Dr. Filip Moons

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer 3.65
3584 CC Utrecht

Dr. Filip Moons

Universitair docent
Mathematics Education
+32494034383
f.v.l.moons@uu.nl

Werkervaring

2023 - ... Universitair docent wiskundedidactiek
Univeristeit Utrecht
2016 - 2023 Lerarenopleider Wiskunde & Informatica
Universiteit Antwerpen
2020 - 2023 Doctoraal onderzoeker - FWO-aspirant in de wiskundedidactiek
Universiteit Antwerpen
2015 - 2020 Leraar Wiskunde
Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls (Brussel)

Opleiding

2020 - 2023 Doctor in de onderwijswetenschappen (PhD)
Titel: Semi-automated assessment of handwritten mathematics tasks
Promotoren: Prof. dr. Ellen Vandervieren & Em. prof. dr. Jozef Colpaert
Universiteit Antwerpen
2021 - 2023 MSc in the Statistical Data Analysis
Universiteit Gent
2014 - 2017 MSc in de Toegepaste Informatica
Vrije Universiteit Brussel
2014 - 2015 Specifieke lerarenopleiding Wiskunde & Informatica
Vrije Universiteit Brussel
2010 - 2015 BSc & MSc in de Wiskunde - afstudeerrichting onderwijs
Vrije Universiteit Brussel

Nuttige ervaring

  • Redacteur & webmaster Uitwiskeling, Vlaams tijdschrift voor Wiskundeleraars
  • Bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL)
  • Lid van de ontwikkelcommissies eindtermen wiskunde (STEM) voor het hervormd secundair onderwijs in Vlaanderen
  • Belgisch jurylid Europese Statistiekolympiade (Statbel)
  • Jurylid Wiskunde - Examencommissie Secundair Onderwijs van de Vlaamse Overheid (middenjury, 2015-2018)