Prof. mr. dr. Herman Havekes

Bijzonder hoogleraar
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Prof mr. dr. Herman Havekes (1954) heeft Nederlands recht gestudeerd in Utrecht en is, na vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij de Hoofddirectie van de Waterstaat, sinds eind 1984 werkzaam bij de Unie van Waterschappen. Van 2011 tot 2016 was hij tevens verbonden aan het Water Governance Centre. Van zijn hand is een groot aantal publicaties verschenen op het terrein van het water(schaps)recht en de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer. Begin 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar. Najaar 2010 bracht hij samen met Marleen van Rijswick het boek “Waterrecht in Nederland” uit, dat in 2012 in het Engels is verschenen (“European and Dutch Water Law”). In 2015 is de tweede druk van dit boek verschenen: “Nederlands waterrecht in Europese context”. Voorts verzorgde hij samen met andere auteurs twee drukken van het boek “Building Blocks for Good Water Governance”. Met Willem Wensink voerde hij de redactie over het in 2015 verschenen handboek “De Waterschapswet. Een artikelsgewijs commentaar”. Ook is hij lid van de redactie van de “Wegwijzer Waterwet”, waarvan sinds 2009 drie drukken zijn uitgebracht. Samen met Peter de Putter en Willem Wensink vormde hij de redactie van de begin 2018 verschenen “Wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet”. Voor zijn publicaties is hij eind 2009 door de minister van Infrastructuur en Milieu onderscheiden met de Schilthuispenning.