Dr. Henk Pander Maat

Dr. Henk Pander Maat

Geaffilieerd onderzoeker
Language and communication
h.l.w.pandermaat@uu.nl
Afgesloten projecten
Project
LIN: LeesbaarheidsIndex voor het Nederlands 15-11-2012 tot 01-07-2017
Algemene projectbeschrijving

Hoe kun je nagaan welke tekst geschikt is voor welke lezer? Die vraag leidde in de jaren ‘20 van de vorige eeuw al tot de ontwikkeling van de zogenoemde leesbaarheidsformules, meetinstrumenten die precies zouden voorspellen hoe leesbaar een bepaalde tekst is voor een bepaalde doelgroep. Later bleek er nogal wat aan te merken op de leesbaarheidsformules. De formules werkten vaak met oppervlakkige tekstkenmerken als zins- en woordlengte en dat is een te eenzijdige opvatting van begrijpelijkheid als Jip-en-Janneke-taal.

Maar de vraag naar een meetinstrument dat in een paar tellen iets zegt over de moeilijkheid van een tekst voor een bepaalde lezer is nooit verminderd. Dit project gaat de uitdaging aan: er wordt een leesbaarheidsvoorspeller voor het Nederlands ontwikkeld. Die moet uiteindelijk deze vraag kunnen beantwoorden: “Voor welke lezer is deze tekst geschikt?” Behalve op computationele inzichten wordt deze Leesbaarheidsindex voor het Nederlands (LIN) gebaseerd op leesprocesonderzoek met oogbewegingsregistratie en tekstbegriponderzoek met schoolboek- en voorlichtingsteksten.

Rol
Uitvoerder
Financiering
Geen informatie beschikbaar NWO, Cito, Nederlandse Taalunie
Project
Leesbaarheidsonderzoek: Stichting Taaltechnologie 01-02-2009 tot 01-02-2012
Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project
Medische bijsluiters 01-01-2005 tot 01-01-2007
Algemene projectbeschrijving

Een onderzoek naar de begrijpelijkheid van medische bijsluiters.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig in opdracht van AstraZeneca
Projectleden

Dr. Henk Pander Maat is Senior Onderzoeker bij de disciplinegroep Taal en Communicatie. Hij houdt zich bezig met drie onderzoeksthema's:
- framing-effecten in taal, dat wil zeggen het verschil in effect tussen ''20% zakt' en formuleringen '80% slaagt';
- begrijpelijkheidsonderzoek in allerlei tekstsoorten, zoals geneesmiddelenbijsluiters, voorlichting over financiële producten en schoolboeken;
- de effectiviteit van persberichten, zoals blijkend uit de manier waarop ze al of niet de media halen.
Henk Pander Maat doet regelmatig derde-geldstroom onderzoek voor maatschappelijke organisaties en bedrijven, met name in de farmaceutische en financiële sector.

Meer informatie over de publicaties van Henk Pander Maat is te vinden op zijn website: http://www.let.uu.nl/~Henk.PanderMaat/personal/.