Dr. Hielke Vriesendorp

Universitair docent
Engels
Language structure: variation and change
h.a.d.vriesendorp@uu.nl

Ik ben onderzoeker aan de Fryske Akademy, waar ik de slot-in het Fries en in het Nederlands in Fryslân onderzoek met behulp van experimenteel-sociolinguïstieke methoden.