Dr. Carlo Giordano MA

Dr. Carlo Giordano MA

Docent
Italiaans
g.c.giordano@uu.nl

 

Carlo Giordano is parttime docent Italiaans aan het departement Moderne Talen. Hij is als italianist en theaterwetenschapper afgestudeerd aan de Universiteit van Genua. Vervolgens heeft hij zich aan de universiteiten van Siena en Macerata verder bekwaamd in het verzorgen van onderwijs in het Italiaans voor niet-Italiaanstaligen. Als docent Italiaans was hij eerder verbonden aan instellingen in Spanje, Litouwen en Monte Carlo. Hij is tevens medewerker van de talenopleidingen van de universiteit van Macerata, Università Cattolica Milano en van het taleninstituut Edulingua.

Op 4 april 2018 verdedigde Carlo Giordano zijn proefschrift aan de Università Cattolica van Milaan met de titel "La mitigazione nella prosa scientifico-accademica italiana e nella prospettiva dell'insegnamento dell'italiano LS" (Mitigation in the Italian scientific literature and in the perspective of Italian FL teaching). In zijn onderzoek op het gebied van tekstuele aspecten van pragmatiek en toegepaste taalkunde, analyseert Giordano “mitigatie” strategieën in een willekeurig samengesteld corpus van 25 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen op het terrein van de geesteswetenschappen. Zijn studie heeft de ambitie om tot een beter begrip te komen van deze discursieve fenomenen binnen het genre van het academische artikel, en combineert verschillende linguïstische benaderingen (genre analysis, speech act theory, politeness theory, relevance theory en stylistics). Meer specifiek tracht dit onderzoek een antwoord te formuleren op vraagstukken die vormen, functies en tekstdomeinen van mitigatie betreffen. Giordano’s proefschrift biedt bovendien drie mogelijke pedagogische toepassingen op het onderwijs van Italiaans als vreemde taal, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de Nederlandstalige leercontext.