Dr. Gijs Jan Brandsma
g.j.brandsma@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-21 08:39:43


Profiel

Gijs Jan Brandsma is als docent/onderzoeker Politiek en Bestuur van de Europese Unie verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO). Hij is tevens gasthoogleraar aan de Universität Konstanz.

Hij richt zijn onderzoek op institutionele ontwikkelingen en op besluitvorming in de Europese Unie, en in het bijzonder op 'achterkamertjespolitiek': besluitvorming en coördinatie in comités, expertgroepen en trilogen.

Gijs Jan Brandsma coördineert het multidisciplinaire minorprogramma European Governance, en is voorzitter van de EGPA Permanent Study Group EU Administration and Multi-Level Governance.

Wetenschappelijke expertises
comitologie
delegatie en verantwoording
informele besluitvorming
Gegenereerd op 2017-10-21 08:39:43
Curriculum vitae

Gijs Jan Brandsma (1983) is universitair docent, gespecialiseerd op het gebied van Europese politiek en bestuur.

Hij studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn studie was hij bij diverse onderzoeksprojecten betrokken, zoals de positionering van partijen in het Nederlandse en Europese partijpolitieke landschap, de toegang van belangengroepen tot beleidsmakers, en euroscepsis.

Van 2005 tot 2009 werkte hij als assistent-in-opleiding binnen een door NWO gefinancierd project over verantwoording in de Europese Unie. In het bijzonder richtte hij zich daarbij op 'comitologie', waar hij op promoveerde. Deze Europese uitvoeringscomités bestaan uit nationale ambtenaren, en maken bij elkaar meer dan de helft van alle Europese regelgeving. In zijn onderzoek keek hij naar de rol die verantwoording hierin in de praktijk speelt. 

Sinds 2009 verbreedde hij zijn werkterrein naar Europese besluitvorming in bredere zin; eerst als postdoctoraal onderzoeker in een onderzoek naar Open Government in de Europese Unie, geleid door NWO Spinoza-laureaat prof. dr. D.M. Curtin; sinds 2012 als universitair docent/onderzoeker met bijzondere aandacht voor informele vormen van besluitvorming. 

Daarnaast was hij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten naar, onder andere, Burgernet, de monitoring van de nitraatrichtlijn in Nederland en naar klokkenluiders.

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Onderwijs

Inleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen
Critical Junctures in European Integration
Regulating Markets
Politieke Instituties in Perspectief
Kwantitatieve data-analyse
Bachelor- en Masterscripties
Workshops methodologie

Gegenereerd op 2017-10-21 08:39:43
Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Jan Brandsma, Gijs, Heidbreder, Eva & Mastenbroek, Ellen (01-12-2016). Accountability in the post-Lisbon European Union1. International Review of Administrative Sciences, 82 (4), (pp. 621-637) (17 p.).
Brandsma, Gijs Jan & Blom-Hansen, Jens (20-04-2016). Controlling delegated powers in the post-Lisbon European Union. Journal of European Public Policy, 23 (4), (pp. 531-549) (19 p.).
Brandsma, G.J. (01-12-2016). Holding the European Commission to account - The promise of delegated acts. International Review of Administrative Sciences, 82 (4), (pp. 656-673) (18 p.).
Siderius, Katrijn & Brandsma, Gijs Jan (01-11-2016). The Effect of Removing Voting Rules - Consultation Practices in the Commission's Delegated Act Expert Groups and Comitology Committees. Journal of Common Market Studies, 54 (6), (pp. 1265-1279) (15 p.).
  2016 - Overige resultaten
G.J. Brandsma (01-03-2016) Chair/contributor/participant/co-host
G.J. Brandsma (02-11-2016) Hoorzitting Transparantie in de EU
G.J. Brandsma (12-04-2016) Lezing
G.J. Brandsma (07-03-2016) Presentatie voor honours class
G.J. Brandsma (26-05-2016) RDW Training Comitologie
G.J. Brandsma (12-10-2016) RDW-Lezing
G.J. Brandsma (25-11-2016) Rondetafel Onderwijsvernieuwing
G.J. Brandsma (17-05-2016) Training comitologie
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Brandsma, Gijs Jan (06-06-2015). Co-decision after Lisbon - The politics of informal trilogues in European Union lawmaking. European Union Politics, 16 (2), (pp. 300-319) (20 p.).
Brandsma, Gijs Jan (2015). Comitology: Over 50 Years of Institutional Reforms and Emerging Practices. In Michael Bauer & Jarle Trondal (Eds.), The Palgrave handbook of the European administrative system (pp. 419-431) (13 p.). Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Brandsma, Gijs Jan & Blom-Hansen, Jens (30-06-2015). Controlling delegated powers in the post-Lisbon European Union. Journal of European Public Policy
Bovens, Mark, Brandsma, G.J. & Thesingh, D. (04-04-2015). Political death and survival in the Netherlands - Explaining resignations of individual cabinet members 1946 - 2010. Acta Politica, 50 (2), (pp. 127-150) (24 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Brandsma, Gijs Jan (2014). Changing Rules of Delegation: A Contest for Power in Comitology (Book Review). European Law Review, 39 (6), (pp. 882-884).
Brandsma, Gijs Jan (2014). Quantitative Analysis. In Mark Bovens, Robert Goodin & Thomas Schillemans (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 143-158) (16 p.). Oxford: Oxford University Press.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Brandsma, G.J. (2013). Bending the rules: Arrangements for sharing technical and political information between the EU institutions. European Integration Online Papers, 17 (8), (pp. 1-22) (22 p.).
Brandsma, G.J. (2013). Controlling comitology: accountability in a multi-level system. (200 p.). Houndmills: Palgrave Macmillan.
Brandsma, G.J. & Schillemans, T. (2013). The Accountability Cube. Measuring Accountability. Journal of Public Administration Research and Theory, 23, (pp. 953-975) (22 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Meijer, A.J., Brandsma, G.J. & Groenendaal, J. (2013). Burgernet Effectanalyse. In welke situaties en onder welke condities leidt Burgernet het vaakst tot succes?. Utrecht: USBO Advies.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Meijer, A.J., Grimmelikhuijsen, S.G. & Brandsma, G.J. (2012). Communities of Public Service Support: Citizens engage in social learning in peer-to-peer networks. Government Information Quarterly, 29 (1), (pp. 21-29) (8 p.).
Brandsma, G.J. & Blom-Hansen, J. (2012). Negotiating the post-Lisbon comitology system: Institutional battles over delegated decision-making. Journal of Common Market Studies, 50 (6), (pp. 939-957) (18 p.).
Schillemans, T. & Brandsma, G.J. (2012). The Accountability Cube. Measuring Accountability [E]. Journal of Public Administration Research and Theory
Brandsma, G.J. (2012). The effect of information on oversight: the European Parliament's response to increasing information on comitology decision-making. International Review of Administrative Sciences, 78 (1), (pp. 74-92) (19 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Beijen, B.A., Fraters, B., Brandsma, G.J., van Rijswick, H.F.M.W., Reijs, J.W., Buis, E. & Hoogeveen, M.W. (2012). Optimalisatie van het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten. Studie naar bezuinigingsmogelijkheden. (119 p.). Bilthoven: RIVM.
  2012 - Populariserende publicaties
Brandsma, G.J. (22-10-2012). De Europese regeldrift bestaat gewoon niet. De Volkskrant [online]
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Brandsma, G.J. & Blom-Hansen, J. (2011). The post-Lisbon battle over comitology: another round of the politics of structural choice?. EUI Working Paper 2011/3
  2011 - Vakpublicaties
Beijen, B.A., van Rijswick, H.F.M.W., Fraters, B., Brandsma, G.J., Reijs, J.W., Buis, E. & Hoogeveen, M. (2011). Basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, Studie naar bezuinigingsmogelijkheden. (113 p.). Utrecht: UU.
  2011 - Populariserende publicaties
Brandsma, G.J. (07-11-2011). Expertgroepen met politieke invloed: Gijs Jan Brandsma over comitologie. Public Mission, 7 (10), (pp. 22-23) (2 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Brandsma, G.J. (2010). Accountable comitology?. The real world of EU Accountability (pp. 150-173) (24 p.). Oxford: Oxford University Press.
Brandsma, G.J. (2010). Europese uitvoeringsbesluiten en verantwoording. Openbaar Bestuur, 2010 (Oktober), (pp. 16-20) (5 p.).
Meijer, A.J., Brandsma, G.J. & Grimmelikhuijsen, S.G. (2010). Transparantie als fictieve verantwoording. Bestuurswetenschappen, 64 (4), (pp. 8-27) (20 p.).
Meijer, A. J., Grimmelikhuijsen, S.G. & Brandsma, G.J. (2010). Transparantie: Verbreedt en versterkt openbaarmaking de publieke verantwoording?. In M.A.P. Bovens & T. Schillemans (Eds.), Handboek Publieke Verantwoording (pp. 205-228) (24 p.). Den Haag: Boom uitgevers.
  2010 - Populariserende publicaties
Meijer, A.J., Brandsma, G.J. & Grimmelikhuijsen, S.G. (2010). Overheid discussieert met burgers. Duidelijke voordelen om informatiesystemen overheid te koppelen aan Internetforums. Automatiseringsgids, 2010, (pp. 14-15) (2 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Alfé, Manuela, Brandsma, G.J. & Christiansen, Thomas (2009). The functioning of comitology committees in practice. In Thomas Christiansen, Johanna Miriam Oettel & Beatrice Vaccari (Eds.), 21st Century comitology : implementing Committees in the enlarged European Union (pp. 95-107) (390 p.). Maastricht: European Institute of Public Administration.
Meijer, A.J., Grimmelikhuijsen, S.G. & Brandsma, G.J. (2009). Transparantie: Verbreedt en versterkt openbaarmaking de publieke verantwoording?. In Mark Bovens & Thomas Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 205-228) (296 p.). Den Haag: Lemma.
  2009 - Vakpublicaties
Grimmelikhuijsen, S.G., Werner, G.D.A., Meijer, A.J. & Brandsma, G.J. (2009). Expats helpen elkaar : Analyse van participatie websites van expats. (29 p.). Enschede: Novay, B-Dossier/D1.6.1. N O V A Y 0 9 / M M / 1 8 4 3 1 / N R.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Berendsen, L., Bos, A., Bovens, M.A.P., Brandsma, G.J., Luchtman, M.J.J.P. & Pikker, G.K. (2008). Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector. (156 p.). Utrecht: Ministerie van BZK.
Brandsma, G.J., Curtin, D.M. & Meijer, A.J. (2008). How transparent are EU 'comitology' committees in practice?. European Law Journal, 14 (6), (pp. 819-838) (20 p.).
Brandsma, G.J., Curtin, D.M. & Meijer, A.J. (2008). How transparent are EU 'comitology' committees in practice?. Meaning and Practice of Accountability in the EU Multi-Level Context Mannheim: Connex.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Brandsma, G.J. (2007). Accountability deficits in European 'Comitology' decision-making. European Integration Online Papers, 11.
Pellikaan, H. & Brandsma, G.J. (2007). Opvattingen van politieke partijen over Europa. In Hans Vollaard & Jean Penders (Eds.), De spankracht van de Europese Unie (pp. 161-178) (18 p.). Utrecht: Lemma.
  2007 - Vakpublicaties
Brandsma, G.J. (2007). De Nationalisering van Europa. De toekomst van de Europese Integratie in negen essays (pp. 69-75) (7 p.). Den Haag: Clingendael.
  2006 - Populariserende publicaties
Brandsma, G.J. (31-03-2006). Experts graag, maar wel met invloed van het volk. Trouw
  0 - Overige resultaten
G.J. Brandsma () Organiser AND chair of panel

Recente publicaties:

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-21 08:39:43
Volledige naam
Dr. G.J. Brandsma Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer -1.21
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8501
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Gegenereerd op 2017-10-21 08:39:43
Laatst bijgewerkt op 06-09-2017