Dr. H.A. (Harmen) Binnema

Universitair docent
Public Governance and Management
h.a.binnema@uu.nl

Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid. In onderzoek en onderwijs ligt zijn focus op lokaal en regionaal bestuur en dan in het bijzonder inwonersparticipatie, lokale democratie en de rol van politieke partijen. Hij doet opdrachtonderzoek voor USBO Advies en geeft trainingen over beleid maken en politieke sensitiviteit. Harmen is bovendien sinds 2019 voorzitter van de Universiteitsraad.

Harmen kwam in april 2009 werken bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Daarvoor werkte hij twee jaar als beleidsonderzoeker bij Bureau Veldkamp en was hij promovendus en docent aan de Vrije Universiteit. Van 2003 tot en met 2011 was Harmen lid van Provinciale Staten in Noord-Holland en van 2018 tot en met 2019 lid van de Eerste Kamer. Ook is hij trainer/begeleider bij de GroenLinks Academie en lid/voorzitter van drie lokale rekenkamers.