Profiel

Dr. Mr. F.W. Lantink is docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis van het Instituut Geschiedenis. Gepromoveerd op een studie over Oswald Spengler op het snijvlak tussen literatuur, politiek en geschiedenis. Hij was verbonden aan een internationaal onderzoek naar elites tussen 1750-1850 in Mainz, Duitsland. Zijn belangstelling gaat uit naar moderne Duitse en Italiaanse geschiedenis, historiografie en geschiedtheorie, theorie en geschiedenis van politieke ideologieën , de geschiedenis van elites, burgerij en burgerschap, de geschiedenis van het pausschap,  geschiedenis van de monarchie.

Gegenereerd op 2018-08-15 03:22:32
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2018). Cultural Pessimism and Liberal Regeneration? Wilhelm Röpke as an Ideological In-Between in German Social Philosophy. In Patricia Commun & Stefan Kolev (Eds.), Wilhelm Röpke (1899-1966) - A Liberal Political Economist and Conservative Social Philosopher (pp. 187) (202 p.). Springer.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. & De Vries, B. (2017). Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw - Geschiedenis en archieven. (87 p.). Hilversum: Verloren.
Lantink, F.W. & Temminck, J.J. (2017). Heerlijkheden in Holland. (154 p.). Hilversum: Verloren.
Lantink, F.W. (2017). Inleiding. In Frans Willem Lantink (Eds.), Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw - Geschiedenis en archieven (pp. 9-14) (6 p.). Hilversum: Verloren.
Lantink, F.W. (2017). Inleiding. In Frans Willem Lantink & Jaap Temminck (Eds.), Heerlijkheden in Holland (pp. 7-14) (8 p.). Hilversum: Verloren.
Lantink, F.W. (2017). Kirchengeschichte als Internationale Geschichte seit dem 18. Jahrhundert: - Konfliktregulierung mit dem Heiligen Stuhl im Zeichen der "nationalen Kirche" oder "Internationalisierung" der römisch-katholischen Kirche?. In Barbara Haider-Wilson & William D. Godsey (Eds.), Internationale Geschichte in Theorie und Praxis/International History in Theory and Praxis - Internationale Geschichte/International History Band 4 (pp. 555-574) (20 p.). Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
  2017 - Overige resultaten
Lantink, F.W. (2017). De moderniteit van Oswald Spengler.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, Frans Willem (2016). Kirchengeschichte als internationale Geschichte seit dem 18. Jahrhundert. Konfliktregulierung mit dem Heiligen Stuhl im Zeichen der ‚nationalen Kirche‘ oder ‚Internationalisierung‘ der römisch-katholischen Kirche?. Internationale Geschichte in Theorie und Praxis Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
  2016 - Vakpublicaties
Lantink, F.W. (2016). Necrologie Dirk Jan Enschedé (1923-2015). Jaarboek Haerlem , 2015, (pp. 219-223) (6 p.).
  2016 - Overige resultaten
F.W. Lantink (14-04-2016) Cultural pessimism and liberalist regeneration? Wilhelm Röpke as ideological in-between in German social philosophy
F.W. Lantink (14-05-2016) Cultural pessimism and liberalist regeneration? Wilhelm Röpke as ideological inbetween in german social philosophy
F.W. Lantink (07-06-2016) Francesco e Giovanni XXIII
F.W. Lantink (07-06-2016) Papa Francesco ed i suoi predecessori
F.W. Lantink (07-06-2016) Simposio internazionale: Papa Francesco ed i suoi predecessori
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2015). Genreproblemen in de nieuwe monarchieliteratuur. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 130 (4), (pp. 30-51) (22 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Lantink, F.W. (2015). De historicus en de toekomst. Esthetische distantie en cultuurpessimistisch engagement bij Johan Huizinga en Oswald Spengler. In Leen Dorsman (Eds.), Het nut van geschiedschrijving - Historici in het publieke domein (pp. 49-54) (6 p.). EON Pers Amstelveen.
  2015 - Populariserende publicaties
Lantink, F.W. (03-10-2015). Zwitserse hoeders van de paus?. De Telegraaf
  2015 - Overige resultaten
F.W. Lantink (03-03-2015) Anarchistisch terrororisme
F.W. Lantink (14-12-2015) De KVP in Amsterdam, Den Haag en Haarlem 1946-1980. Confessionele gemeentepolitiek en archieven
F.W. Lantink (11-04-2015) Paus Franciscus en zijn voorgangers. Het carrousel van behoud en hervorming
F.W. Lantink (14-12-2015) Symposium 'Na de reformatie: katholicisme in Holland. Geschiedenis en archieven.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. & Temminck, J.J. (2014). Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en gewest. (125 p.). Hilversum: Verloren.
Lantink, Frans Willem (2014). Inleiding. In Frans Willem Lantink & Jaap Temminck (Eds.), Holland: geschiedenis en archieven van provincie(s) en gewest (pp. 7-12) (6 p.). Verloren.
  2014 - Vakpublicaties
Lantink, Frans Willem (2014). Necrologie Jan van Os (1937-2013). Jaarboek Haerlem / 2013 (pp. 260-263) (4 p.). Haarlem: Vereniging Haerlem.
  2014 - Populariserende publicaties
Lantink, F.W. (11-05-2014) Invited speaker Vrienden KNIR Paus Franciscus: een revolutionair?
  2014 - Overige resultaten
F.W. Lantink (15-12-2014) Inleiding/Introduction
F.W. Lantink (06-11-2014) Introduction Das Leben der Anderen
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2013). Anna van Hannover. In E Kloek (Eds.), 1001 vrouwen uit de nederlandse geschiedenis (pp. 655-657) (3 p.). Nijmegen: Vantilt.
Lantink, F.W. (2013). Carolina Wilhelmina van Oranje-Nassau. In E Kloek (Eds.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 733-734) (2 p.). Nijmegen: Vantilt.
Lantink, F.W. (2013). Christina Gerarda Enschedé. 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 911-912) (2 p.). Nijmegen: Vantilt.
Lantink, F.W. (2013). Johanna Elisabeth Swaving. In E Kloek (Eds.), 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 779-781) (3 p.). Nijmegen: Vantilt.
Lantink, F.W. (2013). Louise van Pruisen. In E Kloek (Eds.), 1001 Vrouwen uit de Nedelandse geschiedenis (pp. 948-950) (3 p.). Nijmegen: Vantilt.
Lantink, F.W. (2013). Marianne van Oranje-Nassau. In E Kloek (Eds.), 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 959-961) (3 p.). Nijmegen: Vantilt.
  2013 - Vakpublicaties
Lantink, F.W. (2013). Benedictus XVI en Franciscus: functies en symboliek van het pausschap in de eenentwintigste eeuw. De Filosoof, 59, (pp. 22-23) (2 p.).
Lantink, F.W. (2013). 'Gott erhalte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz!'. Joseph Haydn en de 'lange achttiende eeuw''. Aanzet, 29 (1), (pp. 46-50) (5 p.).
  2013 - Overige resultaten
F.W. Lantink (16-12-2013) Heerlijkheden in Holland
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2012). Bibliografie van het pausschap. In F.W. Lantink & J.P.M. Koch (Eds.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (pp. 445-460) (16 p.). Amsterdam: Boom.
Lantink, F.W. & Koch, J.P.M. (2012). De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut. (480 p.). Amsterdam: Boom.
Lantink, F.W. (2012). Gallicanisme en Germania sacra. 'Nationale kerken' versus Rome. In F.W. Lantink & J.P.M Koch (Eds.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (pp. 239-257) (19 p.). Amsterdam: Boom.
Lantink, F.W. (2012). Herbronning in tegenlicht. Pausschap en wereldkerk van Vaticanum II tot Benedictus XVI. In F.W. Lantink & J.P.M Koch (Eds.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (pp. 371-394) (24 p.). Amsterdam: Boom.
Lantink, F.W. (2012). Inleiding. In Frans Willem Lantink (Eds.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (pp. 7-14) (9 p.). Amsterdam: Boom.
  2012 - Vakpublicaties
Lantink, F.W. (2012). De ideologische veren van de VVD. De Filosoof, 57, (pp. 10) (1 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Lantink, F.W. (2012). De paus als vorst. Geschiedenis Magazine, 47 (1), (pp. 7-12) (5 p.).
Lantink, F.W. (01-03-2012). Strijd om erfenis Vaticanum II. Trouw
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2011). culpa in eligendo. Het scheve perspectief van een nieuwe Bernhard-biografie. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126 (2), (pp. 93-103) (11 p.).
Lantink, F.W. (2011). Fata morgana in de geschiedenis. Het infrarood van het verleden. UHSK Almanak 17e lustrum (pp. 20-21) (2 p.). Utrecht.
Lantink, F.W. (2011). Op jacht naar pauselijke oorkonden in Italië: nazomer van het Duitse historisme. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 124, (pp. 268-269) (2 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Lantink, F.W. (2011). Necrologie Chris van Velzen 1945-2010. Jaarboek Haerlem 2010 (pp. 218-222) (5 p.). Haarlem.
  2011 - Overige resultaten
F.W. Lantink (12-12-2011) Bildarchive und Stadtgeschichte
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2010). De bekentenissen van Geyl: de autobiografie van de historicus als ongemakkelijk genre. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 123, (pp. 467-468) (2 p.).
Lantink, F.W. (2010). Rezension: Jörn Leonard, Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und Nationsbestimmung in Europa und den Vereinigten Staaten 1750-1914. Historische Zeitschrift, 290, (pp. 731-733) (3 p.).
Lantink, F.W. & Temminck, J.J. (2010). Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief. (111 p.). Hilversum: Verloren.
  2010 - Overige resultaten
Lantink, F.W. (2010). Anna van Hannover, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/AnnavanHannover [08/11/2010].
Lantink, F.W. (2010). Carolina Wilhelmina van Oranje-Nassau, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/CarolinaWilhelmina [16/12/2010].
F.W. Lantink (13-12-2010) Geschiedenis en historiografie van Holland
Lantink, F.W. (2010). Louise Augusta Wilhelmina Amalia van Pruisen , in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/LouiseAugusta [08/11/2010].
Lantink, F.W. (2010). Marianne van Oranje-Nassau, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Marianne [08/11/2010].
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2009). Een rechtshistorisch reservaat op drift: staat en burgerschap in Zwitserland. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 122, (pp. 100-102) (3 p.).
  2009 - Overige resultaten
Lantink, F.W. (22-05-2009). Beatrix: de “modernisering” van Hof en Monarchie na 1980. Lezing Nederlands-Vlaams historisch congres.
Lantink, F.W. (09-03-2009). De (inter)nationale betekenis van de wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief. deelname wetenschappelijk forum.
F.W. Lantink (09-03-2009) Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2008). Apologie van Pruisen. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 121, (pp. 346-347) (2 p.).
Lantink, F.W. (2008). Ideologies through History. Ideologies through History. Papers of the 17th ISHA Conference 2006 (pp. 11-22) (12 p.). Utrecht: ISHA.
Lantink, F.W. (2008). Oud-Egyptische cesuren op de schop: een archeologisch schervengericht. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 121, (pp. 478-479) (2 p.).
Lantink, F.W. (2008). Prisma van de moderniteit: Duitsland 1900-1933. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 121, (pp. 243-244) (2 p.).
  2008 - Overige resultaten
F.W. Lantink (08-10-2008) De actualiteit van Cicero
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2007). Nieuw licht op het "Oude Rijk"? Historiografische stellingnames rond het herdenkingsjaar van de ondergang van het Heilige Römische Reich Deutscher Nation 1806-2006. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 120 (3), (pp. 366-382) (17 p.).
Lantink, F.W. (2007). Terrorisme voor 1945? Staatsmacht, geweld en terreur in anarchisme en fascisme. In I Duyvesteyn & B de Graaf (Eds.), Terroristen en hun bestrijders. Vroeger en nu (pp. 51/155-73/161) (7 p.). Amsterdam: Boom.
Lantink, F.W. (2007). Voorgeschreven "Natuurlijkheid". Tijdschrift Voor Geschiedenis, 120, (pp. 139-140) (2 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. (2006). Elke reis door de tijd begint bij de eigen herinnering. Tijdreis 1926-2006. Almanak ter gelegenheid van het 16e lustrum van de Utrechtse Historische Studenten Kring (pp. 166-167) (2 p.).
Lantink, F.W. (2006). Ideology and the Invention of Tradition. Carnival (pp. 10-18) (9 p.). Utrecht.
Lantink, F.W. (2006). Nationalisme en historiografie. Rondom Pieter Geyl. Afscheidsbundel voor Piet van Hees. (106 p.). Utrecht: Instituut Geschiedenis.
  2006 - Vakpublicaties
Lantink, F.W. (2006). Monarchie en meritocratie. Het persoonlijke ethos van koningin Beatrix. Spiegel Historiael, 49 (7/8), (pp. 286-292) (7 p.). Spiegel Historiael uit 2005, themanummer: "Markante vrouwen"..
  2005 - Populariserende publicaties
Lantink, F.W. (18-10-2005). Lecker mitregerieren. Forscher stehen Spalier: Das niederländische Thronjubiläum. Frankfurter Allgemeine Zeitung
  0 - Overige resultaten
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-15 03:22:32
Gegenereerd op 2018-08-15 03:22:32
Volledige naam
dr. mr. F.W. Lantink Contactgegevens
Drift 10

Drift 10
Kamer 1.08A
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 1.08A
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6440
Gegenereerd op 2018-08-15 03:22:32
Laatst bijgewerkt op 12-10-2016