Gerda Tenkink

Management/Office-Assistent
Secretariële Ondersteuning
06 41 545 377
g.tenkink@uu.nl

Ik ben werkzaam als management/office assistent bij het Bestuurssecretariaat van het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen.

Ik heb onderstaande werkzaamheden in mijn takenpakket:

-       Ondersteuning bestuurssecretaris

-       Benoemingen Opleidingscommissies

-       Uitbetaling Bestuursbeurzen medezeggenschap

-       Secretaris commissie Basiskwalificatie Onderwijs (BKOw)

-       Secretaris commissie Seniorkwalificatie Onderwijs (SKOw)

-       Secretaris Kiescommissie

-       Secretaris Faculteitsraad

-       Lid Archiefplatform UU (namens GW)