Sleutelpublicaties

Gilissen, H. K., Alexander, M., Beyers, J.-C., Chmielewski, P., Matczak, P., Schellenberger, T., & Suykens, C. (2016). Bridges over Troubled Waters: An Interdisciplinary Framework for Evaluating the Interconnectedness within Fragmented Flood Risk Management Systems. Journal of Water Law, 25(1), 12-26.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341050/Gilissen_et_al._2016_Journal_of_Water_Law.pdf?sequence=1
Du, H., Triyanti, A., Hegger, D., Gilissen, H. K., Driessen, P., & van Rijswick, H. (2022). Enriching the concept of solution space for climate adaptation by unfolding legal and governance dimensions. Environmental Science and Policy, 127, 253-262. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.021
Gilissen, H. K., Driessen, P. P. J., Mees, H. L. P., van Rijswick, H. F. M. W., Runhaar, H. A. C., Uittenbroek, C. J., & Wörner, R. (2017). The Climate Resilience of Critical Infrastructural Network Sectors: An interdisciplinary method for assessing formal responsibilities for climate adaptation in critical infrastructural network sectors . In S. Maljean-Dubois (Ed.), The Effectiveness of Environmental Law (pp. 15-36). (European Environmental Law Forum Series; Vol. 3). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/355069/The_Effectiveness_of_Environmental_Law_Bijdrage_Gilissen.pdf?sequence=3
Gilissen, H. K., Alexander, M., Matczak, P., Pettersson, M., & Bruzzone, S. (2016). A framework for evaluating the effectiveness of flood emergency management systems in Europe. Ecology and Society, 21(4). https://doi.org/10.5751/ES-08723-210427
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341475/ES_2016_8723.pdf?sequence=2
Gilissen, H. K., Hegger, D., Mees, H., van den Ende, M., & van Rijswick, H. (2021). Op weg naar een handreiking voor de implementatie van klimaatadaptatie: Lessen uit het project 'Klimaatbestendige woonwijken regio Utrecht’. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/423203/uu_rebo_geo_klimaatbestendige_woonwijken_2021.pdf?sequence=1

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

van Rijswick, H., Bastmeijer, C. J., Boerema, L., Gilissen, H. K., Kistenkas , F., Miltenburg, L., Trouwborst, A., Verschuuren, J., & Zwier, W. (2024). Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees -en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee’. De Waddenacademie.

2023

Wetenschappelijke publicaties

van Rijswick, H., Bastmeijer, C. J., Boerema, L., Gilissen, H. K., Kistenkas , F., Miltenburg, L., Trouwborst, A., Verschuuren, J., & Zwier, W. (2023). De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee: Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar de Nederlandse implementatie. De Waddenacademie.
Triyanti, A., Du, H., Hegger, D. L. T., Driessen, P. P. J., van Rijswick, H. F. M. W., Scown, M., & Gilissen, H. K. (2023). Clarifying and strengthening the role of law and governance in climate scenario frameworks. Earth System Governance, 18, Article 100199. https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100199
Sluijs, J. P., Gilissen, H. K., & Look, K. (2023). Training law students like athletes: experimenting with the constraints-led approach in law clinics. Law Teacher, 57(4), 458-477. https://doi.org/10.1080/03069400.2023.2275495

Vakpublicaties

Gilissen, H. K. (2023). Tekst & Commentaar Omgevingswet. In Omgevingswet. Tekst en Commentaar (Tekst & Commentaar Omgevingswet). Wolters Kluwer.
Gilissen, H. K., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2023). Quick-scan juridische houdbaarheid KRW-aanpak HHNK. UCWOSL Utrecht University.
Veldkamp, A., Gilissen, H. K., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2023). Wat is drinkwater? Publieke zorg- en leveringsplicht in het kader van de openbare drinkwatervoorziening. Nederlands juristenblad, 98(24), 1994-1999. Article 1701.
Gilissen, H. K. (2023). Bevoegdheden in bijzondere omstadigheden. Manuscript submitted for publication. In Handboek Omgevingswet
Gilissen, H. K. (2023). Trilaterale Samenwerking voor de Bescherming van de Waddenzee. Manuscript in preparation. In DE EUROPEES- EN INTERNATIONAALRECHTELIJKE STATUS VAN DE WADDENZEE : Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar de Nederlandse implementatie
Veldkamp, A., Gilissen, H. K., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2023). De reikwijdte van de wettelijke zorgplichten voor de openbare drinkwatervoorziening en de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven. UCWOSL Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/428730/docuvitp_3109161_v1_eindrapport_reikwijdte_zorgplichten_openbare_drinkwatervoorziening_def.pdf?sequence=1
van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., van Rijswick, H., Freriks, A., & van Loon-Steensma, J. M. (2023). Kansen en aandachtspunten voor nature-based solutions in voorlanden. H2O, 2023. https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/kansen-en-aandachtspunten-voor-nature-based-solutions-in-voorlanden

2022

Wetenschappelijke publicaties

van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2022). Adaptation to Climate Change in Dutch Flood Risk Management: Innovative Approaches and Related Challenges. Utrecht Law Review, 18(2), 51–69. https://doi.org/10.36633/ulr.860
Buerkert, J., Gilissen, H. K., & van Rijswick, H. (2022). Increasing climate resilience in urbanized areas: practical recommendations for improving stakeholder participation from the Netherlands. In M. Forsberg, A. Nilsson, & C. Zetterberg (Eds.), Festskrift till Jan Darpö (pp. 97-123). Iustus Förlag AB.
Du, H., Triyanti, A., Hegger, D., Gilissen, H. K., Driessen, P., & van Rijswick, H. (2022). Enriching the concept of solution space for climate adaptation by unfolding legal and governance dimensions. Environmental Science and Policy, 127, 253-262. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.021
van der Werf, K., Gilissen, H. K., Kleinhans, M. G., & van Rijswick, H. F. M. W. (2022). On dynamic naturalness, static regulation and human influence in the Ems-Dollard estuary. International Journal of Water Resources Development, 38(4), 596-615. https://doi.org/10.1080/07900627.2020.1826293

Vakpublicaties

Gilissen, H. K., (2022). Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4687, AB 2022/321, m.nt. H.K. Gilissen, Aug 12, 2022.
Outhuijse, A., Melchers, S., & Gilissen, H. K. (2022). Hergebruik van stedelijk afvalwater: op (de Europese) weg naar een circulaire economie. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 28(3/4), 81-88. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202022028003005
Groothuijse, F., van Rijswick, H., Gilissen, H. K., Boeve, M., & van Doorn-Hoekveld, W. (2022). Juridische borging alternatieve maatregelen veilige Vecht. UCWOSL Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420133/Veilige_Vecht_DEF_30_maart_2022.pdf?sequence=1

2021

Wetenschappelijke publicaties

Sluijs, J. P., Gilissen, H. K., & van Look, K. (2021). Applying Physical Education Methods to Skills Teaching of Law Students. In Proceedings of the 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’21) (pp. 1369-1376). https://doi.org/10.4995/HEAD21.2021.13047
Barshini, T., van Rijswick, H., Gilissen, H. K., & Groothuijse, F. (2021). De regelgevende bevoegdheid van waterschappen onder de Omgevingswet omtrent de activiteiten van verticale drainage en grondperforatie.
Lanz, M., van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2021). Nood breekt wet, maar dat is zelden nodig als je goed bent voorbereid. Ars Aequi, 2021(7-8), 617-627.
Gilissen, H. K., de Jong, E. R., van Rijswick, H. F. M. W., & van Wezel, A. P. (2021). Towards More Effective Environmental Risk Regulation: An Analysis of Complementary Effects between Administrative Environmental Law and Tort Law in the Regulation of Environmental Risks, with a Specific Focus on Chemical Mining Activities in the Deep Subsoil. Journal for European Environmental and Planning Law, 18(1), 77-102. https://doi.org/10.1163/18760104-18010006

Vakpublicaties

Gilissen, H. K., de Vries, S., & van den Brink, T. (2021). Verkenning kosten en baten Kaderrichtlijn Water (KRW): Een quickscan van kosten en baten van de KRW. ECORYS. https://www.ecorys.com/nl/nederland/our-work/quickscan-van-kosten-en-baten-van-de-kaderrichtlijn-water
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420085/Eindrapport_quickscan_MKBA_KRW.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., Hegger, D., Mees, H., van den Ende, M., & van Rijswick, H. (2021). Op weg naar een handreiking voor de implementatie van klimaatadaptatie: Lessen uit het project 'Klimaatbestendige woonwijken regio Utrecht’. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/423203/uu_rebo_geo_klimaatbestendige_woonwijken_2021.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., & van Rijswick, H. (2021). Droogte en watertekorten: wat te doen? Land- en Tuinbouw Bulletin, 2021(5), 5-7. Article 21.
Gilissen, H. K. (Author), & van Rijswick, H. (Author). (2021). Adaptatie aan klimaatverandering in Nederland. Web publication/site, Vereniging voor Milieurecht. https://www.milieurecht.nl/nieuws/adaptatie-aan-klimaatverandering-in-nederland
Lanz, M., van der Plank, P. J., van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., & Groothuijse, F. (2021). Primaire Waterkeringen: grondverwerving in eigendom en mogelijke alternatieven. UCWOSL.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420024/Rapport_grondverwerving_primaire_keringen_DEFINITIEF.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., & Suykens, C. B. R. (2021). Rivierrechten en hoederschap ter verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. In H. Havekes, D. van der Molen, M. van Rijswick, & W. Wensink (Eds.), Over waterkwaliteit gesproken... : Verleden, heden en toekomst (pp. 60-63). Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

2020

Wetenschappelijke publicaties

Backes, C., Gilissen, H. K., & Brans, E. (2020). Inleiding. In C. W. Backes, E. H. P. Brans, & H. K. Gilissen (Eds.), 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (pp. 13-24). (Vereniging voor Milieurecht). Boom Juridisch.
Backes, C. W., Brans, E., & Gilissen, H. K. (2020). Inleiding. In C. W. Backes, E. H. P. Brans, & H. K. Gilissen (Eds.), 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland: VMR 2020-1 (pp. 13-23). (VMR-publicaties). Boom Juridisch.
Gilissen, H. K., van Doorn-Hoekveld, W., & Lavrijsen, T. (2020). Het Nederlandse overstromingsrisicobeheer van de toekomst: méér (dan) dijken bouwen? In C. W. Backes, E. H. P. Brans, & H. K. Gilissen (Eds.), 2030 - Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (1 ed., Vol. VMR 2020-1, pp. 365-383). (VMR-publicaties). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414555/vmr_uu_publicatie_2020_webversie_omslag.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., & Outhuijse, A. (2020). Naar een optimale beheersing van waterschaarsterisico’s in 2030 – Meer aandacht voor zelfvoorzienendheid en de verkleining of verandering van de waterbehoefte. In C. W. Backes, E. H. P. Brans, & H. K. Gilissen (Eds.), 2030 - Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland (1 ed., Vol. VMR 2020-1, pp. 385-403). (VMR-publicaties). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414554/BOEKDEF.pdf?sequence=1
Backes, C. W., Brans, E., & Gilissen, H. K. (Eds.) (2020). 2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland. (1 ed.) (Vereniging voor Milieurecht). Boom Juridisch.

Vakpublicaties

Witte, J.-P. M., de Louw, P. G. B., van Ek, R., Bartholomeus, R. P., van den Eertwegh, G., Gilissen, H. K., van Rijswick, H. F. M. W., Beugelink, G., Ruijtenberg, R., & van der Kooij, W. (2020). Aanpak droogte vraagt transformatie waterbeheer. Water Governance, 2020(3), 120-131.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/409325/Witte_et_al_2020.pdf?sequence=1
van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., & Kevelam, J. (2020). Kroniek aansprakelijkheid en schadevergoeding in het waterbeheer. Overheid en Aansprakelijkheid, 2020(1), 11-25. Article 5. https://www.soppegundelach.nl/bibliotheek/pdf-bestanden/kroniek-aansprakelijkheid-en-schadevergoeding-in-het-waterbeheer-oa-2020-5.pdf
Gilissen, H. K., Suykens, C. B. R., Kleinhans, M. G., van Rijswick, H. F. M. W., & van der Werf, K. (2020). Naar rivierrechten en hoederschap in het Europese stroomgebiedbeheer (en dat van de Schelde in het bijzonder)? Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2020(1), 60-69.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420355/Naar_rivierrechten_en_hoederschap_in_het_Europese_stroomgebiedbeheer_en_dat_van_de_Schelde_in_het_bijzonder_.pdf?sequence=1
van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., & van Rijswick, H. F. M. W. (2020). La gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas: une touche d’innovation sur une solide base de tradition et d’expertise. Pour Mémoire, 21.

2019

Wetenschappelijke publicaties

van Rijswick, H., Gilissen, H. K., & Suykens, C. (Eds.) (2019). The Law of the River toward The Right of the River: A Sustainable Shift? Water International, 44(6-7), 1-194.
Suykens, C. B. R., Gilissen, H. K., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Editors' Introduction. Water International, 44(6-7), 641-646. https://doi.org/10.1080/02508060.2019.1678265
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/409071/Editors_introduction.pdf?sequence=1
Suykens, C. B. R., Gilissen, H. K., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). From the law of the river toward the rights of the river? Water International, 44(6-7). https://doi.org/10.1080/02508060.2019.1631558
Garmestani, A., Craig, R., Gilissen, H. K., McDonald, J., Soininen, N., van Doorn-Hoekveld, W., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). The role of social-ecological resilience in coastal zone management: A comparative law approach to three coastal nations. Frontiers in Ecology and Evolution, 7, Article 410. https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00410
van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Je maintiendrai! met de wettelijke normering van waterveiligheid in Nederland. Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2019(2), 155-164.
Gilissen, H. K., & Buijze, A. W. G. J. (2019). Good (Water) Governance: Addinks beginselen van goed bestuur en de OESO-Principes voor Water Governance in onderling perspectief. In A. Buijze, P. Langbroek, & R. Widdershoven (Eds.), Goed bestuur in perspectief (pp. 111-123). Wolters Kluwer.
Gilissen, H. K., Suykens, C. B. R., van Rijswick, H. F. M. W., Kleinhans, M. G., & van der Werf, K. (2019). Towards a Rights Based Approach in EU International River Basin Governance? Lessons from the Scheldt and Ems Basins. Water International, 44(6-7), 701-718. https://doi.org/10.1080/02508060.2019.1649629
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396695/Towards_a_rights_based_approach_in_EU_international_river_basin_governance_Lessons_from_the_Scheldt_and_Ems_Basins.pdf?sequence=1
Faber, A.-H., Annevelink, M., Gilissen, H. K., Schot, P., van Rijswick, M., de Voogt, P., & van Wezel, A. (2019). How to Adapt Chemical Risk Assessment for Unconventional Hydrocarbon Extraction Related to the Water System. In P. de Voogt (Ed.), Reviews of Environmental Contamination and Toxicology (pp. 1-32). (Reviews of Environmental Contamination and Toxicology; Vol. 246). Springer. https://doi.org/10.1007/398_2017_10

Vakpublicaties

van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. (2019). Beheer ‘tussengebied’ van het project dubbele dijk. UCWOSL.
van Rijswick, H. F. M. W., Suykens, C. B. R., & Gilissen, H. K. (2019). Policy Brief: Should rivers have rights? Water International, Article 13. https://www.iwra.org/wp-content/uploads/2019/12/PB13-november-2019-3.pdf
Gilissen, H. K., & van Doorn-Hoekveld, W. (2019). Juridische borging. In Handreiking Voorland (pp. 82-96). Hoogwaterbeschermingsprogramma.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387708/STOWA_2019_09_Handreiking_voorlandkeringen.pdf?sequence=1
van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., Kok, M., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Meer zoden aan de dijk met resultaatgerichte normering van waterveiligheid in de Omgevingswet. Tijdschrift voor Bouwrecht, (12), 1021-1035. Article 165.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390196/Pagina_s_van_a_document.pdf?sequence=1
van Rijswick, H. F. M. W., Groothuijse, F. A. G., & Gilissen, H. K. (2019). Vergunbaarheid verbrakking polder Westzaan in verband met mogelijke effecten op de Schermerboezem-Zuid: Onderzoek in opdracht van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland & Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. UCWOSL.
Buijze, A. W. G. J., Akerboom, S., van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., Janssen, W. A., van der Plank, P. J., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Juridisch kader aquathermie 2019: speelruimte voor de praktijk. (Stowa rapport; No. 28). STOWA. https://www.stowa.nl/publicaties/juridisch-kader-aquathermie-2019-speelruimte-voor-de-praktijk
Gilissen, H. K., van Kempen, J. J. H., Groothuijse, F. A. G., & van Rijswick, H. F. M. W. (2019). Droogte in de delta – het nieuwe normaal? Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2019(11), 697-708.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/387777/Droogte_in_de_delta.pdf?sequence=1
Keessen, A. M., & Gilissen, H. K. (2019). Recht op water voor de agrarische sector? Land- en Tuinbouw Bulletin, 2019(1), Article LTB 2019/4.

2018

Wetenschappelijke publicaties

van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., & van Rijswick, H. F. M. W. (2018). De juridische status van waterveiligheidsnormen onder de Omgevingswet: Een inventarisatie van voor- en nadelen van een kwalificatie als resultaats- of inspanningsverplichting - Een advies in opdracht van de Unie van Waterschappen. UCWOSL.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/363338/AdviesveiligheidsnormeringOw01_02_18.pdf?sequence=1
Seijger, C., Brouwer, S., Van Buuren, A., Gilissen, H. K., van Rijswick, H. F. M. W., & Michelle, H. (2018). Functions of OECD Water Governance Principles in assessing water governance practices: assessing the Dutch Flood Protection Programme. Water International, 43(1), 90-108. https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1402607

Vakpublicaties

Gilissen, H. K., van Doorn-Hoekveld, W., & van Rijswick, H. F. M. W. (2018). Voorland en veiligheid: Juridische aandachtspunten bij het betrekken van voorlanden in de beoordeling, het ontwerp en het beheer van primaire waterkeringen. Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/363342/Voorland_en_veiligheid_7_april_2018_DEF.pdf?sequence=1

2017

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., Driessen, P. P. J., Mees, H. L. P., van Rijswick, H. F. M. W., Runhaar, H. A. C., Uittenbroek, C. J., & Wörner, R. (2017). The climate resilience of critical infrastructural network sectors. An interdisciplinary method for assessing the ‘expected effectiveness’ of the division of responsibilities for the management of climate risks in the Dutch electricity and internet sectors. In S. Maljean-Dubois (Ed.), The effectiveness of environmental law (Vol. 3, pp. 15-36). (European Environmental Law Forum ). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382500/The_Effectiveness_of_Environmental_Law_Bijdrage_Gilissen.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., van Doorn-Hoekveld, W., & van Rijswick, H. F. M. W. (2017). De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen: niet eenvoudiger, wel beter. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017(9), 946-657. Article 142.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/361613/TBR2017_142.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., Driessen, P. P. J., Mees, H. L. P., van Rijswick, H. F. M. W., Runhaar, H. A. C., Uittenbroek, C. J., & Wörner, R. (2017). The Climate Resilience of Critical Infrastructural Network Sectors: An interdisciplinary method for assessing formal responsibilities for climate adaptation in critical infrastructural network sectors . In S. Maljean-Dubois (Ed.), The Effectiveness of Environmental Law (pp. 15-36). (European Environmental Law Forum Series; Vol. 3). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/355069/The_Effectiveness_of_Environmental_Law_Bijdrage_Gilissen.pdf?sequence=3

2016

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., Alexander, M., Beyers, J.-C., Chmielewski, P., Matczak, P., Schellenberger, T., & Suykens, C. (2016). Bridges over Troubled Waters: An Interdisciplinary Framework for Evaluating the Interconnectedness within Fragmented Flood Risk Management Systems. Journal of Water Law, 25(1), 12-26.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341050/Gilissen_et_al._2016_Journal_of_Water_Law.pdf?sequence=1
Hegger, D. L. T., Driessen, P. P. J., Bakker, M., Alexander, M., Beyers, J.-C., Buijze, A. W. G. J., bruzzone, S., Chorynski, A., Crabbé, A., Deketelaere, K., Delvaux, B., Dieperink, C., Hoekveld, W. J., Ek , K., Fournier, M., Ganzevoort, W., Gilissen, H. K., Goytia, S., Gralepois, M., ... Wiering, M. (2016). A view on more resilient flood risk governance: key conclusions of the STAR-FLOOD project. STAR-FLOOD Consortium. http://www.starflood.eu/documents/2016/03/d6-4-final-report-webversion.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/329024/D6_4_Final_document_with_main_research_results.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., Alexander, M., Matczak, P., Pettersson, M., & Bruzzone, S. (2016). A framework for evaluating the effectiveness of flood emergency management systems in Europe. Ecology and Society, 21(4). https://doi.org/10.5751/ES-08723-210427
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341475/ES_2016_8723.pdf?sequence=2
Kaufmann, M., van Doorn - Hoekveld, W. J., Gilissen, H. K., & van Rijswick, H. F. M. W. (2016). Analysing and evaluating flood risk governance in the Netherlands: Drowning in safety? STAR-FLOOD Consortium.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/329018/Analysing_and_evaluating_flood_risk_governance_in_The_Netherlands_08.03.16.pdf?sequence=1
Runhaar, H. A. C., Uittenbroek, C. J., van Rijswick, H. F. M. W., Mees, H. L. P., Driessen, P. P. J., & Gilissen, H. K. (2016). Prepared for climate change? A method for the ex-ante assessment of formal responsibilities for climate adaptation in specific sectors. Regional Environmental Change, 16(5), 1389-1400. https://doi.org/10.1007/s10113-015-0866-2
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321257/Runhaar_et_al_2015_REC_prepared_for_climate_change.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

van Rijswick, H. F. M. W., van Doorn - Hoekveld, W. J., & Gilissen, H. K. (2016). De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid: Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 25(1), 24-33.
Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., Korsse, D., & van Rijswick, H. F. M. W. (2016). Een wettelijke voorziening voor 'Slimme Combinaties': Rapportage voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341127/SliCo_DEF_08062016.pdf?sequence=1

2015

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., Uittenbroek, C., van Rijswick, M., Mees, H., Driessen, P., & Runhaar, H. (2015). De klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief: Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico's in de elektriciteits- en de internetsector. Nederlands juristenblad, 2015(25), 1640 - 1648. Article 1188.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/324564/NJB25_Wetenschap_1_.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K. (2015). The Integration of the Adaptation Approach into EU and Dutch Legislation on Flood Risk Management. Journal of Water Law, 24(3/4), 157-165.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Ambrus, M., Gilissen, H. K., & van Kempen, J. (2014). Public Values in Water Law: A Case of Substantive Fragmentation? Utrecht Law Review, 10(2), 8-30. https://doi.org/10.18352/ulr.266
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306677/265.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K. (2014). Opstalaansprakelijkheid en de zorg voor de waterveiligheid: Gegronde vrees voor een onbeteugelbaar aansprakelijkheidsrisico? Water Governance, 4(05-06), 42 - 49.
Runhaar, H., Gilissen, H. K., Uittenbroek, C., Mees, H., & van Rijswick, M. (2014). Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie: Een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling . Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306151/14.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K., van Rijswick, M., & Kevelam, J. (2014). Water en ruimte: De bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. (2 ed.) (Ruimtelijk relevant; Vol. 1). Berghauser Pont Publishers.
Gilissen, H. K. (2014). Kansen voor de keten: Naar een balans tussen de bescherming van publieke belangen en doelmatigheid in het waterketenbeheer. De gemeentestem, 2014(7407), 320-328. Article 71.

Vakpublicaties

Gilissen, H. K., Kevelam, J., & van Rijswick, H. F. M. W. (2014). Water en ruimte: De bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. (2 ed.) Berghauser Pont Publishing .
Gilissen, H. K., (2014). Dijkdoorbraak Wilnis einduitspraak, (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); No. 229).
Gilissen, H. K. (2014). De betekenis van de Wilnis-jurisprudentie voor de beheerders van waterkeringen: Advies voor de Unie van Waterschappen. UCWOSL.
Gilissen, H. K., (2014). AB 2014, 229, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:1539, May 06, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014; Vol. 26, No. 229 (pp. 1441-1448)).

2013

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., Keessen, A. M., & van Rijswick, H. F. M. W. (2013). De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk. Water Governance, 3, 21-30.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/287097/Gillissen%2520-%2520De%2520Verdeling%2520van%2520Zoet%2520water%2520-%25202013.pdf?sequence=1
Gilissen, H. K. (2013). Adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer: Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Utrecht University]. Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/286802/gilissen.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Gilissen, H. K., (2013). AB 2013, 299/300, No. ECLI:NL:RVS:2013:163/164, Jul 03, 2013. (AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013; Vol. 35, No. 299/300 (pp. 1752-1760)).
Nehmelman, R., van Rijswick, H. F. M. W., Buijze, A. W. G. J., Ernst, W. W. P., & Gilissen, H. K. (2013). Allocation of Roles and Responsibilities in Dutch Water Governance: Legitimacy, Accountability and Effectiveness from a Legal Perspective. OECD.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., & Schueler, B. J. (2012). De invloed van dreigende overheidsaansprakelijkheid op adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse regionale watersysteembeheer. In N. Teesing (Ed.), Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering? Preadvies van de subwerkgroep aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering (pp. 145-192). Boom Juridische Uitgevers.

2011

Vakpublicaties

de Gier, A. A. J., Gilissen, H. K., van Rijswick, H. F. M. W., & Uwamahoro, D. (2011). Grondwateronderlast in Woerden, advies aan de gemeente Woerden. UU. http://www.centrumvooromgevingsrecht.nl

2010

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., van Kempen, J. J. H., & van Rijswick, H. F. M. W. (2010). The need for international and regional transboundary cooperation in European river basin management as a result of new approaches in EC water law. ERA Forum, 11(1), 129-157. https://doi.org/10.1007/s12027-009-0145-0

Vakpublicaties

Gilissen, H. K., van Rijswick, H. F. M. W., & de Gier, A. A. J. (2010). De kwantitatieve wateropgave in sterk verharde gebieden, Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid, Universiteit Utrecht.
Gilissen, H. K. (2010). Verslag discussie VMR-Studiemiddag Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgsbeginsel en het omgaan met onzekerheden. Milieu en Recht, 2010(1), 12-13.
Gilissen, H. K. (2010). Naar (in)formele samenwerkingsstructuren: uitdagingen in het regionale grensoverschrijdende waterbeheer. www.helpdeskwater.nl.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Gilissen, H. K., Robbe, J., & van Rijswick, H. F. M. W. (2009). De positie van het waterschap in gebiedsgericht beleid: wie bepaalt betaalt? – Advies over de juridische status en onderlinge afstemming van verschillende omgevingsrechtelijke plannen en instrumenten die een relatie hebben met het waterbeheer. waterschap Vallei en Eem. http://www.uu.nl/NL/faculteiten/rebo/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/institutenencentra/centrumvooromgevingsrechtenbeleid/publicaties/Documents/Advies%20waterschap%20Vallei%20en%20Eem.pdf
Gilissen, H. K. (2009). Internationale en regionaal grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer. SDU.