Comprehensible Text. Technical Communication, 61(1), 25-37.
Kleijn, S., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (Accepted/In press). Van T-Scan naar LIN: de weg naar een leesbaarheidsindex voor het Nederlands. In Bundel ter gelegenheid van het afscheid van hoogleraar Jan Renkema

Vakpublicaties

Herijgers, M., & Pander Maat, H. (2014). Het evalueren van een communicatiepakket: een andere kijk op Begrijpelijke taal. Tekst(blad), 2014(5/6), 36-40.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & de Jong, C. (2013). How newspaper journalists reframe product press release information. Journalism, 13(4), 348-371. https://doi.org/10.1177/1464884912448914

Populariserende publicaties

Pander Maat, H. L. W., Evers-Vermeul, J., & Sanders, T. J. M. (2013). Natuurlijk is elk antwoord bijna goed. De Volkskrant.

Overige resultaten

Pander Maat, H., & Lentz, L. (2013). Geld, voorkennis en geletterdheid. Paper presented at Presentaties projecten NWO-programma Begrijpelijke Taal ter gelegenheid van het afscheid van hoogleraar Jan Renkema (Tilburg), Tilburg, Netherlands.
Pander Maat, H., Lentz, L., & Nell, L. (2013). Geld, voorkennis en geletterdheid: Een onderzoek naar twee versies van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Paper presented at Netspar , Netherlands.
Lentz, L. R. (Author), & Pander Maat, H. L. W. (Author). (2013). De gebruiksvriendelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht. Web publication/site http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=132199

2012

Wetenschappelijke publicaties

de Waard, A., & Pander Maat, H. L. W. (2012). Epistemic modality and knowledge attribution in scientific discourse: a taxonomy of types and overview of features. In Proceedings of the Workshop on Detecting Structure in Scholarly Discourse (pp. 47-55). Association for Computational Linguistics.
Pander Maat, H. L. W., & de Waard, A. (2012). Verb form indicates discourse segment type in biological research papers: Experimental evidence. Journal of English for Academic Purposes, 11(4), 357-366. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2012.06.002
Pander Maat, H. L. W. (2012). Naar gebruiksvriendelijke hypotheekinformatie: Vier soorten praktijkstudies. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 34(1), 74-103. https://doi.org/10.5117/TVT2012.1.NAAR416
Liakata, M., Thompson, P., de Waard, A., & Pander Maat, H. L. W. (2012). A three-way perspective on scientific discourse annotation for knowledge extraction. In Proceedings of the Workshop on Detecting Structure in Scholarly Discourse (pp. 37-46). Association for Computational Linguistics.

Populariserende publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2012). De lange weg naar een serieuze leesbaarheidsindex. Tekst(blad), 18(4), 36-38.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2011). Towards usable mortgage information: four user studies. Information Design Journal, 19(3), 216-232.
van Hout, T., Pander Maat, H. L. W., & de Preter, W. (2011). Writing from news sources: the case of Apple TV. Journal of Pragmatics, 43(7), 1876-1889.
Kraf, R. L., Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2011). Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid: Een klein consumentenonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 249-265. https://doi.org/10.5117/TVT2011.3.DRIE411
Dolk, S., Knapp, P., Lentz, L. R., Raynor, T., & Pander Maat, H. L. W. (2011). Headline section in patient information leaflets. Does it improve reading performance and perception? Information Design Journal, 19(1), 46-57. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/idj/2011/00000019/00000001/art00005?token=004e18524126cbc25c5f3b3b4746477666257370504a2f7b5a4f582a2f433e402c3568263c2be3
Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2011). Een kennisbank over begrijpelijke taal. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23(3), 208-232. http://taalbeheersing.letterentijdschriften.nl/document_articles/413.pdf
Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2011). Using sorting data to evaluate text structure: an evidence-based proposal for re-structuring patient information leaflets. Technical Communication, 58(3), 218-237. http://techcomm.stc.org/wp-content/uploads/2011/09/197.pdf

2010

Wetenschappelijke publicaties

Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2010). Een betere bijsluiter. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32(2), 128-151.
Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2010). Improving the Usability of patient information leaflets. Patient Education and Counseling, 80(1), 113-119.
Pander Maat, H. L. W., & van Tongeren, C. (2010). Hoe journalisten omgaan met gemeentelijke persberichten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32(3), 185-213.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2009). How grammatical and discourse factors may predict the forward prominence of referents: two corpus studies. Linguistics, 47(6), 1273-1319. http://www.degruyter.com/view/j/ling.2009.47.issue-6/ling.2009.045/ling.2009.045.xml
Pander Maat, H. L. W., & Kraf, R. (2009). Leesbaarheidsonderzoek: oude problemen, nieuwe kansen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31(2), 97-123.
Holleman, B. C., & Pander Maat, H. L. W. (2009). The pragmatics of profiling: Framing effects in text interpretation and text production. Journal of Pragmatics, 41(11), 2004-2221. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.09.038

Vakpublicaties

Pander Maat, H. L. W., Lentz, L. R., & Andriesen, S. (2009). Herziening van de vertaling van de QRD-template. Deelrapport voorkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters. Universiteit Utrecht. http://www.cbg-meb.nl/NR/rdonlyres/8CE7A772-A03A-4AE7-807E-D47570A8555D/0/QRD_vertalingtemplatejanuari.pdf
Pander Maat, H. L. W., Andriesen, S., & Lentz, L. R. (2009). Adviezen over leesbaarheidstestsen voor geneesmiddelenbijsluiters. Deelrapport voorkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters. Universiteit Utrecht. http://www.hum.uu.nl/medewerkers/h.l.w.pandermaat/genre_doc/adviezenoverleesbaarheidstesten.pdf
Lentz, L. R., Pander Maat, H. L. W., & Andriesen, S. (2009). Na consultatie herziene vertaling van QRD-template. UiL OTS. http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG21531.pdf
Pander Maat, H. L. W., Lentz, L. R., & Andriesen, S. (2009). Schrijfadviezen voor de geneesmiddelenbijsluiter. Deelrapport voorkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters. Universiteit Utrecht. http://www.cbg-meb.nl/NR/rdonlyres/C1A68DA2-EB75-42CD-B468-92A3012B3B80/0/schrijfadviezenfebruari.pdf
Pander Maat, H. L. W., de Boer, N., & Timmermans, C. (2009). De gebruiksvriendelijkheid van hypotheekinformatie: een lezersonderzoek. Universiteit Utrecht.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2008). Editing and genre conflict: how newspaper journalists clarify and neutralize press release copy. Pragmatics, 18(1), 87-115.
Jacobs, G. H., Pander Maat, H. L. W., & van Hout, T. (2008). Introduction: the discourse of news managment. Pragmatics, 18(1), 1-8.

Vakpublicaties

van Hout, T., & Pander Maat, H. L. W. (2008). Churnalism? Journalistiek met 150 aanslagen per minuut. Tekstblad, 14(6), 16-19.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2007). How promotional language in press releases is dealt with by journalists: genre-mixing or genre conflict? Journal of Business Communication, 44(1), 59-95. http://job.sagepub.com/cgi/content/abstract/44/1/59
Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2007). Reading aloud and the delay of feedback. Explanations for the effectiveness of reader protocols. Information Design Journal, 15(3), 266-281. http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/idj/2007/00000015/00000003

2006

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2006). Subjecification in gradable adjectives. In A. Athanasiadou, C. Canakis, & B. Cornillie (Eds.), Subjectification. Various Paths to Subjectivity. (pp. 279-320). (Subjectification. Various Paths to Subjectivity.). Mouton de Gruyter.
Sanders, T. J. M., & Pander Maat, H. L. W. (2006). Cohesion and Coherence. In K. Brown (Ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 2 (pp. 591-595). (Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 2). Elsevier. http://www.hum.uu.nl/medewerkers/h.l.w.pandermaat/coherence_doc/cohesionencoherence2006.pdf
Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2006). Connectives in Text. In K. Brown (Ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 3 (pp. 33-41). (Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 3). Elsevier. http://www.hum.uu.nl/medewerkers/h.l.w.pandermaat/coherence_doc/connectivesintext2006.pdf
Pander Maat, H. L. W. (2006). De effectiviteit van tekst en beeld: inleiding. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(2), 69-72.
Lentz, L. R., Mak, W. M., & Pander Maat, H. L. W. (2006). Oogbewegingsregistratie en gebruikersonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(3), 233-244.
Pander Maat, H. L. W., & van der Ploeg, I. (2006). Het effect van structuurmarkingen in teksten en kennisschema's. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(2), 125-142.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & Degand, L. (2005). Connectieven, spreker-betrokkenheid en semantische lagen. Hoe 'daarom' en 'dus' zich gedragen in niet-declaratieve omgevingen. Nederlandse taalkunde, 10(2), 153-185.
Pander Maat, H. L. W., & Bierman, G. (2005). How lay readers and experts understand organization charts. A study of diagrammatic literacy. Information design journal + Document design, 13(2), 118-132.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2004). Aanspreken in ledenwervingsbrieven. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(1), 55-69.
Pander Maat, H. L. W. (2004). Wervend taalgebruik in persberichten - werkt het? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(3), 207-224.
Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2004). Functional analysis for Document Design. Technical Communication, 51(3), 387-399.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2003). Graadadjectieven, subjectificatie en argumentatie. Gramma/TTT, 10, 60-92.
Pander Maat, H. L. W. (2003). Reference point concepts and document quality. Document design, 4, 1-17.
Pander Maat, H. L. W., Degand, L., & ter Maat, H. (2003). A contrastive study of Dutch and French causal connectives on the Speaker Involvement Scale. In A. Verhagen, & J. van de Weijer (Eds.), Usage-based approaches to Dutch (pp. 175-199). LOT.
Pander Maat, H. L. W. (Accepted/In press). Van tekst naar informatie: niveaus van intentionele coherentie. In L. van Waes (Ed.), Studies in taalbeheersing (pp. 364-375). Koninklijke Van Gorcum.
Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2003). Waarom het lezersprotocol zo'n goede methode is om lezersproblemen op te sporen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, 202-220.
Pander Maat, H. L. W. (2003). Presentation media for product interaction. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, 184-187.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (2002). Structuur en Textuur. Leuvense Bijdragen, 91, 241-246.

Vakpublicaties

Pander Maat, H. L. W. (2002). Tekstanalyse. Coutinho.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & Degand, L. (2001). Scaling causal relations and connectives in terms of speaker involvement. Cognitive Linguistics, 12(3), 211-245.
Neutelings, R., & Pander Maat, H. L. W. (2001). Trust but verify: local suspensions of the cooperation principle in political communication. In D. Janssen, & R. Neutelings (Eds.), Reading and Writing Public Documents (pp. 233-254). John Benjamins.
Pander Maat, H. L. W. (2001). The efficiency of reference point-related concepts. In L. Degand, Y. Bestgen, W. Spooren, & L. van Waes (Eds.), Multidisciplinary Approaches to Discourse (pp. 123-132). Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen.
Pander Maat, H. L. W. (2001). Over de structuur van digitale documenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23(4), 289-318.
van Peer, W., & Pander Maat, H. L. W. (2001). Narrative perspective and the interpretation of characters' motives. Language and Literature, 10(3), 229-241.
Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2001). Subjectivity in clausal connectives: an empirical study of language in use. Cognitive Linguistics, 12(3), 247-273. http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4740/22059_124336.pdf
Pander Maat, H. L. W. (2001). Unstressed 'en/and' as a marker of joint relevance. In T. Sanders, J. Schilperoord, & W. Spooren (Eds.), Text Representation: Linguistic and psycholinguistic aspects (pp. 197-230). John Benjamins.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (2000). Domains of use or subjectivity. The distribution of three Dutch causal connectives explained. In E. Couper-Kuhlen, & B. Kortmann (Eds.), Cause - Condition - Concession - Contrast. Cognitive and Discourse Perspectives. (pp. 57-82). Mouton de Gruyter. http://www.degruyter.com/view/books/9783110219043/9783110219043.1.57/9783110219043.1.57.xml
Pander Maat, H. L. W. (2000). Reviseren op aanvaardbaarheid: een taalkundige benadering. In R. Neutelings, N. Ummelen, & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing (pp. 29-42). SDU.
Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2000). Algemeen model voor de beoordeling van testrapporten. College ter beoordeling van geneesmiddelen.

Vakpublicaties

Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2000). Beoordeling testrapport bij bijsluiter Zyban. College ter beoordeling van geneesmiddelen.
Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (2000). Beredeneerd beoordelen. Beoordelingsmodel voor testrapporten van bijsluiters. Unknown Publisher.
Pander Maat, H. L. W., & Lentz, L. R. (2000). Beoordeling van testrapport bij bijsluiter Teveten. College ter beoordeling van geneesmiddelen.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (1999). Two kinds of concessives and their inferential complexities. In A. Knott, J. Oberlander, J. Moore, & T. Sanders (Eds.), Levels of representation. Working notes of the International Workshop on text representation. (pp. 13-20). Human Communication Research Centre.
Pander Maat, H. L. W. (1999). Scaling causal relations in terms of speaker involvement. In A. Knott, J. Oberlander, J. Moore, & T. Sanders (Eds.), Levels of Representation in Discourse. Working Notes of the International Workshop on Text Representation (pp. 45-54). Human Communication Research Centre.
Pander Maat, H. L. W. (1999). The differential linguistic realization of comparative and additive coherence relations. Cognitive Linguistics, 10(2), 147-184.
Pander Maat, H. L. W. (Accepted/In press). Recensie van: Nederlandse taalkunde, 4, 372-378.

1998

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W. (1998). Classifying negative coherence relations on the basis of linguistic evidence. Journal of Pragmatics, 30, 177-204.
Pander Maat, H. L. W. (1998). Bookreview Procedural and declarative information in software manuals. Effects on information use, task performance and knowledge. Taalbeheersing, 20, 162-167.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Pander Maat, H. L. W., Verhagen, A., & Bakker, D. (Accepted/In press). Domeinen in de functioneel georienteerde linguistiek (themanummer Gramma/TTT). Unknown Publisher.
Pander Maat, H. L. W. (Accepted/In press). What authors and readers do with side effects information on drugs. In L. Lentz, & H. P. M. Pander Maat (Eds.), Discourse analysis and evaluation: Functional approaches (pp. 111-137). Rodopi.
Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (1997). Perspectief in coherentierelaties en connectieven? Over het gebruik van 'dus', 'daarom' en 'daardoor'. Gramma/TTT, 5, 191-207. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2457792
Pit, M. T., Hulst, J. W. M., & Pander Maat, H. L. W. (Accepted/In press). Subjectiviteit en de Spaanse connectieven porque, ya que en puesto que. Gramma/TTT, 5, 221-240.
Neutelings, R., & Pander Maat, H. L. W. (Accepted/In press). Investigating the process of reading-to-assess among Dutch legislators. Journal of Literacy Research, 29, 47-71.
Pander Maat, H. L. W. (Accepted/In press). Het verschil tussen comparatieve en additieve coherentierelaties. Nederlandse taalkunde, 2, 93-120.
Pit, M. T., Pander Maat, H. L. W., & Sanders, T. J. M. (1997). 'Doordat', 'omdat' en 'want'. Perspectieven op hun gebruik. Taalbeheersing, 19, 238-251.
Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (1997). Discourse analysis and evaluation: functional approaches. Rodopi.
Verhagen, A., Pander Maat, H. L. W., & Bakker, D. (Accepted/In press). Inleiding bij Themanummer 'Domeinen in de functioneel georiënteerde linguïstiek'. Gramma/TTT, 5, 139-140.

1995

Vakpublicaties

Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (1995). Groeit er iets moois in Nederland? Achter veel lezersproblemen steken dilemma's voor de tekstschrijver. Tekst[blad], 1(1), 2-7.

1994

Wetenschappelijke publicaties

Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (1994). Patient information leaflets: a functional content analysis and an evaluation study. In P. van den Hoven, E. Woudstra, & L. van Waes (Eds.), Functional Communication Quality (pp. 137-148)

1993

Wetenschappelijke publicaties

Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (1993). Wat mankeert er aan die tekst? De evaluatie van voorlichtingsteksten over subsidieregelingen. Perspectieven op Taalgebruik, 3.

1992

Wetenschappelijke publicaties

Lentz, L. R., & Pander Maat, H. L. W. (1992). Evaluating text quality: reader-focused or text-focused? In M. Steehouder, & H. Pander Maat (Eds.), Functional Text Quality Rodopi.

1990

Vakpublicaties

Lentz, L. R., Pander Maat, H. L. W., & Schilperoord, J. (1990). Subsidieverstrekking als communicatieproces: spanningen tussen transparantie en effectiviteit. Communicatief.