Dr. G.A.W. (Gerard) Vreeswijk

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer BBL-503
3584 CC Utrecht

Dr. G.A.W. (Gerard) Vreeswijk

Universitair docent
Natural Language Processing
030 253 5935
gv@uu.nl

Gerard Vreeswijk studeerde zuivere wiskunde (hoofdrichting verzamelingstheoretische topologie) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1993 promoveerde hij aldaar op een proefschrift op een deelgebied van de theoretische informatica. Gedurende 1993-1996 was hij als consultant betrokken bij de ontwikkeling en inzet van expertsystemen in de dienstensector. In 1995 was hij op uitnodiging een half jaar visiting scholar aan de Washington University te St. Louis, alwaar hij samen met prof. Ron Loui werkte aan argumentatielogica's. In 1996-1998 werkte Vreeswijk als post-doc aan de Universiteit van Maastricht (informatica, Jaap van den Herik, thema distributed AI) en de Universiteit van Groningen (Wijsbegeerte, Theo Kuipers, thema computational philosophy of science). Sinds 1999 is Vreeswijk aangesteld als universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment is hij docent en wetenschappelijk onderzoeker in de groep Natuurlijke Taalverwerking van het Department of Information and Computing Sciences van de Faculteit Beta-wetenschappen, en kerndocent aan de opleiding Kunstmatige Intelligentie. Zijn interesses liggen in de gebieden multi-agent leren, computationele dialectiek, natuurlijke taal-generatie en de verbindingen tussen deze gebieden. Dr. Vreeswijk is (co-) auteur van inmiddels meer dan 100 publicaties, reviewt toonaangevende wetenschappelijke vaktijdschriften, en toetst / arbitreert regelmatig voor de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de ERC (European Research Council).