dr. Henk van Rinsum
H.J.vanRinsum@uu.nl
Onderzoeker

Gegenereerd op 2018-03-21 15:50:59


Profiel

Henk van Rinsum is sinds 2001 aan de Faculteit verbonden als hoofd van de afdeling onderzoeksondersteuning en bestuurssecretaris. Tevens is hij secretaris van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences.

Tot aan 2001 werkte hij op het centrale niveau van de universiteit, eerst bij het Bureau Buitenland waar hij verantwoordelijk was voor de universitaire ontwikkelingssamenwerking en later bij de universitaire beleidsafdeling onderzoek.

Door het jarenlange werk op het Bureau Buitenland en de vele reizen naar met name Afrika, heeft hij altijd een fascinatie gehad voor het 'koloniale'  verleden van de universiteit. Hij heeft hierover ook gepubliceerd. In 2006 publiceerde hij Sol Iustitae en de Kaap over de geschiedenis van de relaties van de universiteit van Utrecht met Zuid-Afrika.

Momentaal doet hij onderzoek naar het werk en de invloed van de hoogleraar Orientaalse talen, Adrianus Relandus (1676-1718). Deze hoogleraar publiceerde in 1705 De Religione Mohammedica, een boek over de islam dat tot op de dag van vandaag gezien wordt als een kantelpunt in de Westerse beeldvorming inzake de islam.

Gegenereerd op 2018-03-21 15:50:59
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. (2017). Zonen der Hervorming - De Utrechtse universiteit 1853-1936 – een politiek-intellectuele collectieve identiteit in een zich ontwikkelend universitaire bestel?. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Universiteit en Identiteit - Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten (pp. 25-46) (22 p.). Verloren Uitgeverij.
  2017 - Overige resultaten
van Rinsum, H.J. (2017). From Voetius to Relandus: Professors in the early history of the university of Utrecht on religion: paradigm shift from theology to science of religion?.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
  2016 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (22-01-2016) guest lecture Delegation of the University of Bhutan at the Free University of amsterdam
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, Henk & Koops, Willem (03-08-2015). University of Utrecht 1636–1676: res ecclesia, res publica and … res pecunia. History of Education, (pp. 1-17) (17 p.).
  2015 - Overige resultaten
van Rinsum, H.J. (2015). De-colonizing Universities in Africa (and the Rest of the World).
van Rinsum, H.J. (2015). Zonen der Hervorming; Universiteit Utrecht 1853-1936; een collectieve biografie.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, Henk (2014). Critical hope: Deconstructing of the politics of HOPE at a South African university. In Vivienne Bozalek, Brenda Leibowitz, Ronelle Carolissen & Megan Boler (Eds.), Discerning Critical Hope in Educational Practices (pp. 82) (15 p.). London and New York: Routledge.
van Rinsum, Henk (2014). Secretaris van de restauratie in het interbellum: Horace Hugo Alexander van Gybland Oosterhoff (1887-1937). Tijdschrift voor Biografie, (pp. 58-68) (10 p.).
  2014 - Vakpublicaties
van Rinsum, Henk (2014). Verantwoord en Verantwoordelijk; Sectorplan Sociale wetenschappen. Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen.
  2014 - Overige resultaten
van Rinsum, Henk (2014). Okot p'Bitek (1931-1982) revisited: the Quest for African authenticity.
H.J. van Rinsum (23-10-2014) Was there a Utrechtsche (Koloniale) School??Travelling Intellectual traditions;? Utrechtse University, Colony, and the Cape 1859-1940
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, Henk & de Ruijter, Arie (2013). Academia: habitat of contesting values?. Managing Social Issues; A Public Values Perspective (pp. 55-71). Cheltenham UK and Norhampton MA, USA: Edward Elgar Publishing.
van Rinsum, H.J. & Boessenkool, J.H. (2013). Decolonising African Management: Okot p'Bitek and the Paradoxes of African Management. Philosophy of Management, 12 (2), (pp. 41-55) (14 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, Henk, Shefer, Tamara & Smolders, Toke (2012). 'That's what friends are for': The CSI project's 'critical friends'. In Brenda Leibowitz, Leslie Swartz, Vivienne Bozalek, Ronelle Carolissen, Lindsey Nicolls & Paul Rohleder (Eds.), Community, Self and Identity - Educating South African University Students for citizenship (pp. 151-164) (14 p.). Cape Town, South Africa: HSRC Press.
  2012 - Vakpublicaties
Wubbels, Th., Abma, R., Bos, J., Levering, B., van Rinsum, H.J., Selten, P.J.H. & de Winter, M. (2012). Du choc des opinions jaillit la lumière. Liber Amicorum Willem Koops. Amsterdam: SWP.
  2011 - Populariserende publicaties
van Rinsum, H.J. (24-05-2011). De magistraten en de universiteit: van ‘Velthuisen tot Veldhuis’. DUB
  2011 - Overige resultaten
van Rinsum, H.J. (01-12-2011). Magistrates and the early history of Utrecht University 1636-1676: Res publica, Res ecclesia, and …. Res pecunia. Paper. Annual Conference NIG.
van Rinsum, H.J. (28-10-2011). Magistrates, Professors and Church leaders in the early history of Utrecht University 1636-1676: contesting values. Paper. ICHU-Conference "Rethinking modern university history", University of Oslo.
van Rinsum, H.J. (18-04-2011). Town and Gown in Utrecht 1636-1676: an uneasy relationship. Paper. History of European Universities. Challenges and transformations.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. (2010). Beets te laten vertrekken is schier ondenkbaar: Nicolaas Beets en de teologiese kweekschool. Dutch Reformed Theological Journal / Nederlands Gereformeerd Teologiese Tydskrif, (pp. 223-238) (16 p.).
van Rinsum, H.J. & de Ruijter, A. (2010). Van Primus inter pares in de Universitas tot chief executive officer in the McUniversity: de decaan als hybride functionaris. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Het universitaire bedrijf in Nederland, over professionalisering van onderzoek, onderwijs, bestuur en beheer (pp. 37-53) (17 p.). Hilversum: Verloren Uitgeverij.
  2010 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (23-09-2010) Hybridity in academic leadership
H.J. van Rinsum (09-06-2010) Leadership within academia: the leadership of the academic tribe and the control tribe: competition and co-operation in changing configurations
H.J. van Rinsum (03-10-2010) Universities, Public Spaces and Value(s)
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Abma, R., Bos, J., Koops, W. & van Rinsum, H.J. (2009). De Utrechtse School: ontmoeting over de grenzen. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Over de grens : internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 141-166) (174 p.). Hilversum: Verloren, Symposium.
  2009 - Populariserende publicaties
van Rinsum, H.J. & de Ruijter, A. (19-11-2009). Wat wil de decaan?. U blad : Utrechts universiteitsblad
  2009 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (27-11-2009) De decaan als hybride functionaris : handlanger van de macht of hoeder van de professie!?
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. & van Niekerk, A. (2008). Health, Culture, Knowledge and Society: In- and Exclusion. In H. Tempelman & A. Vermeer (Eds.), Health care in rural South Africa; An innovative approach (pp. 515-524) (10 p.). Amsterdam: Free University Press.
van Rinsum, H.J. & Platvoet, J. (2008). Is Africa incurably religious? III: A reply to a rethorical response. Exchange, 37, (pp. 156-173) (18 p.).
  2008 - Overige resultaten
van Rinsum, H.J. (01-11-2008). Agency and Structure in Education: never the twain shall meet? Paper. SANPAD-project Community, Self and Identity; conferentie.
H.J. van Rinsum (01-11-2008) Ritual, identity and transition in higher education: a comparative study.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Boessenkool, J.H. & van Rinsum, H.J. (2007). Eurocentric versus Afrocentric Approaches: Management Thinking Beyond Dichotomies?. In H. van den Heuvel, Mzamo Mangaliso & Lisa van de Bunt (Eds.), Prophecies and Protests: Ubuntu in Glocal Management (pp. 183-198) (16 p.). Amsterdam-Pretoria: Rozenberg-Unisa.
  2007 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (23-10-2007) Afrocentric Management: a critical perspective
van Rinsum, H.J. & de Ruijter, A. (02-04-2007). Collaberative leadership within academia: the leadership of academic tribe versus the leadership of the control tribe: competition and co-operation in changing configurations. Conference on Collaborative leadership.
H.J. van Rinsum (08-03-2007) Let's do Lunch: Sol Iustitiae en de Kaap
H.J. van Rinsum (23-10-2007) Representation of Power versus Power of Representation
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. (2006). Health, Knowledge and Society: In- and Exclusion. In H. Tempelman & A. Vermeer (Eds.), Health care in rural South Africa: An innovative approach (pp. 273-278) (5 p.). Amsterdam: Free University Press.
van Rinsum, H.J. (2006). Sol Iustitiae en de Kaap: een geschiedenis van de banden van de Utrechtse universiteit met Zuid-Afrika. (203 p.). Hilversum: Verloren.
  2006 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (08-11-2006) Sol Iustitiae and the Cape: halfway the Via Sacra
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Koops, W., van Rinsum, H.J. & van Teunenbroek, J. (2005). De sociale wetenschappen in Utrecht: Een geschiedenis. Hilversum: Verloren.
Koops, W. & van Rinsum, H.J. (2005). Een geschiedenis van de sociale wetenschappen in de Utrechtse Universiteit. In W. Koops, J. van Teunenbroek & H.J. van Rinsum (Eds.), Geschiedenis van de Sociale Wetenschappen (pp. 9-21) (13 p.). Hilversum: Verloren.
Koops, W., van Teunenbroek, J. & van Rinsum, H.J. (2005). Geschiedenis van de Sociale Wetenschappen. Hilversum: Verloren.
  2005 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (01-06-2005) Afrocentric management: a critical approach
H.J. van Rinsum (01-02-2005) Wipe the Blackboard clean
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. & Tangwa, G. (2004). Colony of Genes, Genes of the Colony: Diversity, Difference and Divide. Third World Quarterly, 26 (4), (pp. 1031-1043) (13 p.).
van Rinsum, H.J. (2004). They became slaves of their definitions: Okot p'Bitek (1931-1982) and the European Traditions in the Study of African Religions. In Frieder Ludwig & Afo Adogame (Eds.), European Traditions of the Study of Religion in Africa (pp. 23-38) (16 p.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
van Rinsum, H.J. (2004). They became slaves of their definitions; Okot p'Bitek (1931-1982) and the European Traditions in the Study of African Religions. In F. Ludwig & A. Adogame (Eds.), European Traditions of the Study of Religion in Africa (pp. 23-38) (16 p.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. (2003). Co-ordination of Diversity, Politics of Accommodation in a New Guise?. In Wil. G. Pansters e.o. (Eds.), Meeting Culture: Essays in honour of Arie de Ruijter (pp. 51-64) (13 p.). Maastricht: Shaker Publishing.
Platvoet, J. & van Rinsum, H.J. (2003). IsAfrica incurably religious? Confessing and Contesting an Invention. Exchange
van Rinsum, H.J. (2003). Knowing the African: Edwin W. smith and the Invention of African Traditional Religion. In James L. Cox & Gerrie Ter Haar (Eds.), Uniquely African? African Christian Identity from Cultural and Historical Perspectives New Yersey: Africa World Press.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. & de Ruijter, A. (2002). M(anagement) O(f) T(ransformation) Revisted: some reflections. MORE on MOST: Proceedings of an Expert meeting (pp. 5-10) (6 p.). The Hague, Netherlands: UNESCO Centre The Netherlands.
van Rinsum, H.J. (2002). Wipe the Blackboard clean, Academisation and christianisation: Siblings in Africa?. Institute of African Studies : Research Review, 45 (2), (pp. 27-48) (22 p.).
  2002 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum (06-03-2002) Orientalism and the Study of Religions in Africa
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
van Rinsum, H.J. (1999). Edwin W. Smith and his 'Raw Material'; Texts of a missionary and ethnographer in context. Anthropos, 94, (pp. 351-367) (17 p.).
  1999 - Vakpublicaties
de Ruijter, A. & van Rinsum, H.J. (1999). Academici en zendelingen; twee loten aan een stam? Een specifieke vorm van kennisverwerving is macht. Transfer, 6, (pp. 24-26) (3 p.).
  0 - Overige resultaten
H.J. van Rinsum () I have a Neolithic Mind; Interview with Arie de Ruijter
H.J. van Rinsum () Mazungumzo; een Gesproken Column
H.J. van Rinsum () Scientiae2017
H.J. van Rinsum () Semper Aliquid Novi Africa
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 15:50:59
Volledige naam
dr. H.J. van Rinsum Contactgegevens
Sjoerd Groenmangebouw

Padualaan 14
Kamer A 1.03
3584 CH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3564
Telefoonnummer afdeling 030 253 4180
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-03-21 15:50:59
Laatst bijgewerkt op 05-01-2018