Gerrieke Bouwman is gastonderzoeker (Europees) Aanbestedingsrecht bij het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) van de Universiteit Utrecht. Tevens is zij als (gast)onderzoeker verbonden aan het Centre for Public Procurement (UUCePP) en RENFORCE. Daarvoor promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht (2022) op het thema het uitbesteden van diensten in het sociaal domein en de verschillende instrumenten die overheden daarvoor kunnen inzetten. 

 

Daarnaast werkte zij enkele jaren als juridisch onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en het interdisciplinaire onderzoekscentrum UUCePP. In die functie deed zij onderzoek en publiceerde zij over onder meer:

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Aanbestedingsrecht
  • Maatschappelijk aanbesteden (het betrekken van burgers en meenemen van sociale aspecten bij een aanbesteding)
  • De (proportionaliteit van) contractvoorwaarden bij de uitvoering van overheidsopdrachten
  • De verdeling van schaarse rechten

 

Gerrieke Bouwman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich door het volgen van een masterclass Bouwrecht. In 2015 ontving zij een prijs van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) voor haar masterscriptie 'screening van ondernemingen in het aanbestedingsrecht'.