Ing. Michiel Scherrenburg

Ing. Michiel Scherrenburg

UU
m.scherrenburg@uu.nl

Ik ben programmamanager duurzaamheid en geef leiding aan het programmateam Duurzaamheid.

De Universiteit Utrecht heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en wil als organisatie een voortrekkersrol in duurzaamheid vervullen. Om dit te realiseren is er een Programmateam Duurzaamheid ingericht.  Dit programmateam heeft als doel versnelling aan te brengen op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de universiteit en in de in- en externe communicatie. Green Office Utrecht is ondergebracht bij dit programma. 

Meer weten over de verduurzaming van de UU? Kijk hier: www.uu.nl/duurzameUU