Haza Rahim MSc

Haza doet onderzoek naar de mentale gezondheid van biculturele jongvolwassenen. Ze onderzoekt onder andere in welke mate de beleving van een culturele identiteitsconflict de mentale gezondheid beïnvloedt van mensen die met meer culturele achtergronden opgroeien. Als uitkomstmaten kijkt ze met name naar de mate van (posttraumatische) stress, depressie en angst.