Dr. F.R. (Frans) Stafleu

Onderzoeker
Filosofie
Universitair docent
Praktische filosofie
f.r.stafleu@uu.nl

Frans Stafleu (1953) is in 1982 afgestudeerd als dierenarts en heeft zich gespecialiseerd op de (dier)ethiek. Zijn voornaamste taken zijn onderwijs en externe advisering. Daarnaast doet hij incidenteel mee aan projecten die dier- en natuur-ethiek betreffen. Momenteel werk hij mee met het NWO-MVI project "from animal model to translational strategy".