Gijs Leenders MA

Gijs Leenders MA

Promovendus
Language and education
g.p.m.leenders@uu.nl

Gijs Leenders MA is promovendus binnen het Dudoc-Alfaprogramma en daarnaast eerstegraads docent Nederlands op het Amadeus Lyceum. Hij is verbonden aan het onderzoeksinsituut UiL-OTS en de onderzoeksgroepen Language Structure: Variation and Change en Language and education.

In zijn promotietraject Van taalvergelijking naar taalbewustzijn: een contrastief grammatische leerlijn voor de vakken Nederlands, Engels en Duits onderzoekt hij onder de bezielende leiding van Marjo van Koppen en Rick de Graaff op welke wijze, theoretisch en praktisch, het grammaticaonderwijs op middelbare scholen kan bijdragen aan de ontwikkeling van bewuste taalvaardigheid. Leer- en toetsactiviteiten focussen zich momenteel voornamelijk op ‘het goede antwoord’ en niet op de redenering die daaraan vooraf gaat, terwijl dit juist een belangrijk uitgangspunt is van bewuste taalvaardigheid. 

De studie beoogt bewuste taalvaardigheid helder en meetbaar te maken. Aan de hand van literatuuronderzoek en een systematische inventarisatie van enerzijds de wensen van docenten en anderzijds de capaciteiten van de leerlingen, zal een kader geschapen worden voor de prospectieve studie. Deze bestaat uit het meten van de effecten van het aanbieden van een contrastieve lessenserie met betrekking tot de talen Nederlands, Engels en Duits, op bewuste taalvaardigheid. Bovendien zal een mogelijk effect op de motivatie en attitudes jegens grammaticaonderwijs in deze vakken worden onderzocht.

Met dit onderzoek hoopt Gijs meer duidelijkheid te brengen in de begripsvorming rondom het aanleren van bewuste taalvaardigheid en daarnaast ook een directe impuls te geven aan de vernieuwing van het grammaticaonderwijs.

 

Voor een uitgebreid overzicht van de deelstudies kunt u de profielpagina van Gijs Leenders op de website van Dudoc-Alfa raadplegen.