Dr. F.R. (Frans) Stafleu

Onderzoeker
Filosofie
Universitair docent
Praktische filosofie
f.r.stafleu@uu.nl
Afgesloten projecten
Project
From animal model to translational strategy. On the ethical, scientific and institutional problems related to innovations in bio-medical animal research 01-09-2015 tot 01-09-2019
Algemene projectbeschrijving

Het maatschappelijke debat over dierproeven heeft geleid tot nieuwe, betere onderzoeksmodellen. Maar innovaties in dieronderzoek leiden niet altijd tot de gewenste gezondheidswinst. In zijn project wil Meijboom de achtergronden van dit probleem onderzoeken en stelt hij bovendien een nieuwe aanpak voor: het formuleren van 'translationele strategieën'.

Bij 'translationele strategieën' wordt de hele onderzoeksketen (zowel dieren als mensen) betrokken bij het bepalen van de ideale onderzoeksstrategie en staat de patiënt centraal. Aan de hand van casestudies rond taaislijmziekte en reuma zal het onderzoeksteam de mogelijkheden van goede translationele strategieën verkennen. De resultaten worden onder meer gebruikt voor het onderwijs en voor een bijdrage aan standaardprotocollen voor onderzoek en ethische toetsing.

http://www.uu.nl/nieuws/franck-meijboom-gaat-nieuwe-aanpak-bij-dierproeven-onderzoeken

 

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Overige projectleden
  • Dr. C.H.C. Leenaars (RUN)
  • Prof. dr. M. Ritskes-Hoitinga (RUN)