Drs. Gea Schelhaas

Drs. Gea Schelhaas

Onderzoekcoördinator
Onderzoekscoördinatie
030 253 8852
g.schelhaas@uu.nl

Gea Schelhaas is directeur van het Expertisecentrum Literair Vertalen. Na haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht werkte zij enige jaren als redacteur bij Uitgeverij BulkBoek. Van 1999 tot 2006 bekleedde zij verschillende communicatiefuncties bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Het Nederlands-Vlaamse Expertisecentrum Literair Vertalen stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering. Het is een partnerschap van de Universiteit Utrecht, de KU Leuven en de Taalunie, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Voor meer informatie zie www.literairvertalen.org.