Prof. dr. Gerrit van Meer

Hugo R. Kruytgebouw
Padualaan 8
Kamer O1.01
3584 CH Utrecht

Prof. dr. Gerrit van Meer

Emeritus
Bètawetenschappen
g.vanmeer@uu.nl

Voorzitter Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusie Research (2019- )

Vice-voorzitter visitatiecommissie onderzoek Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, 2023-2024

Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad van het X-Omics Initiatief, Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (2019-2024)