Prof. dr. Els Rose

Hoogleraar
Keltisch en Klassieken
Onderzoeksdirecteur
Middeleeuwse Cultuur
030 253 7813
h.g.e.rose@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

  • Voorzitter | Stichting GEMMA Traiectensis | Onbezoldigd
  • Lid | Prins Bernhard Cultuurfonds Adviescommissie Beurzen | Onbezoldigd