Profiel

Frans Stafleu (1953) is in 1982 afgestudeerd als dierenarts en heeft zich gespecialiseerd op de (dier)ethiek. Zijn voornaamste taken zijn onderwijs en externe advisering. Daarnaast doet hij incidenteel mee aan projecten die dier- en natuur-ethiek betreffen. Momenteel werk hij mee met het NWO-MVI project "from animal model to translational strategy".

 
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-06-20 13:02:26
Curriculum vitae Download PDF

zie bestand

Gegenereerd op 2018-06-20 13:02:26
Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Stafleu, F.R. (2016). Even a cow could be killed...: about the difference between killing (some) animals and (some) humans. In Franck Meijboom & Elsbeth Stassen (Eds.), The end of animal life: a start for ethical debate:a start for ethical debate - ethical and societal considerations on killing animals (pp. 103-114) (10 p.). Wageningen Academic Publishers.
  2016 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (22-04-2016) Boeren-ethiek: slavernij of autonomie?
F.R. Stafleu (09-11-2016) De nieuwe doos van Pandora?Ethiek van gene editing: via de varkens naar de mens
F.R. Stafleu (03-02-2016) Dierproef heeft vaak weinig pratisch nut
F.R. Stafleu (22-03-2016) Ethiek omtrent het moderne fokbeleid
F.R. Stafleu (19-05-2016) Even a cow would be killed….About Human and veterinary endpoints at the end of life. About Human and veterinary endpoints at the end of life
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Meijboom, Franck L B & Stafleu, Frans R. (04-08-2015). Farming ethics in practice - from freedom to professional moral autonomy for farmers. Agriculture and Human Values
  2014 - Overige resultaten
  2012 - Vakpublicaties
Stafleu, F.R. (05-04-2012). Eigen soort eerst. De mens centraal; Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid, De mens centraal; Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur.
  2012 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (05-04-2012) Eigen soort eerst
F.R. Stafleu (01-11-2012) Het doden van dieren in dierentuinen
F.R. Stafleu (06-07-2012) Loyalty: speciesism revisited?
F.R. Stafleu (31-08-2012) The pro'c and con's of animal experiments
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Meijboom, F.L.B., Stafleu, F.R. & van de Weijer, E. (2010). Ethiek bij het Gulden Ei. Utrecht: Ethiek Instituut.
Stafleu, F.R. (16-09-2010). Policy, ethics and animal use; the need for training: a Dutch example of training civil servants in ethics. In C.M. Romeo Casabona, L. Escajedo San Epifanio & A. Emaldi Cirion (Eds.), Global food security (pp. 459-463) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, EurSafe 2010 Global Food Security: Ethical and Legal Challenges.
Stafleu, F.R., van Rij, H.M.J. & Meijboom, F.L.B. (17-10-2010). Policy, ethics and animals use and the need for training. A Netherlands example of training civil servants in ethics. In C.M. Romeo Casabona, L. Escajedo & A. Emaldi Cirión (Eds.), Global food security: ethical and legal challenges (pp. 459-463) (5 p.). Wageningen: Wageningen AP, 10th Conference of the European Society for Agricultural and Food Ethics, Bilbao.
Stafleu, F.R. (2010). Ziekgemaakt met bloedarmoede. In M.A. van Hoven, L. van der Scheer & D. Willems (Eds.), Ethiek in discussie, praktijkvoorbeelden van ethische expertise (pp. 106-109) (4 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  2010 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (10-09-2010) Ethiek en Dierproeven
F.R. Stafleu (17-09-2010) Policy, ethics and animal use; the need for training: a Dutch example of traing civil servants
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Stafleu, F.R. (02-07-2009). Farmers and professional autonomy: from human rights to civil duty. In K. Milar & P Hobson West (Eds.), Ethical futures: bioscience and food horizons (pp. 423-427) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, Eursafe 2009.
Stafleu, F.R. (2009). What is in a number?. In Jac Swart & M Jonker (Eds.), De weging gewogen (187 p.). Budel: Uitgeverij Damon.
  2009 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (03-07-2009) Farmers and professional autonomy: from human rights to civil duty
F.R. Stafleu (07-03-2009) What is in a number?
  2008 - Vakpublicaties
Stafleu, F.R. (2008). De waarde van een dierenleven oftewel het doden van dieren. Nieuwsbrief Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek (3).
Stafleu, F.R. (2008). Dierproeven, medische fouten en ethici. Nieuwsbrief Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek (2).
  2008 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (05-06-2008) Ethical contraints of pig genomics
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Stafleu, F.R. (2007). Coreferaat dr Frans Stafleu. In J.A.A. Swart (Eds.), Dieren in context, over waarden van dieren (pp. 47-48) (2 p.). Utrecht: NVBE.
Stafleu, F.R. (2007). Why farmers need professional autonomy. In W Zollitsch & C Winckler (Eds.), Sustainable food production and ethics (pp. 495-499) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
  2007 - Vakpublicaties
Stafleu, F.R. (2007). De verbazing van de dierenarts. NVBe-Nieuwsbrief, 14 (2), (pp. 16-17) (2 p.).
  2007 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (24-04-2007) Boeren-ethiek en biologische veehouderij
F.R. Stafleu (14-03-2007) Het ene dier is het andere niet
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Stafleu, F.R., de Greef, K. & de Lauwere, C. (2006). A simple value-distinction approach aids transparency in farm animal welfare debate. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19 (1), (pp. 57-66) (10 p.).
Stafleu, F.R. (2006). The ethical landscape of non surgical embryo-transfer in pigs: An explorative study of public concerns. In M Kaiser & M E Lien (Eds.), Ethics and the politics of food, Preprints of the 6th congress of the European Society for Agriculture and food Ethics (pp. 339-344) (6 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Stafleu, F.R. (2006). Towards value based autonomie in livestock farming?. In m Kaiser & M Lien (Eds.), Ethics and politics of food (pp. 61-66) (6 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
  2006 - Vakpublicaties
Stafleu, F.R. (2006). Het dier als alternatief bij dierproeven. In J Swart & G Groothuis (Eds.), Kan het ook anders? Beschouwingen over alternatieven voor dierproeven (pp. 33-42) (10 p.). Budel: Damon.
Stafleu, F.R. (2006). Respect voor Proefdieren?. Nieuwsbrief Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek, 13 (3), (pp. 12-13) (2 p.).
  2006 - Populariserende publicaties
van Velzen, Krista & Stafleu, F.R. (23-03-2006). Wreed en onnodig gaat het knuppelen door. Trouw
  2006 - Overige resultaten
F.R. Stafleu (02-11-2006) Co-referaat Preadvies Swart dier-ethiek
F.R. Stafleu (24-01-2006) Dierproef en proefdier: heiligt elk didactisch doel het middel
F.R. Stafleu (15-11-2006) Het dier: iets anders?
F.R. Stafleu (12-01-2006) Niertransplantatie bij honden, enkele ethische opmerkingen
F.R. Stafleu (01-03-2006) The quality of harm-benefit analysis in animal experiments
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Brom, F.W.A., Waelbers, K. & Stafleu, F.R. (2004). Not All Animals are Equal. Differences in Moral Foundations for the Dutch Veterinary Policy on Livestock abd Animals in Nature Reservations. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 17 (6), (pp. 497-515) (19 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Jochems, C.E.A., van der Valk, J.B.F., Stafleu, F.R. & Baumans, V. (2002). The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem?. ATLA Alternatives to Laboratory Animals, 30, (pp. 219-227) (9 p.).
  2001 - Vakpublicaties
Vorstenbosch, J.M.G., Tramper, R., Bovenkerk, B. & Stafleu, F.R. (01-12-2001). Doen of laten? Empirische en normatieve vragen rond de opvang van dieren uit het wild. Utrecht: Unknown Publisher, Rapportage NWO onderzoek, Publicatie Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Stafleu, F.R., Tramper, R., Vorstenbosch, J.M.G. & Joles, J.A. (1999). The ethical acceptability of animal experiments: a proposal for a system to support decision-making. Laboratory Animals, 33, (pp. 295-303) (9 p.).
  0 - Overige resultaten
F.R. Stafleu () NVBe-Nieuwsbrief
F.R. Stafleu () NVBe-Nieuwsbrief
F.R. Stafleu () NVBe-Nieuwsbrief
F.R. Stafleu () NVBe-Nieuwsbrief
F.R. Stafleu () NVBe-Nieuwsbrief
F.R. Stafleu () NVBe-Nieuwsbrief
F.R. Stafleu () Podium voor Bio-ethiek
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 13:02:27
Project:
From animal model to translational strategy. On the ethical, scientific and institutional problems related to innovations in bio-medical animal research
01-09-2015 tot 01-09-2019
Algemene projectbeschrijving 

Het maatschappelijke debat over dierproeven heeft geleid tot nieuwe, betere onderzoeksmodellen. Maar innovaties in dieronderzoek leiden niet altijd tot de gewenste gezondheidswinst. In zijn project wil Meijboom de achtergronden van dit probleem onderzoeken en stelt hij bovendien een nieuwe aanpak voor: het formuleren van 'translationele strategieën'.


Bij 'translationele strategieën' wordt de hele onderzoeksketen (zowel dieren als mensen) betrokken bij het bepalen van de ideale onderzoeksstrategie en staat de patiënt centraal. Aan de hand van casestudies rond taaislijmziekte en reuma zal het onderzoeksteam de mogelijkheden van goede translationele strategieën verkennen. De resultaten worden onder meer gebruikt voor het onderwijs en voor een bijdrage aan standaardprotocollen voor onderzoek en ethische toetsing.


http://www.uu.nl/nieuws/franck-meijboom-gaat-nieuwe-aanpak-bij-dierproeven-onderzoeken


 

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • Dr. C.H.C. Leenaars (RUN)
  • Prof. dr. M. Ritskes-Hoitinga (RUN)

Gegenereerd op 2018-06-20 13:02:27
Nevenfuncties

Adviseur ethische commissie Pigturegroup

Lid wetenschappelijke commissie BioXpert, Schaick

 

Gegenereerd op 2018-06-20 13:02:27
Volledige naam
dr. F.R. Stafleu Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13
Kamer 1.08
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 4399
Janskerkhof 2

Janskerkhof 2
Kamer 1.08
3512 BK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9416
Telefoonnummer afdeling 030 253 4399
Mobiel 06 44 388 538
Gegenereerd op 2018-06-20 13:02:27
Laatst bijgewerkt op 14-01-2016