Dr. mr. Guusje Jol

Dr. mr. Guusje Jol

Geaffilieerd onderzoeker
Language and communication
g.a.h.jol@uu.nl

Mijn onderzoek richt zich op gespreksvoering in institutionele of professionele context, bijvoorbeeld politieverhoren, rechtbankinteractie en vaccinatiegesprekken. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in gevoelige gesprekken die belangrijk zijn voor de deelnemers, met alle ethische dilemma’s die daarbij horen. Ik zoek altijd naar manieren om onderzoeksuitkomsten terug te geven aan de praktijk.