Prof. dr. Frits van Oostrom

Prof. dr. Frits van Oostrom

Universiteitshoogleraar
Geesteswetenschappen
Hoogleraar
Algemeen
f.vanoostrom@uu.nl

 

 • voorzitter Programmabureau Geesteswetenschappen (olim Regieorgaan) [vacatiegeld conform Rijksregeling]
 • co-curator Festival Oude Muziek 2021 [honorarium]
 • de navolgende nevenfuncties zijn alle ongehonoreerd:
 • Lid bestuur Genootschap Onze Taal
 • Lid Academie Gouden Ganzenveer
 • Lid Maatschappelijke adviesraad van de PO-raad (basisonderwijs)
 • Voorzitter Forum AtotZ (laaggeletterdheid)
 • Lid Raad van advies Internationale vereniging voor neerlandistiek
 • Lid Raad van bestuur stichting Ons erfdeel (Vlaanderen)
 • Voorzitter Stichting Koningin Wilhelmina Professoraat
 • Voorzitter Stichting Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen
 • (mede-)Initiatiefnemer van de websites www.literatuurgeschiedenis.nl, www.bijbelencultuur.nl, www.entoen.nu en www.vogala.org