Gerrieke Bouwman LLM
g.bouwman@uu.nl
Gegenereerd op 2017-09-26 11:13:32


Profiel

Gerrieke Bouwman is promovenda en docent (Europees) Aanbestedingsrecht bij het interdisciplinaire onderzoekcentrum Public Procurement Research Centre (www.pprc.eu) van de Universiteit Utrecht.  

Haar promotieonderzoek richt zich op de organisatie van sociale diensten in het licht van de sociale markteconomie van de EU. Focus ligt daarbij op de inkoop door nationale overheden van diensten in het sociaal domein. 

Eerder werkte zij als onderzoeker voor het PPRC en de Universiteit Utrecht. In die functie deed zij onderzoek en publiceerde zij over onder meer: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en Aanbestedingsrecht, Maatschappelijk aanbesteden (het betrekken van burgers en meenemen van sociale aspecten bij een aanbesteding) en de (proportionaliteit van) contractvoorwaarden bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Daarnaast is ze co-auteur bij de serie Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht (derde druk) en lid van de 'recent verschenen' rubriek van SEW tijdschrift voor Europees en economisch recht. Als docent is ze betrokken bij de Bachelorvakken  "Economisch Publiekrecht” en “Governement and Functioning of the Market” en het Mastervak "Societally Responsible Public Procurement".

Gerrieke Bouwman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich door het volgen van een masterclass Bouwrecht. In 2015 ontving zij de tweede prijs van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) voor haar masterscriptie 'screening van ondernemingen in het aanbestedingsrecht'. 

Gegenereerd op 2017-09-26 11:13:32
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Bouwman, G. (2017). Spanning tussen het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij het uitsluiten van ondernemingen in het aanbestedingsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2017 (3), (pp. 53-61) (9 p.).
  2016 - Artikelen
Bouwman, G. (07-12-2016). Een open toetredingssysteem zonder selectie: een nieuwe rechtsfiguur die buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen valt?. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), 13 (8), (pp. 908-916) (9 p.).
Bouwman, G. (20-04-2016). Meer kennis bij inkoper nodig. Cobouw (06), (pp. 28) (1 p.).
Bouwman, G. (2016). Uitsluiten bij aanbesteden: ook ter bescherming van mensenrechten?. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016/65 (5), (pp. 426-434) (9 p.).
  2016 - Rapporten
Bouwman, G. & Manunza, E. (16-12-2016). De bescherming van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden in het kader van een aanbesteding. (84 p.). Den Haag: Stichting van de Arbeid.
  2016 - Websites / portals
Bouwman, G. (13-06-2016). Aanbestedingsrecht als instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  2016 - Voordrachten / lezingen
  2015 - Artikelen
Bouwman, Gerrieke (01-05-2015). Geen rechtsbescherming bedrijven bij projecten. Cobouw (82), (pp. 11) (1 p.).
Bouwman, G. (18-09-2015). Ondernemers kritisch over proportionaliteit. Cobouw, 157, (pp. 9) (1 p.).
Bouwman, Gerrieke (09-01-2015). Rekening houden met mensenrechten?. Cobouw, (pp. 11) (1 p.).
  2015 - Rapporten
Manunza, E., Bouwman, G., Lohmann, W.M. & Telgen, J. (2015). Economisch en juridisch onderzoek over de wijze waarop vergunningen/concessies voor de exploitatie van rondvaartboten dienen te worden verdeeld. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E.R., Bouwman, G. & Lohmann, W.M. (2015). Juridisch leaflet Maatschappelijk Aanbesteden - Juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen. (26 p.). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Manunza, E. & Bouwman, G. (2015). Verkennend onderzoek Wolters Kluwer - Verkenning van de mogelijkheden om de juridische conformiteit van de (door)ontwikkeling van een informatiesysteem door de overheid aan het aanbestedings- en mededingingsrecht te toetsen. Public Procurement Research Centre.
  2015 - Websites / portals
  2015 - Prijzen
G. Bouwman (10-12-2015) Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht 2014/2015 (tweede prijs)
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-26 11:13:32

The procurement of social services within the EU: future proofing a legal framework

Het promotieonderzoek van Gerrieke Bouwman richt zich op het formuleren van innovatieve en rechtvaardige vormen van organisatie van de zorg en andere sociale diensten in het licht van de sociale markteconomie van de EU. Focus ligt daarbij op de inkoop door nationale overheden van diensten in het sociaal domein.

Publieke taken in het sociaal domein, zowel op EU-niveau als op het niveau van de individuele lidstaten, worden geconfronteerd met grote uitdagingen die vragen om een innovatieve aanpak. Met de nieuwe aanbestedingsregelgeving staan gemeenten bovendien voor de verplichting om de inkoop van sociale diensten boven een bepaald bedrag aan een competitieprocedure te onderwerpen. Het onderzoek focust op de juridische kaders en mogelijkheden voor overheden om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen.

Gegenereerd op 2017-09-26 11:13:33
Nevenfuncties

2017- heden: co-auteur Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht derde druk (Wolters Kluwer)

06/2014 - heden: lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

01/2016 - heden: onderzoeker aan de onderzoeksschool Ius Commune

04/2016 - heden: lid van de rubriek 'Recent verschenen' van SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht

Gegenereerd op 2017-09-26 11:13:33
Volledige naam
G. Bouwman LLM Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 1.10
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5704
Gegenereerd op 2017-09-26 11:13:33
Laatst bijgewerkt op 01-09-2017