Dr. Geert-Jan Will

Universitair docent
Klinische psychologie
g.j.will@uu.nl

Waarom hebben sommige mensen de overtuiging dat ze waardeloos of minderwaardig zijn? En welke factoren houden zo’n negatief zelfbeeld in stand? Deze vragen onderzoek ik met lab experimenten, wiskundige modellen en hersenscans. Ik combineer labonderzoek met data over sociale ervaringen in het dagelijks leven om beter te begrijpen hoe negatieve ervaringen zoals afwijzing en trauma kunnen leiden tot psychische aandoeningen zoals angst en depressie. Het doel van mijn onderzoek is om deze aandoeningen beter te kunnen behandelen en uiteindelijke te voorkomen.