Mr. dr. Berthy van den Broek
g.m.vandenbroek@uu.nl
Gegenereerd op 2018-07-23 04:23:11


Profiel

Mw. mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek is universitair docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.

Zij promoveerde in 2002, met een dissertatie getiteld “Planschadevergoeding, het recht op schadevergoeding bij wijziging van het planologisch regime”. Zij heeft de afgelopen jaren gepubliceerd op het terrein van het algemeen bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht, en in het bijzonder op het terrein van de planschade en nadeelcompensatie in relatie tot ruimtelijke ordening, luchtvaart (geluidhinder), luchtkwaliteit, natuurbescherming en waterbeheer, alsmede de Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid.

Berthy van den Broek geeft onderwijs op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht) en algemeen bestuursrecht en verricht onderzoek bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het  Utrecht Centre for Accountability and Liability Law.

Wetenschappelijke expertises
rechtmatige overheidsdaad
planschade en nadeelcompensatie
Gegenereerd op 2018-07-23 04:23:11
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
van den Broek, G.M. (20-09-2017). Actualiteiten nadeelcompensatie in het omgevingsrecht 2017: een leerstuk in ontwikkeling. Milieu en Recht, 2017 (105), (pp. 1-9) (9 p.).
van den Broek, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (2017). De nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet - geen aantrekkelijk alternatief voor het huidige planschadestelsel. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2017 (1), (pp. 21-33).
Kevelam, J., Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). Stront aan de knikker? Het fosfaatrechtenstelsel in het licht van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Milieu en Recht, 5 (61), (pp. 388-400) (13 p.).
  2017 - Rapporten
Kevelam, J., Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (23-01-2017). Quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel - Onderzoek in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving . (31 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2017 - Annotaties
van den Broek, G.M. (2017). Annotatie bij ABRvS 17 augustus 2016, AB 2017/7.
van den Broek, G.M. (01-07-2017). Annotatie bij ABRvS 23 november 2016, AB 2017/215 - planschade, actieve risicoaanvaarding. (3 p.).
van den Broek, G.M. (01-07-2017). Annotatie bij ABRvS 23 november 2016, AB 2017/216 - planschade, actieve risicoaanvaarding.
van den Broek, G.M. (22-12-2017). Annotatie bij ABRvS 5 juli 2017, 201604176/1/A2, ECLI:NL:RVS:2017:1755, AB 2017/412.
van den Broek, G.M. (2017). Annotatie bij ABRvS 8 februari 2017 ECLI:NL:RVS:2017:326, AB 2017/292.
van den Broek, G.M. (2017). annotatie bij ABRvS 8 februari 2017,201600857/1/A2,ECLI:NL:RVS:2017:315, AB 2017/293. (3 p.).
  2017 - Conference
van den Broek, G.M. (09-06-2017) Participant Afscheid van de klassieke procedure? NJV jaarvergadering 2017 Den Bosch (09-06-2017) 'Speels element' NJV-Jaarvergadering <br/>
  2017 - Invited talk
van den Broek, G.M. (19-09-2017) Keynote speaker Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Actuele ontwikkelingen in planschade en nadeelcompensatie
van den Broek, G.M. (05-10-2017) Invited speaker Dag van de omgevinsgwet (05-10-2017) Nadeelcomensatie in de Omgevingswet
van den Broek, G.M. (27-09-2017) Invited speaker Grotius Acadamie vervolgopleiding omgevingsrecht Utrecht (27-09-2017) Nadeelcompensatie
van den Broek, G.M. (10-03-2017) Keynote speaker Studiedag Globale Omgevingsplannen en schadevergoeding Utrecht (10-03-2017)
van den Broek, G.M. (23-03-2017) Keynote speaker VMR Actualiteitendag Utrecht (23-03-2017)
  2016 - Artikelen
van den Broek, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (31-10-2016). De regeling van planschadevergoeding in de Omgevingswet - Ondoordachte voorstellen met rigoureuze gevolgen. Nederlands Juristenblad, 2016 (38), (pp. 2818-2826) (9 p.).
van den Broek, G.M. (01-08-2016). Kroniek Milieuaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016 (30), (pp. 152-159) (8 p.).
van den Broek, G.M., Groothuijse, F.A.G. & Schueler, B.J. (14-10-2016). Kroniek van het omgevingsrecht. Nederlands Juristenblad, 2016 (35), (pp. 2633-2646).
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J. & van den Broek, G.M. (2016). Kroniek van het omgevingsrecht 2014-2016. Nederlands Juristenblad, (pp. 2633-2646) (14 p.).
van den Broek, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (2016). Reactie op “Kroniek Overheidsaansprakelijkheid”, NTB 2016/10. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 152-153) (2 p.).
  2016 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Groothuijse, F.A.G. & van den Broek, G.M. (11-02-2016). Ruimte voor dijken - Een onderzoek naar het juridisch instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkenversterkingen, in: Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken'. (107 p.). Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
  2016 - Annotaties
van den Broek, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (2016). Annotatie bij ABRvS 1 juli 2015, AB 2016/214.
van den Broek, G.M. (2016). Annotatie bij ABRvS 20 juli 2016, AB 2016/429.
van den Broek, G.M. (2016). Annotatie bij ABRvS 29 april 2015, AB 2016/96.
van den Broek, G.M. (2016). Annotatie bij ABRvS 8 juli 2015, AB 2016/97.
van den Broek, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (2016). Planschade overzichtsuitspraak. (30 p.).
  2016 - Invited talk
van den Broek, G.M. (27-01-2016) Invited speaker Gemeente Utrecht Workshop Utrechtse Werven
  2015 - Artikelen
van den Broek, G.M. (2015). Compensation of damages within a systematic approach to large-scale water and infrastructure projects. Water Law, 24 (5-6), (pp. 266-271).
  2015 - Boeken
van den Broek, G.M. & Tjepkema, M.K.G. (13-11-2015). De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht. (137 p.). Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht.
Beijen, B.A., Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Robbe, J. & Blomberg, A.B. (26-08-2015). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (333 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Rapporten
Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2015). Ruimte voor dijken - Een onderzoek naar het instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkversterkingen. (105 p.). UCWOSL.
  2015 - Websites / portals
  2015 - Invited talk
van den Broek, G.M. (26-11-2015) Invited speaker Landelijk register van gerechtelijke deskundigen Deskundigenadvisering in het planschaderecht
van den Broek, G.M. (10-12-2015) Keynote speaker Jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht (11-12-2014)
van den Broek, G.M. (13-11-2015) Invited speaker Vereniging Nederlandse Riviergemeenten Schaduwschade
  2014 - Artikelen
Engelhard, Esther, van den Broek, Berthy, de Jong, Ferry, Keirse, Anne & de Kezel, Evelien (2014). Let’s Think Twice before We Revise! ‘Égalité’ as the Foundation of Liability for Lawful Public Sector Acts. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 55-76) (22 p.).
van den Broek, Berthy (2014). Planschadevergoeding: de omwenteling. Ontwikkelingen in de jaren 2012-2013. Overheid en Aansprakelijkheid, 26, (pp. 45-58) (14 p.).
Lindhout, P.E. & van den Broek, Berthy (2014). The Polluter Pays Principle: Guidelines for Cost Recovery and Burden Sharing in the Case Law of the European Court of Justice. Utrecht Law Review, 10 (2), (pp. 46-59).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Broek, Berthy (2014). Lessen uit 15 jaar Schadeschap luchthaven Schiphol. In T.W. Franssen (Eds.), Op het grensvlak - Opstellen aangeboden aan prof. mr.drs. B.P.M. van Ravels (pp. 21-32) (12 p.). Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht.
van den Broek, Berthy (2014). Verschuiving van de draagplicht van schade veroorzaakt door een rechtmatige overheidsdaad. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.M. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 283-297) (15 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Rapporten
Jurgens, G.T.J.M., van den Broek, G.M. & Biemans, J.W.A. (16-07-2014). De Utrechtse werven: Eerste inventarisatie van gemeentelijke bevoegdheden die kunnen worden ingezet ter bescherming van het wervengebied. (32 p.). Utrecht: UU/Gemeente Utrecht.
  2014 - Invited talk
van den Broek, G.M. (10-09-2014) Invited speaker EELF (European Environmental Law Forum Brussels (10-09-2014 - 12-09-2014)
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Broek, G.M. (2013). Flexibiliteitsbepalingen en planschadevergoeding: het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. In M. van der Heiden (Eds.), Co & coliber Amicorum, aangeboden aan dr. J.W. van Zundert (pp. 81-94) (14 p.). Deventer: Kluwer.
van den Broek, G.M. (2013). Tracébesluiten: planschade of nadeelcompensatie?. In P.J.J. van Buuren (Eds.), Toonbeelden. Gedachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier (pp. 177-185) (9 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Annotaties
van den Broek, G.M. (03-07-2013). 2013, , ().
van den Broek, G.M. (06-03-2013). 2013, , ().
van den Broek, G.M. (17-04-2013). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, , ().
  2013 - Invited talk
van den Broek, G.M. (2013) Invited speaker Conference of the Utrecht Water, Oceans and Sustainability Law Utrecht University (01-01-2013)
  2013 - Membership of committee
van den Broek, G.M. (2013) Member Werkgroep Nadeelcompensatie bij Wegafsluitingen (External organisation) Lidmaatschap Werkgroep Nadeelcompensatie o.l.v. M. Scheltema
  2012 - Artikelen
van den Broek, Berthy (2012). De toekomst van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht - Ruime reikwijdte van de regeling - beperkte toekenning van schadevergoeding!. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2012 (4), (pp. 95-107) (13 p.).
Boeve, Marlon & van den Broek, G.M. (2012). The Programmatic Approach; a Flexible and Complex Tool to Achieve Environmental Quality Standards. Utrecht Law Review, 8 (3), (pp. 74-85) (12 p.).
  2012 - Boeken
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2012). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (342 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Annotaties
van den Broek, G.M. (07-11-2012). 2013, , ().
van den Broek, G.M. (11-01-2012). AB 2012, , ().
van den Broek, G.M. (01-08-2012). AB 2012, , (ABRvS 1 augustus 2012, AB 2012/326 (aflevering 39)).
van den Broek, G.M. (07-11-2012). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, , ().
van den Broek, G.M. (01-08-2012). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, , ().
van den Broek, G.M. (18-07-2012). StAB 2012, , (ABRvS 18 juli 2012, StAB 2012/137 (aflevering 4)).
van den Broek, G.M. (29-02-2012). StAB 2012, , (ABRvS 29 februari 2012, StAB 2012/68 (aflevering 2)).
van den Broek, G.M. (30-05-2012). StAB 2012, , (ABRvS 30 mei 2012, StAB 2012/99 (aflevering 3)).
  2012 - Consultancy
van den Broek, G.M. (01-07-2012) Advisor Schadeschap luchthaven Schiphol Detachering als senior jurist bij het Schadeschap luchthaven Schiphol
  2011 - Artikelen
van den Broek, G.M. (2011). Wetsvoorstel nadeelcompensatie in de Awb.Geen all-in-one oplossing voor nadeelcompensatie bij bouw- infrastructuurprojecten. Tijdschrift voor Bouwrecht, 11, (pp. 984-994) (11 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Broek, G.M. (2011). Eén uniforme nadeelcompensatieregeling in de Awb?. In T. de Gier, G. Jurgens, M. van Rijswick, J. Robbe & B. Schueler (Eds.), Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht (pp. 37-48) (12 p.). Kluwer.
  2011 - Annotaties
van den Broek, G.M. (11-05-2011). 2012, , (ABRvS 11 mei 2011, TBR 2012/72 (aflevering 4)).
van den Broek, G.M. (27-04-2011). AB , , ().
van den Broek, G.M. (12-01-2011). AB , , ().
van den Broek, G.M. (16-11-2011). AB 2012, , ().
van den Broek, G.M. (21-12-2011). AB 2012, , (ABRvS 21 december 2011, AB 2012/327 (aflevering 39)).
van den Broek, G.M. (07-12-2011). StAB 2012, , (ABRvS 7 december 2011, StAB 2012/33 (aflevering 1)).
  2010 - Artikelen
van den Broek, G.M. (2010). De overgangsregeling voor planschade in de Invoeringswet Wro. Overheid en Aansprakelijkheid, 2010, (pp. 108-118) (11 p.).
  2010 - Boeken
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., de Gier, A.A.J., Keesen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J., Schueler, B.J., Tappeiner, I.U. & Blomberg, A.B. (2010). Introductie op het omgevingsrecht. (70 p.). SSR?: SSR.
  2010 - Annotaties
van den Broek, G.M. (24-11-2010). AB , , ().
van den Broek, G.M. (14-10-2010). AB , , ().
van den Broek, G.M. (31-03-2010). AB , , ().
van den Broek, G.M. (24-02-2010). BR 2010, , ().
van den Broek, G.M. (30-06-2010). Note by: ABRvS, 2010-06-30.
van den Broek, G.M. (10-11-2010). Note by: ABRvS, 2010-11-10.
  2010 - Invited talk
van den Broek, G.M. (2010) Invited speaker Vereniging voor Bouwrecht Docent VBR-A/IBR Cursus Ruimtelijk Omgevingsrecht
  2010 - Visiting an external academic institution
van den Broek, G.M. (2010) Visiting researcher SSR (Studiecentrum Rechtspleging) Docent actualiteitencursus planschade<br/><br/>Docent jaarlijkse Actualiteitencursus planschade
  2009 - Artikelen
van den Broek, G.M. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2009). De taakverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter in nadeelcompensatiezaken in balans?. Overheid en Aansprakelijkheid, 1 (2009), (pp. 2-13) (11 p.).
van den Broek, G.M. (2009). Environmental liability and nature protection areas. Will the EU Environmental Liability Directive actually lead to the restoration of damaged natural resources?. Utrecht Law Review, 5 (2009), (pp. 117-131) (14 p.).
  2009 - Annotaties
van den Broek, G.M. (08-04-2009). AB 2009, , ().
van den Broek, G.M. (29-07-2009). AB 2009, , ().
van den Broek, G.M. (14-01-2009). AB 2009, , ().
van den Broek, G.M. (01-10-2009). AB 2010, , ().
van den Broek, G.M. (01-07-2009). BR 2010, , ().
van den Broek, G.M. (21-10-2009). BR 2010, , ().
van den Broek, G.M. (10-04-2009). NTBR 2009, , ().
  2008 - Artikelen
van den Broek, G.M. & Groothuijse, F.A.G. (2008). De schadevergoedingsregeling in de Waterwet. Overheid en Aansprakelijkheid, 2008 (3), (pp. 146-158) (13 p.).
  2008 - Boeken
Robbe, J., Freriks, A.A., Blomberg, A.B., van den Broek, G.M., de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk. (221 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Broek, G.M. (2008). De Kaderrichtlijn luchtkwaliteit en Dochterrichtlijnen. In J. Robbe (Eds.), Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk (pp. 159-178) (19 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Annotaties
van den Broek, G.M. (28-03-2008). 2009, , ().
van den Broek, G.M. (18-12-2008). AB 2009, , ().
van den Broek, G.M. (19-12-2008). NTBR 2009, , ().
van den Broek, G.M. (11-04-2008). NTBR 2009, , ().
van den Broek, G.M. (05-11-2008). NTBR 2009, , ().
  2007 - Artikelen
van den Broek, G.M., de Gier, A.A.J. & Veldkamp, A.M.E. (2007). De StAB en de rechter. Een onderzoek naar de huidige en de toekomstige rol van de StAB als adviseur van de bestuursrechter. Bouwrecht, 2007 (2), (pp. 94-99) (5 p.).
van den Broek, G.M. (2007). Het voorontwerp voor een algemene nadeelcompensatieregeling in de Awb. Overheid en Aansprakelijkheid, 2007 (73), (pp. 119-128) (9 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Broek, G.M. (2007). Een gemeenschappelijk kader voor het herstel van milieuschade. In A. Blomberg, T. de Gier, M. van Rijswick & R. Widdershoven (Eds.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (pp. 45-60) (16 p.). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
van den Broek, G.M. (2007). Schade en luchtvaart. Milieu en luchtvaart, vereniging voor milieurecht 2007-1 (pp. 37-55) (19 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Annotaties
van den Broek, G.M. (09-11-2007). 2008, , ().
van den Broek, G.M. (19-12-2007). 2008, , ().
van den Broek, G.M. (09-05-2007). AB 2007, AB2007/359, ().
van den Broek, G.M. (30-05-2007). AB 2008, , ().
  2006 - Boeken
van den Broek, G.M., de Gier, A.A.J. & Veldkamp, A.M.E. (2006). Tien jaar StAB. Een onderzoek naar het functioneren van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in het recente verleden en haar rol in de recente toekomst. (87 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Annotaties
van den Broek, G.M. (27-07-2006). AB 2006, 163, ().
van den Broek, G.M. (21-06-2006). AB 2006, 407, ().
van den Broek, G.M. (07-06-2006). AB 2007, AB2007/21, ().
van den Broek, G.M. (06-12-2006). AB 2007, AB2007/94, ().
van den Broek, G.M. (01-11-2006). AB 2007, AB2007/95, ().
  2006 - Invited talk
van den Broek, G.M. (2006) Invited speaker SSR (Studiecentrum Rechtspleging) docent cursus planschade
  2005 - Artikelen
Backes, Ch.W. & van den Broek, G.M. (2005). Gebiedsbescherming eindelijk geboden. Milieu en Recht, 8, (pp. 474-481) (8 p.).
  2005 - Annotaties
van den Broek, G.M. (17-08-2005). AB 2006, 164, ().
van den Broek, G.M. (13-07-2005). AB 2006, 61, ().
  2001 - Annotaties
van den Broek, G.M. (12-08-2001). 2000, , ().
  2000 - Artikelen
van den Broek, G.M. (2000). L'indemnisation des dommages résultant de prescription d'urbanisme dans le droit Néerlandais. Droit & ville, 48, (pp. 237-249) (13 p.). bijdrage betreft een gedeelte van een artikel (L'indemnisation des servitudes d'urbanisme en Europe).
  2000 - Annotaties
van den Broek, G.M. (01-02-2000). 2000, , ().
  1999 - Artikelen
van den Broek, G.M. (1999). Nadeelcompensatieregelingen: bevoegdheid of verplichting?. Bouwrecht, 1, (pp. 1-12) (12 p.).
  1999 - Annotaties
van den Broek, G.M. (22-07-1999). 2000, , ().
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-23 04:23:12
  • Schadevergoeding in het bestuursrecht
  • Omgevingsrecht
  • Milieurecht
Gegenereerd op 2018-07-23 04:23:12
Nevenfuncties

Voorzitter Bezwaarschriftencommissie Gemeente De Bilt

 

Gegenereerd op 2018-07-23 04:23:12
Volledige naam
Mr. dr. G.M. van den Broek Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.29
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8078
Gegenereerd op 2018-07-23 04:23:12
Laatst bijgewerkt op 26-01-2018