Dr. Florian Verbeek

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F3.06
3584 CS Utrecht

Dr. Florian Verbeek

Onderwijskundig adviseur/trainer
Onderwijsadvies & training
06 14 490 642
f.verbeek@uu.nl

Als onderwijskundig adviseur en trainer ondersteun en neem ik initiatief op het gebied van universitair en professioneel onderwijs binnen en buiten de universiteit. Als adviseur vindt dit hoofdzakelijk plaats rond de thema's curriculum hervorming en ontwerp, universitair bestuur en organisatie, en interdisciplinair onderwijs. Ik ben actief in elke faculteit van de UU, en heb gemiddeld zo'n 15 projecten per jaar.
   Als trainer-adviseur hou ik mij bezig met het professionaliseringsaanbod voor onderwijsdirecteuren, en de cursus 'promovendibegeleiding' bij de UU Graduate School of Life Science en de Technische Universiteit Eindhoven.

Een selectie van recente adviseursprojecten:

- Interdisciplinaire minor (her)ontwikkeling: Dynamics of Youth; Sexuality, Health & Wellbeing
- Challange-based and research-based onderwijs met non-UU partners: Da Vinci programma; Bachelor Research Hubs
- Ontwikkeling en borging van middelen en strategie voor interdisciplinair onderwijs op universitair niveau
- Onderzoek naar de impact en het proces van het universiteitbrede USO onderwijsinnovatieprogramma
- Ontwikkeling van Open Source Intelligence (OSINT) Global Justice Lab
- Diverse kleinere projecten rond online leren, actief leren, lesactiviteit en lesontwerp, assessment planning, internationalisatie, en AI & digitale tools in het curriculum