Prof. mr. dr. Gerdy Jurgens
g.jurgens@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:52


Leeropdracht
Bestuursrecht
Benoemingsdatum 01-09-2002
Profiel


Prof. mr. G.T.J.M. (Gerdy) Jurgens is hoogleraar Bestuursrecht

Oratie

Relativiteit in het bestuursrecht? (pdf)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:52
Curriculum vitae

Curriculum vitae

1984 propedeuse Nederlands recht (met genoegen), Katholieke Universiteit Nijmegen
1988 doctoraal examen Nederlands recht (cum laude), Katholieke Universiteit Nijmegen
1996 promotie aan de Universiteit Utrecht (Dissertatie: Bestuurlijk gedogen)

2002 hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht

2014 hoofdfunctie: staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:52
 • Bestuurlijk gedogen. Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1996. Dissertatie
 • Bestuursdwang en dwangsom, Serie studiepockets staats- en bestuursrecht, Kluwer, Deventer 2011, vierde druk. Co-auteurs P.J.J. van Buuren en F.C.M.A. Michiels
 • Harmoniseren of integreren? De strafbeschikking en de bestuurlijke boete vergeleken, in: Het wetsvoorstel OM-afdoening en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, Preadviezen voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2007 (50 p.)
 • Over een Duitse theorie en Nederlandse prejudiciële vragen: een bestuursrechtelijke relativiteitseis in het licht van het EG-recht, in: Aletta Blomberg, Toon de Gier, Marleen van Rijswick en Rob Widdershoven (red.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007, p. 141-159.
 • Ontwikkelingen in het belanghebbendenbegrip: de rechter vaart een ruimere koers. In: G.H. Addink, G.T.J.M. Jurgens, Ph.M. Langbroek en R.J.G.M. Widdershoven (red.), Grensverleggend bestuursrecht, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008, p. 325-347 (23 p.), co-auteur P.J.J. van Buuren
Alle publicaties
  2014 - Rapporten
Jurgens, G.T.J.M., van den Broek, G.M. & Biemans, J.W.A. (16-07-2014). De Utrechtse werven: Eerste inventarisatie van gemeentelijke bevoegdheden die kunnen worden ingezet ter bescherming van het wervengebied. (32 p.). Utrecht: UU/Gemeente Utrecht.
  2013 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. & Ommeren, F.J. (2013). Boekbespreking Legitimacy in European Administrative Law, Reform and Reconstruction, by Matthias Ruffert (red.). European Law Journal, 19 (1), (pp. 149-152) (4 p.).
  2013 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M. & van Rossum, A.A. (2013). Van Contact naar Contract. (244 p.). Den Haag: VNG.
  2012 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. & Ommeren, F.J. (2012). The Public-Private Divide in English and Dutch Law: a Multifunctional and Context-Dependant Divide. Cambridge Law Journal, 71 (1), (pp. 172-199) (28 p.).
  2011 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2011). Bevoegdhedenovereenkomsten en de juiste rechter. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 10, (pp. 295-297) (3 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2011). Onaanvaardbare doorkruising of misbruik van bevoegdheid?. Overheid en Aansprakelijkheid, (pp. 84-93) (10 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2011). Remedies tegen de ondraaglijke lichtheid van een succesvol beroep op de schending van rechtsnormen. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 7, (pp. 202-206) (5 p.).
  2011 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M., van Buuren, P.J.J. & Michiels, F.C.M.A. (2011). Bestuursdwang en dwangsom. (244 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. (2011). De aantrekkelijkheid van eenvoud. De rechtsmachtverdeling bij geschillen over bevoegdhedenovereenkomsten. In T. de Gier (Eds.), Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 61-70) (10 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Boekredactie
de Gier, A.A.J., Jurgens, G.T.J.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2011). Goed verdedigbaar, Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht. (586 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Voordrachten / lezingen
G.T.J.M. Jurgens (11-10-2011) Voordracht
G.T.J.M. Jurgens (03-06-2011) Voordracht: ‘Functions and Purposes of the Administrative Procedure in the Netherlands: new Problems and new Solutions’
G.T.J.M. Jurgens (26-05-2011) Voordracht: ‘Wat is de actuele betekenis van de benadering van ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat’ voor het onderwijs en onderzoek?’
  2010 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2010). Ontruiming van kraakpanden: de burgemeestersbevoegdheid die geen burgemeestersbevoegdheid. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2010 (10), (pp. 307-308) (2 p.).
  2010 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M., Duijkersloot, A.P.W., de Gier, A.A.J. & Schueler, B.J. (2010). De doorkruisingsleer in perspectief. Een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk. (114 p.). Den-Haag: VNG.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M., Verhoeven, M.J.M. & Willemsen, P.A. (2010). Administrative Powers in German and in English law. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the legality Principle in the European Union (pp. 37-54) (18 p.). Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Jurgens, G.T.J.M. (2010). De bestuursrechtelijke relativiteitseis. In J.C.A. de Poorter,, G.T.J.M. Jurgens & H.J.M. Besseling (Eds.), De toegang tot de rechter beperkt (Preadviezen voor de VAR) (pp. 75-153) (79 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. & Ommeren, F.J. (2009). Publiekrecht in Engeland: Roomser dan de Paus?. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 6 (2009), (pp. 142-152) (10 p.).
  2009 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M. & Ommeren, F.J. (2009). De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht. (158 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Duijkersloot, A.P.W., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Raakvlakken tussen bestuursrecht en privaatrecht op het terrein van de handhaving. In E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 121-147) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2008). FF Kappe met nieuwe openbare orde instrumenten?. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 10 (2008), (pp. 339-340) (2 p.).
Jurgens, G.T.J.M., Prins, W.F. & van Wijk, H.D. (2008). Politiedwang. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9 (2008), (pp. 317-318) (2 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. (2008). Commentaar op de artikelen 5:32 - 5:36 Awb. In J.B.J.M. ten Berge (Eds.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht 's-Gavenhage: Reed Business.
van Buuren, P.J.J. & Jurgens, G.T.J.M. (2008). Ontwikkelingen in het belanghebbendenbegrip: de rechter vaart een ruimere koers. In G.H. Addink (Eds.), Grensverleggend bestuursrecht : opstellen voor prof. mr. J.B.J.M. ten Berge ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht (pp. 325-349) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2007). Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme, Bespreking van de preadviezen voor de jaarvergadering van de VAR/Vereniging voor bestuursrecht op 11 mei 2007. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2007, (pp. 109-117) (8 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2007). Introduction of a Relativity-related Requirement in Dutch Administrative Law. Journal for European Environmental and Planning Law, 4, (pp. 260-269) (10 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2007). Schadevergoeding als pilot voor differentiatie in het bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 7, (pp. 257-259) (3 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). De betekenis van de invoering van een relativiteitseis voor de rechtsbescherming in het waterrecht. In Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water, Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 161-185) (25 p.). Den Haag: SDU, Deze publicatie was niet opgenomen in het jaarverslag 2006.
Jurgens, G.T.J.M. (2007). De juridische gevolgen van bestuurlijk gedogen voor de strafrechtelijke aanpak van milieudelicten. In M.J.C. Visser & A. de Lange (Eds.), Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk (pp. 253-273) (21 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jurgens, G.T.J.M. (2007). Harmoniseren of integreren? De strafbeschikking en de bestuurlijke boete vergeleken. In L. Loeber (Eds.), Het wetsvoorstel OM-afdoening en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, Preadviezen voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid (pp. 21-70) (50 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Jurgens, G.T.J.M. (2007). Over een Duitse theorie en Nederlandse prejudiciële vragen: een bestuursrechtelijke relativiteitseis in het licht van het EG-recht. In A.B. Blomberg e.a (Eds.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (Backes-bundel) (pp. 141-159) (19 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
  2007 - Rapporten
Jongbloed, A.W., Jurgens, G.T.J.M., Moree, A.M.C., Grunefeld, H. & Vogels, M.A.M. (2007). Een eind op weg. De juridische bacheloropleiding onder de loep gehouden. (85 p.). onbekend: UU LEG LAW, Economics and Governance.
  2006 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. & Bröring, H.E. (2006). De bestuurlijke boete is zo gek nog niet!. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 10, (pp. 340-348) (9 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2006). De Wet OM-afdoening: bestuurlijke beboeting in het strafrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 10, (pp. 329-330) (2 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2006). Rechtsbescherming voor aan de wet ontleende verwachtingen. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 3, (pp. 85-86) (2 p.).
  2006 - Boeken
Knijff, C.L., Jurgens, G.T.J.M., de Jong, M.A.D.W. & Hubner, M. (2006). Over woorden en daden... De Rotterdamse regels en praktijk inzake vergunningen voor de openbare orde en veiligheid. (254 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. & Wiering, M.A. (2006). Handhaving van milieuregels. In P.P.J. Driessen & P. Glasbergen (Eds.), Milieu, samenleving en beleid (pp. 305-326) (22 p.). The Hague, the Netherlands: Elsevier bedrijfsinformatie b.v..
  2005 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2005). Gewijzigd overheidsbeleid en de uitvoering van overheidscontracten. Maandblad voor vermogensrecht, (pp. 114-118) (5 p.).
Jurgens, G.T.J.M. & Michiels, F.C.M.A. (2005). Weg met de last onder bestuursdwang!. Nederlands Juristenblad, (pp. 1092-1093) (2 p.). Naschrift in NJB 2005, p. 1520.
  2005 - Boeken
van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Michiels, F.C.M.A. (2005). Bestuursdwang en dwangsom (derde druk). (239 p.). Deventer: Kluwer.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. (217 p.). Deventer: Kluwer.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. (217 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. (2005). Bestuursdwang en dwangsom: geen één-eiïge tweeling. In Ch.W. Backes, P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Lex Dura, Sed Lex (pp. 137-145) (9 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Boekredactie
Jurgens, G.T.J.M., Widdershoven, R.J.G.M., Backes, Ch.W. & van Buuren, P.J.J. (2005). Lex Dura Sed Lex. (217 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. (2003). De uitvoering van overeenkomsten. In A.A. Rossum (Eds.), Van Contract naar Contract (pp. 150-176) (27 p.). Den Haag: VNG.
Jurgens, G.T.J.M. (2003). Regulering voor het irreguliere?. Noodsituaties in het milieurecht Evaluatiecommissie Wet milieubeheer.
  2002 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2002). De strafrechtelijke betekenis van bestuurlijk gedogen. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 3, (pp. 106-117) (12 p.).
Jurgens, G.T.J.M. & Robbe, J. (2002). Kroniek van het omgevingsrecht. Nederlands Juristenblad, (pp. 1579-1589) (11 p.).
  2002 - Boeken
van 't Lam, V.M.Y., Jurgens, G.T.J.M. & Michiels, F.C.M.A. (2002). Het begrip ínrichting in de Wet milieubeheer. (123 p.). Den Haag: Ministerie van VROM.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Knijff, C.L., Freriks, A.A. & Jurgens, G.T.J.M. (2002). Overgang van de Wm-vergunning. Overgang van de milieuvergunning onbekend: Evaluatiecommissie Wet milieubeheer.
  2002 - Rapporten
Michiels, F.C.M.A., Jurgens, G.T.J.M., Vermeulen, J. & e.a., [No Value] (2002). Gedogen met beschikkingen. (112 p.). Den Haag: Ministerie van VROM, Distributiecode VROM 17098/185.
  2002 - Annotaties
Jurgens, G.T.J.M. (09-04-2002). AB 2002, 178, ().
  2001 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2001). Kroniek van het Milieurecht. Nederlands Juristenblad, (pp. 1547-1554) (8 p.).
  2001 - Boeken
Jurgens, G.T.J.M. & e.a., X (2001). De bodem in de Wm. (68 p.). Den Haag: onbekend.
Blomberg, A.B., Jurgens, G.T.J.M. & Michiels, F.C.M.A. (2001). Handhaving van milieurecht onder de Vierde tranche Awb. (69 p.). Den Haag: Ministerie van VROM.
Freriks, A.A., Robbe, J. & Jurgens, G.T.J.M. (2001). Vijf jaar StAB. (140 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Annotaties
Jurgens, G.T.J.M. (09-06-2001). AB 2001, 222, ().
Jurgens, G.T.J.M. (07-11-2001). AB 2002, 177, ().
  2000 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. (2000). Kroniek van het Milieurecht. Nederlands Juristenblad, (pp. 1594-1600) (7 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2000). Overheidsaansprakelijkheid bij gedogen. Nederlands Juristenblad, (pp. 1281-1281) (1 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. (2000). Actualisering commentaar op de artikelen 18.7, 18.9, 18.14 en 18.16 Wm. In Th. G. Drupsteen (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer Den Haag: Elsevier, Bijdrage betreft een supplement in een losbladige bundel.
van Rijswick, H.F.M.W. & Jurgens, G.T.J.M. (2000). Deregulation and the Environmental Management Act. Wet milieubeheer en Umweltgesetzbuch, Kodification umweltlicher Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden (pp. 123-135) (13 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (2000). Handhaving milieurecht, deel A Bestuursrechtelijke handhaving, paragraaf 10.1, Voorontwerp vierde tranche Awb. In L.E.M. Hendriks (Eds.), Handboek Handhaving Milieurecht (6 p.). Den Haag: Elsevier, bijdrage betreft een supplement in een losbladige bundel.
Jurgens, G.T.J.M. (2000). Handhaving, Hoofdstuk 4. VAR-werkgroep Vierde tranche Awb. De Vierde tranche Awb Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, bijdrage gedeeltelijk geschreven met A.R. Hartman.
  2000 - Annotaties
Jurgens, G.T.J.M. (21-03-2000). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (16-02-2000). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (07-12-2000). AB 2001, 317, ().
Jurgens, G.T.J.M. (21-11-2000). AB 2001, 318, (). Met noot onder 317 getPages.
  1999 - Artikelen
Jurgens, G.T.J.M. & Michiels, F.C.M.A. (1999). Bestuursrechtelijke Handhaving in geval van faillissement. Nederlands Juristenblad, (pp. 775-776) (2 p.).
Jurgens, G.T.J.M. (1999). Een Nieuwe Stap op weg naar de Privatisering van Deskundigenadvisering in Milieu- en Ruimtelijke Ordeningszaken. Tijdschrift privatisering, (pp. 4-6) (3 p.).
  1999 - Boeken
van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Michiels, F.C.M.A. (1999). Bestuursdwang en Dwangsom. (220 p.). Utrecht: Instituut Staats- en Bestuursrecht.
Veldkamp, A.M.E., Backes, Ch.W. & Jurgens, G.T.J.M. (1999). Sporen naar Geluidsreductie. (80 p.). Utrecht: Instituut Staats- en Bestuursrecht.
  1999 - Annotaties
Jurgens, G.T.J.M. (18-11-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (28-12-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (29-10-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (13-07-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (27-05-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (30-03-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (01-04-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (22-10-1999). 2000, , ().
Jurgens, G.T.J.M. (15-07-1999). 2000, , ().
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:53
 • Algemeen bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht)
 • Handhaving en gedogen
 • Overheid en privaatrecht (waaronder overheidscontracten en overheidsaansprakelijkheidsrecht)
 • Bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht
 • Rechtsbescherming
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:53

Uitvoering, toezicht en handhaving

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:53
Nevenfuncties
 • Hoofdfunctie: Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
 • Redactie serie Handboeken Staats- en bestuursrecht
 • Docent Grotius opleiding Algemeen bestuursrecht

 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:53
Volledige naam
Prof. mr. dr. G.T.J.M. Jurgens Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8062
Telefoonnummer afdeling (030) 253 80 74
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:53
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017