Dr. F. (Florian) Meirer

Dr. F. (Florian) Meirer

Universitair hoofddocent
Inorganic Chemistry and Catalysis
06 22 736 338
f.meirer@uu.nl

“We willen kijken naar functionele materialen en begrijpen hoe ze werken - in katalyse, het milieu, en zelfs in oude olieverfschilderijen.”

Onderzoeksfocus: Katalyse, Spectroscopie, Röntgenfysica, Milieu-analyse, Datamining & Chemometrie

Florian Meirer is universitair hoofddocent in de Inorganic Chemistry and Catalysis onderzoeksgroep aan de Universiteit Utrecht. De groep ontwikkelt en werkt met verschillende spectro-microscopische technieken om (functionele) nanomaterialen te bestuderen op verschillende gebieden zoals katalyse en milieu-analyse. In het bijzonder, in heterogene katalyse, richt Florian zich op het begrijpen van massatransport in katalysator lichamen door middel van X-ray microscopie, Super-resolutie Localisatie Microscopie, en diffusie simulaties. Projecten op het gebied van milieuanalyse en datamining zijn onder meer het onderzoeken van beslissingsondersteunende systemen voor restauratoren die oude olieverfschilderijen behandelen door hyperspectrale beeldvormingsmethoden te correleren, en het bestuderen van nanoplastics en hun invloed op het milieu.

Wat dit laatste betreft, is Florian Meirer als lid van het UPlasticS3-netwerk betrokken bij onderzoek naar zogenaamde nanoplastics, die met conventionele technieken zeer moeilijk te detecteren zijn. Met behulp van zeer gespecialiseerde technieken is het team in staat deze minuscule deeltjes te meten, tot op minder dan een duizendste van de breedte van een menselijke haar. Het is de bedoeling ook het type en de leeftijd van deze deeltjes te meten om te begrijpen hoe ze ontstaan en in wisselwerking staan met het milieu. De groep werkt momenteel aan de detectie van nanoplastics ook in weefsel en bloed, wat een bijzondere uitdaging vormt. Als dit mogelijk wordt, zal het niet alleen helpen bij de detectie van het plastic zelf, maar ook bij de beoordeling van eventuele toxicologische effecten.

Interessegebieden:

  • Heterogene katalyse
  • Spectro-microscopie
  • Tomografie en netwerkanalyse
  • Milieu-analyse
  • Datamining & chemometrie