Dr. mr. Guusje Jol

Dr. mr. Guusje Jol

Geaffilieerd onderzoeker
Language and communication
g.a.h.jol@uu.nl
Afgesloten projecten
Project
Vertrouwen bouwen in een gesprek. Adviezen voor het voeren van goede gesprekken over HPV-vaccinatie tussen gezondheidsprofessional, ouder(s)/verzorger(s) en 9-jarig kind 01-02-2022 tot 01-03-2023
Algemene projectbeschrijving

Vanaf 2022 worden 9-jarigen, zowel jongens als meisjes opgeroepen, voor een afspraak met de GGD. Bij die afspraak wordt inenting tegen HPV aangeboden,  het Humaan Papilloma Virus, een virus dat kanker kan veroorzaken. Een variant van deze afspraak voor inenting is dat deze gepaard gaat met een gesprek waarin ouder/verzorger en kind hun vragen en twijfels kunnen bespreken met de jeugdverpleegkundige. Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen, en dat ouder/verzorger en kind de ruimte krijgen. In dit onderzoeksproject gebruiken we conversatieanalyse om te analyseren hoe die ruimte het beste gecreëerd kan worden. Doel bij het onderzoek is voortdurend in contact te staan met de GGD om te komen tot praktische handvatten over hoe deze gesprekken te voeren.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de VU, het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, en de GGD, en wordt gefinancierd door het RIVM.

Rol
Uitvoerder
Financiering
Anders Het project wordt gefinancierd door het RIVM
Overige projectleden
  • Prof. dr. H.F.M. te Molder (VU)
  • dr. N. van Trommel (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis)