Prof. dr. Els Rose

Hoogleraar
Keltisch en Klassieken
Onderzoeksdirecteur
Middeleeuwse Cultuur
030 253 7813
h.g.e.rose@uu.nl

“Sint-Maarten is als stadspatroon in hedendaags Utrecht nog altijd een verbindende factor. Ik onderzoek de betekenis van deze verbindingen in de vroege middeleeuwen en nu.”

Onderzoeksfocus: Latijnse taal en cultuur van de Late Oudheid en de Middeleeuwen

Els Rose is hoogleraar laat- en middeleeuws Latijn aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op burgerschapsdiscoursen in West-Europa in de periode 400-1100. Als mediëvist staat ze in een interdisciplinaire traditie. In haar onderzoek combineert ze filologische, literatuurwetenschappelijke en (religie)historische methodes met onderzoek naar de materiële overlevering van middeleeuwse (tekst)cultuur in handschriften. In eerdere projecten stonden liturgiegeschiedenis, heiligenverering, christelijke apocriefe literatuur en de apocriefe Handelingen van de apostelen centraal.

Zomerfeest van Sint- Maarten

Op 3 en 4 juli 2022 viert de stad Utrecht haar 900-jarig bestaan met het zomerfeest van stadspatroon Sint-Maarten . Het feest maakt onderdeel uit van het NWO VICI-project ‘ Citizenship Discourses in the Early Middle Ages ’ onder leiding van Els Rose. Vanuit de Universiteit Utrecht is ze nauw betrokken als initiator en Sint-Maarten-kenner. Met als thema ‘Het wonder van Sint-Maarten - de gelukkige stad’ stelt het festival de betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht centraal, in de middeleeuwen en nu. Het programma omvat middeleeuwse muziek, een tentoonstelling gemaakt door studenten in de Domkerk, een publieksboek onder redactie van Els Rose, een symposium en een documentaire over Sint-Maarten. Basisschoolleerlingen zingen nieuwe Sint-Maartensliedjes.


Aankondiging van het Sint-Maarten festival 2022


Interessegebieden:

  • Laat en middeleeuws Latijn
  • Vroegmiddeleeuwse cultuur
  • Betekenisverandering van vroegmiddeleeuwse burgerschapsdiscoursen
  • Vroegmiddeleeuws christendom, met name heiligenculten
Leeropdracht
Laat en middeleeuws Latijn
Oratiedatum
14-02-2019