Profiel

Franck L.B. Meijboom studeerde theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Als Universitair Hoofddocent is hij verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (www.CenSAS.org).

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:50
Curriculum vitae

Franck L.B. Meijboom studeerde theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Als Universitair Hoofddocent is hij verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) en lid van de Onderzoeksraad van de  Faculteit Diergeneeskunde.

Zijn ervaring en expertise is op het terrein van ethiek van diergebruik, veteriniare ethiek, landbouw- en voedselethiek,  en de rol van publiek vertrouwen en debat in deze domeinen.

Als onderzoeker en projectleider, is hij betrokken (geweest) bij nationaal en Europees gefinancierd onderzoek op het gebied van o.a.,

 

 • ethiek van dierenwelzijn
 • vragen van morele status (van dieren)
 • ethische vraagstukken m.b.t. veehouderij, visserij en aquacultuur
 • ethiek bij innovatie in dieronderzoek
 • preventie en bestrijding van dierziekten
 • ethische aspecten van het gebruik van technologie voor duurzame fokkerij
 • ethiek van nieuwe voedingsmiddelen en het gebruik van de biotechnologie

 

In zijn werk speelt de link tussen ethische theorie en morele praktijk een belangrijke rol en staat interdisicplinaire samenwerking vaak centraal.

 

Als docent, is hij verantwoordelijk voor en coördinator van de bachelor- en mastercursussen ethiek bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Tevens, is hij betrokken bij de Master cursus "Sustainable World" die onderdeel is van de internationale Master Applied Ethics (Ethiek Instituut).


Nevenfuncties

 • Lid van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA)
 • Voorzitter Wetenschappelijk Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten (Ministerie LNV)
 • Lid Wetenschappelijk Adviescommissie Opvang Zeehonden(Ministerie LNV)
 • Voorzitter Commissie Ethiek van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
 • Lid van de Commissie Ethiek van CRV
 • Vice President van de European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe)
 • European co-editor of the Journal of Agricultural and Environmental Ethics (Springer)
 • Member of the editorial board of Agriculture and Human Values (Springer)
 • Member of the editorial board of Food Ethics (Springer)
 • Lid Scientific Committee EurSafe Conferences, 2009-2018
Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:50
Sleutelpublicaties

Ohl, Frauke & Meijboom, Franck (14-01-2015). Ethical Issues Associated with the Use of Animal Experimentation in Behavioral Neuroscience Research. In Grace Lee, Judy Illes, Frauke Ohl & Franck Meijboom (Eds.), Ethical Issues in Behavioral Neuroscience (pp. 3-15) (13 p.). Berlin : Springer.

Meijboom, Franck L B & Stafleu, Frans R. (04-08-2015). Farming ethics in practice - from freedom to professional moral autonomy for farmers. Agriculture and Human Values

Alle publicaties
  Artikelen - 2017
Jensen, Karsten Klint, Michalopoulos, T., Meijboom, F.L.B. & Gjerris, Mickey (2017). Perceptions of Ethical Challenges within the LowInputBreeds Project. Food Ethics, 2017 (1), (pp. 109-125).
  Artikelen - 2015
Meijboom, Franck L B & Stafleu, Frans R. (04-08-2015). Farming ethics in practice - from freedom to professional moral autonomy for farmers. Agriculture and Human Values
Potthast, Thomas, Meisch, Simon & Meijboom, Franck (22-06-2015). Introduction - Climate Change and Sustainable Development: Ethical Perspectives on Land Use and Food Production. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 28 (3), (pp. 407-412) (6 p.).
Meijboom, F.L.B. (2015). Veterinary ethics and moral problems in the context of food production. Eursafe News, 17 (3 p.).
  Artikelen - 2013
Bovenkerk, B. & Meijboom, F.L.B. (2013). Fish Welfare in Aquaculture: Explicating the chain of interactions between science and ethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26 (1), (pp. 41-61) (21 p.).
Meijboom, F.L.B. & Bovenkerk, B. (2013). Fish Welfare: Challenge for Science and Ethics—Why Fish Makes the Difference. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26 (1), (pp. 1-6) (6 p.).
Meijboom, Franck (2013). Hoeveel filosofie heb je nodig voor een dierproef?. De Filosoof, 60, (pp. 26) (27 p.).
Vos, L., van Herten, J. & Meijboom, F.L.B. (2013). Is onthoornen wel zo standaard?. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 138 (11), (pp. 44-46) (3 p.).
Bruinis, M.R.N., Meijboom, F.L.B. & Stassen, E.N. (2013). Longevity as an Animal Welfare Issue Applied to the Case of Foot Disorders in Dairy Cattle. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26 (1), (pp. 191-205) (15 p.).
Kalshoven, K. & Meijboom, F.L.B. (2013). Sustainability at the Crossroads of Fish Consumption and Production Ethical dilemmas of fish buyers at retail organizations in the Netherlands. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26 (1), (pp. 101-117) (17 p.).
Nordström, K., Juth, N., Kjellström, S., Meijboom, F.L.B. & Görman, U. (2013). Values at Stake: Autonomy, Responsibility, and Trustworthiness in Relation to Genetic Testing and Personalized Nutrition Advice. Genes and Nutrition, 8 (4), (pp. 365-372) (8 p.).
  Artikelen - 2012
Meijboom, F.L.B. & Brom, F.W.A. (2012). Ethics and Sustainability: Guest or Guide? On Sustainability as a Moral Ideal. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 25 (2) (5 p.).
Meijboom, F.L.B. (2012). Houden van dieren: reden voor reflectie. V-focus, 9 (5a), (pp. 6-7) (2 p.).
Bovenkerk, B. & Meijboom, F.L.B. (2012). The Moral Status of Fish. The importance and limitations of a fundamental discussion for practical ethical questions in fish farming. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 25 (6), (pp. 843-860) (18 p.).
  Artikelen - 2011
Meijboom, F.L.B. (22-06-2011). Biotechnologie hoeft niet. Tertio, (pp. 9-9) (1 p.).
Meijboom, F.L.B. (2011). Ethiek en beleid : stilstaan om een stap vooruit te komen : dier & welzijn. V-focus, 8 (5), (pp. 8-10) (3 p.).
Bovenkerk, B. & Meijboom, F.L.B. (2011). Hoe krijg je vissenwelzijn boven water?, Over het welzijn van vissen in de aquacultuur als een interdisciplinaire uitdaging. Biotechniek, 50 (4), (pp. 155-164) (10 p.).
  Artikelen - 2010
Wright, N., Meijboom, F.L.B. & Sandøe, P. (2010). Thoughts on the ethics of preventing and controlling epizootic diseases. Veterinary Journal, 186, (pp. 127-128) (2 p.).
  Artikelen - 2009
Meijboom, F.L.B., Cohen, N., Stassen, E.N. & Brom, F.W.A. (2009). Beyond the prevention of harm: animal disease policy as a moral question. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 22 (6), (pp. 559-571) (13 p.).
Meijboom, F.L.B. & Ohl, F. (2009). Hoe weeg je dieren in de ethiek? Ethiek bij dierproeven. Folia Pharmaceutica, 96 (6), (pp. 12-13) (2 p.).
Meijboom, F.L.B. (17-09-2009). Weghalen pijn is te mooi om waar te zijn. Agrarisch Dagblad, (pp. 2-2) (2 p.).
  Artikelen - 2008
Meijboom, F.L.B. (2008). Why problems of trust are to be addressed as problems of trustworthiness. Newsletter of the European Society for Agricultural and Food Ethics, 10 (1), (pp. 3-5) (3 p.).
  Artikelen - 2007
Meijboom, F.L.B. (2007). Trust, Food, and Health. Questions of Trust at the Interface between Food and Health. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 20 (3), (pp. 231-245) (15 p.).
  Artikelen - 2006
Meijboom, F.L.B., Visak, T. & Brom, F.W.A. (2006). From trust to trustworthiness: why information is not enough in the food sector. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19 (5), (pp. 427-442) (16 p.).
  Artikelen - 2005
  Artikelen - 2003
Meijboom, F.L.B., Verweij, M.F. & Brom, F.W.A. (2003). You eat what you are. Moral dimensions of diets tailored to one's genes. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 16 (6), (pp. 557-568) (12 p.).
  Artikelen - 2001
Meijboom, F.L.B., Brom, F.W.A. & Verweij, M.F. (2001). From conceptual questions to ethical problems. Preprints EurSafe, (pp. 313-316) (4 p.).
  Boeken - 2017
Meijboom, F.L.B. & Nieuwland, J. (30-03-2017). Gezondheid in meervoud - Over ethische aspecten bij One Health en de noodzaak tot samenwerking binnen de ethiek. (103 p.). Utrecht: NVBE.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2017
Janssen, Monique R. E. & Meijboom, F.L.B. (2017). Animal Ethics. In Deborah C Poff & Alex C. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Business and Professional Ethics (pp. 2) (5 p.). Cham: Springer.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2016
Vinke, C.M., van Zeeland, Y.R.A., Schoemaker, N.J. & Meijboom, F.L.B. (2016). As Free as a Bird on the Wing - Some Welfare and Ethical Considerations on Flight Restraint Methods in Birds. In Brian L. Speer (Eds.), Current Therapy in Avian Medicine and Surgery (pp. 683-708). St. Louis: Elsevier.
Molavi, A. & Meijboom, F.L.B. (2016). Food, health and animal research: on the need for ethical reflections on uncertainty in animal research. In Anna Olsson (Eds.), Food futures: Ethics, Science and Culture (pp. 493) (498 p.). Wageningen: Wageningen AP.
Meijboom, Franck L B (18-02-2016). On current food consumption and future generations - Is there a moral need to change our food consumption in order to safeguard the human rights of future generations?. Human Rights and Sustainability: Moral Responsibilities for the Future (pp. 169-180) (12 p.). Taylor and Francis Inc..
Meijboom, F.L.B. & Stassen, E.N. (2016). The end of animal life: a start for ethical debate - On the role of the human-animal relationship and the plurality of views on the value of animals. The end of animal life: a start for ethical debate: Ethical and societal considerations on killing animals (pp. 13-24). Wageningen: Wageningen AP.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2015
Meijboom, F.L.B. & Li, Jianjun (01-05-2015). Animal husbandry and food production in China and Europe: A shared moral problem?. In Felix Arion, Diana Dumatris & Stef Aerts (Eds.), Know your food! – Food Ethics and Innovation (pp. 150-155) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Ohl, Frauke & Meijboom, Franck (14-01-2015). Ethical Issues Associated with the Use of Animal Experimentation in Behavioral Neuroscience Research. In Grace Lee, Judy Illes, Frauke Ohl & Franck Meijboom (Eds.), Ethical Issues in Behavioral Neuroscience (pp. 3-15) (13 p.). Berlin : Springer.
Verweij, Marcel F. & Meijboom, F.L.B. (01-05-2015). One Health as a collective responsibility. In Felix Arion, Diana Dumitras & Stef Aerts (Eds.), Know your food! Food Ethics and Innovation (pp. 144-149). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Nieuwland, Joachim & Meijboom, F.L.B. (01-05-2015). One Health as a normative concept. What are the implications for food production?. Know your food! Food Ethics and Innovation (pp. 132-137). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2013
Bovenkerk, B. & Meijboom, F.L.B. (2013). Beneath the surface: the killing of fish as a moral problem. In H. Rocklinsberg & P. Sandin (Eds.), The ethics of consumption (pp. 245-250) (6 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Meijboom, F.L.B. (2013). Individual animal welfare and the collective dimension of sustainability: the role of animal welfare in development towards sustainable food production and consumption. In H. Rocklinsberg & P. Sandin (Eds.), The ethics of consumption (pp. 328-332) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, Congres of the European Society for Agricultural and Food Ethics.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2012
Meijboom, F.L.B. (2012). From just using animals to a justification of animal use: the intrinsic value of animals as a confusing start. In T. Potthast & S. Meisch (Eds.), Climate Change and Sustainable Development: Ethical Perspectives on Land Use and Food Production (pp. 447-450) (4 p.). Wageningen: Wageningen AP, European Society for Agricultural and Food Ethics.
Meijboom, F.L.B. & Ohl, F. (2012). Managing nature parks as an ethical challenge: aproposal for a practical tool to identify fundamental questions. In T. Potthast & S. Meisch (Eds.), Climate Change and Sustainable Development: Ethical Perspectives on Land Use and Food Production (pp. 131-136) (6 p.). Wageningen.
Ohl, F. & Meijboom, F.L.B. (2012). Naar een afwegingsmodel voor gezondheidsbeleid. Ontwerp van een instrument voor de identificatie van morele vraagstukken in het Nederlandse gezondheidsbeleid”. De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg voor dier en natuur Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2011
Meijboom, F.L.B. (2011). Eten om te voorkomen. Functionele voeding en gezondheidsbevordering. In M van den Hoven & C Kessler (Eds.), Preventie en ethiek (pp. 53-61) (9 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2010
Meijboom, F.L.B., Bracke, M.B.M. & van der Staay, F.J. (2010). Effects of feed supplements on meat quality. An ethical analysis including welfare and health of production animals and human consumers. In Escajedo-San-Epifanio, L. Emaldi-Cirión, Romeo-Casabona, C.M. (Eds.), Global food security: ethical and legal challenges (pp. 360-363) (4 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, EurSafe 2010, Bilbao, spain, 16-18 September 2010.
Meijboom, F.L.B. (2010). Voedsel En Identiteit: Vertrouwen Of Betrouwbaarheid. In J. de Tavenier (Eds.), Ons dagelijks brood. Over oude en nieuwe spijswetten (pp. 243-260) (18 p.). Leuven: Acco.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2009
Meijboom, F.L.B., de Cock Buning, Tj. & Swart, J.A.A. (2009). Ethiek en Dierproeven. In L.F.M. van Zutphen (Eds.), Handboek proefdierkunde. Proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek (pp. 321-334) (14 p.). Elsevier.
Meijboom, F.L.B. (2009). Public Trust and Nutrigenomics. In W.B. Drees (Eds.), Technology, Trust, and Religion (pp. 269-288) (20 p.). Leiden University press.
Meijboom, F.L.B. & Kessler, C.J. (2009). Wat kan een DEC leren van een discussie over onderzoek bij kinderen? De ethische afweging in een DEC en een METC vergeleken. In R. Tramper, J. Swart & M. Jonker (Eds.), De weging gewogen. Beschouwingen over dierproeven (pp. 165-174) (10 p.). Budel: Damon.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2008
Meijboom, F.L.B. (2008). A proposal to broaden the analysis of problems of trust regarding food and biotechnology. In R.J. Busch & G. Prötz (Eds.), Biotechnologie in Gesellschaftlicher Deutung (pp. 113-130) (18 p.). München: Herbert Utz Verlag.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2005
Brom, F.W.A., Visak, T. & Meijboom, F.L.B. (2005). Food, Citizens and Market: The Quest for Responsible Consuming. In T. Potthast, C. Baumgartner & E.-M. Engels (Eds.), Die richtigen Masse für die Nahrung. Biotechnologie, Landwirtschaft und lebesnmittle in ethischer Perspektive (pp. 115-132) (18 p.). Tübingen/Basel: Francke-Verlag.
  Artikelen in bundels / proceedings - 2010
Meijboom, F.L.B. (17-10-2010). Ethical reflection on a practical proposal of sustainable poultry farming. In C.M. Romeo Casabona, L. Escajedo & A. Emaldi Cirión (Eds.), Global food security: ethical and legal challenges (pp. 87-90) (4 p.). Wageningen: Wageningen AP, 10th Conference of the European Society for Agricultural and Food Ethics, Bilbao.
Stafleu, F.R., van Rij, H.M.J. & Meijboom, F.L.B. (17-10-2010). Policy, ethics and animals use and the need for training. A Netherlands example of training civil servants in ethics. In C.M. Romeo Casabona, L. Escajedo & A. Emaldi Cirión (Eds.), Global food security: ethical and legal challenges (pp. 459-463) (5 p.). Wageningen: Wageningen AP, 10th Conference of the European Society for Agricultural and Food Ethics, Bilbao.
Bovenkerk, B. & Meijboom, F.L.B. (18-09-2010). The Moral Status of the African Catfish. In C.M. Romeo Casabona, L. Escajedo San Epifanio & A. Emaldi Cirionto (Eds.), Global Food Security: ethical and legal challenges (pp. 390-394) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers, EurSafe.
  Artikelen in bundels / proceedings - 2009
Meijboom, F.L.B. & Cleton, N.B. (2009). A framework to address conflicts in veterinary responsibility. In K. Millar (Eds.), Ethical futures: bioscience and food horizons (pp. 177-180) (4 p.). Wageningen: Wageningen Academic Press.
Meijboom, F.L.B. (2009). Care and Responsibility as key concepts of agricultural ethics. In K. Millar (Eds.), Ethical futures: bioscience and food horizons (pp. 237-240) (4 p.). Wageningen: Wageningen Academic Press.
Meijboom, F.L.B. (02-07-2009). Five steps towards trustworthiness. In K. Millar & P. Hobson West (Eds.), Ethical Futures (pp. 258-260) (3 p.). Wageningen: Wageningen Academic Press, Eursafe 2009.
  Artikelen in bundels / proceedings - 2007
Meijboom, F.L.B. (2007). Animal disease policy as a moral question with respect to risks of harm. In W Zollitsch & Chr. Winckler (Eds.), Sustainable food production and ethics. (pp. 342-346) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Meijboom, F.L.B. (2007). Trustworthiness: the concrete task to take vague moral ideals seriously. In W Zollitsch & Chr. Winckler (Eds.), Sustainable food production and ethics (pp. 132-136) (5 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
  Artikelen in bundels / proceedings - 2006
Meijboom, F.L.B. (2006). For public prevention or on private plates? The ethical evaluation of personal diets and the shift towards market applications. In M.E. Lien (Eds.), Ethics and the politics of food (pp. 418-422) (5 p.). Wageningen: Wageningen University Press.
Meijboom, F.L.B. (2006). Why increasing predictability cannot do the job alone when we aim to establish trust in the agri-food sector. Ethics and the politics of food (pp. 167-171) (5 p.). Wageningen: Wageningen University Press.
  Rapporten - 2013
Meijboom, F.L.B. & Düwell, M. (2013). Agenda on Ethics for Horizon 2020. Brussel: LERU.
  Rapporten - 2012
Meijboom, F.L.B. (2012). Houden van dieren, Over morele rechtvaardiging, doelen en waarden bij het houden van dieren. (47 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  Rapporten - 2010
Meijboom, F.L.B., Stafleu, F.R. & van de Weijer, E. (2010). Ethiek bij het Gulden Ei. Utrecht: Ethiek Instituut.
  Voordrachten / lezingen - 2015
F.L.B. Meijboom (10-04-2015) "Autonome mensen in een autonome natuur? Over botsende waarden in natuurbeheer"
F.L.B. Meijboom (18-09-2015) Between global challenges and local care: About moral problems of veterinarians in the context of food production
F.L.B. Meijboom (19-05-2015) Ethical dimensions in research to chronic stress in fish
F.L.B. Meijboom (13-11-2015) Why ethics is not a luxury product for the veterinarian: About moral problems, responsibility and professional integrity in the context of the veterinary profession
  Voordrachten / lezingen - 2011
F.L.B. Meijboom (13-10-2011) Can Ethics be as dynamic as the context of Animal Use?
F.L.B. Meijboom (09-02-2011) Fish welfare: the Interplay between Science and Ethics
F.L.B. Meijboom (14-10-2011) Food triggers trust, Personalized nutrition as a challenge to trust and trustworthiness
F.L.B. Meijboom (15-10-2011) Interdisciplinary Research and the Reflective Equilibrium
F.L.B. Meijboom (27-04-2011) Speeding up the policy process by making it more complex. A Netherlands Example of Training Civil Servants in Ethics
F.L.B. Meijboom (03-11-2011) Technology triggers trust. Novel technologies in the agro-food sector as a challenge to trust and trustworthiness
F.L.B. Meijboom (16-06-2011) Welzijn: Weten, Waarden en Wegen Waarom ethiek en biologie niet zonder elkaar kunnen bij dierenwelzijn
  Voordrachten / lezingen - 2010
F.L.B. Meijboom (10-02-2010) Een dierenarts kan niet zonder ethiek”, Ethiek als theorie om het in praktijk uit te houden.
F.L.B. Meijboom (17-10-2010) Ethical reflection on a practical proposal of sustainable poultry farming.
F.L.B. Meijboom (18-11-2010) Ethiek op het bord van de voedingswetenschapper. Kun je als voedingswetenschapper om de ethiek heen?,
F.L.B. Meijboom (11-05-2010) Ethiek op je bord. Een kijkje in de keuken van de voedselethiek.
F.L.B. Meijboom (27-09-2010) Op welke vraag is biologisch het antwoord? Over de noodzaak van een goede probleemstelling in het zoeken naar logica.
F.L.B. Meijboom (27-03-2010) Voeding, Macht en Ethiek. Het smaakt naar meer? Een introductie in de voedselethiek.
F.L.B. Meijboom (06-11-2010) Waarom welzijn? Over de ethiek van diergebruik en de waarde van welzijn.
  Voordrachten / lezingen - 2009
F.L.B. Meijboom (25-10-2009) "1 kilo aardappels, een snufje zout en wat ethiek" over de ethische aspecten van genetische modificatie van de aardappel
F.L.B. Meijboom (03-07-2009) A framework to address conflicts in veterinary responsibility
F.L.B. Meijboom (19-04-2009) Ethiek op je bord
F.L.B. Meijboom (18-09-2009) Hoe duurzaam moet je zijn? De waarom-vraag achter het streven naar duurzame voedselproductie
F.L.B. Meijboom (26-09-2009) Hoeveel ethiek is er nodig voor een verantwoorde fokkerij?
F.L.B. Meijboom (19-08-2009) Voedsel en identiteit: vertrouwen of betrouwbaarheid
  Voordrachten / lezingen - 2008
F.L.B. Meijboom (11-06-2008) Als de vraag te groot is voor het proefplan: Ethische vraagstukken naar aanleiding van dierexperimentenn
F.L.B. Meijboom (29-09-2008) De ethiek bij de waarden van groen, blauw en voeding. Het belang van een discussie over de ethiek van de landbouw
F.L.B. Meijboom (04-03-2008) Ethiek tussen wet en welwillendheid. De noodzaak van een onderbouwde discussie over de maatschappelijke en ethische aspecten van diergeneeskundig onderzoek
F.L.B. Meijboom (10-12-2008) Moral questions of farming and food production in a global world
F.L.B. Meijboom (25-09-2008) Problems of trust as questions of trustworthiness
F.L.B. Meijboom (02-10-2008) Zoeken naar handvatten om professioneel omgaan met morele diversiteit in de landbouw Over professioneel autonomie en de ethiek van professionals in de landbouw
  Voordrachten / lezingen - 2007
F.L.B. Meijboom (13-09-2007) Animal disease policy as a moral question with respect to risks of harm
F.L.B. Meijboom (22-08-2007) Questions of Trust as a Marker of Ethical Problems. The case of Personalised Nutrition
F.L.B. Meijboom (14-09-2007) Trustworthiness: the concrete task to take vague moral ideals seriously
  Voordrachten / lezingen - 2006
F.L.B. Meijboom (24-06-2006) For Public Prevention or on Private Plates? The ethical evaluation of personal diets and the shift towards market applications
F.L.B. Meijboom (27-09-2006) Public trust and new food technologies. The importance of emotion and normative aspects as reasons to trust.
F.L.B. Meijboom (22-06-2006) Why increasing predictability cannot do the job alone when we aim to establish trust in the agri-food sector
  Voordrachten / lezingen - 2005
F.L.B. Meijboom (13-01-2005) Ethical challenges of developments toward personal diets. Some results and questions for further
F.L.B. Meijboom (06-10-2005) Trust and a theological detour via Hobbes, A proposal to broaden the analysis of trust problems regarding food and biotechnology
F.L.B. Meijboom (02-06-2005) Trust, Food and Health, Trust as a marker for ethical dimensions of the changing relation between food and health'
  Voordrachten / lezingen - 2003
F.L.B. Meijboom (21-03-2003) Trust and Trustworthiness: some theoretical analyses for practical food policy
F.L.B. Meijboom (22-11-2003) What is the added value of empirical data for an ethical analysis of diets tailored to one's genes?
F.L.B. Meijboom (22-03-2003) You eat what you are: mapping some ethically relevant dimensions of tailormade dietary advice
  Voordrachten / lezingen - 2002
F.L.B. Meijboom (27-09-2002) Changing context: changing trust. Exploring grounds for trust in a changing agrofood context
F.L.B. Meijboom (26-08-2002) De waarde van voeding: meer dan de voedingswaarde....
F.L.B. Meijboom (28-08-2002) Helder communiceren in een veelzijdige discussie: Maatschappelijk verantwoord ondernemen & de voedselketen
F.L.B. Meijboom (26-11-2002) Wat zijn de grenzen van het recht op voeding? De rol van biotechnologie bij voeding voor ontwikkelingshulp, belicht vanuit de ethiek
  Boekredactie - 2016
Meijboom, F.L.B. & Stassen, E.N. (2016). The end of animal life: a start for ethical debate: Ethical and societal considerations on killing animals. (272 p.). Wageningen: Wageningen AP.
  Televisie- of radio-optredens - 0
F.L.B. Meijboom () NCRV Stand.NL
  Overige resultaten - 2009
Meijboom, F.L.B. (2009). co-projectleider NWO project Agression in Catfish Aquaculture (2009) i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen.
   Editorial activity - 0
F.L.B. Meijboom () Agriculture and Human Values
F.L.B. Meijboom () Guest editor with Potthast and Meisch Journal of Agricultural and Environmental Ethics 28 (3) Climate Change and Sustainable Devel- opment: Ethical Perspectives on Land Use and Food Production
F.L.B. Meijboom () Journal of agricultural and environmental ethics
  Contribution to the work of national or international committees and working groups - 0
F.L.B. Meijboom () Adviserend lid Algemene instellingsgebonden Ethische Commissie
F.L.B. Meijboom () Adviserend Lid Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie Wageningen Universiteit & Research Centrum (AIEC)
F.L.B. Meijboom () Chair
F.L.B. Meijboom () European co-editor Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Springer
F.L.B. Meijboom () Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van TNO
F.L.B. Meijboom () Lid van de DEC TNO
F.L.B. Meijboom () Member of the Council of Animal Affairs
F.L.B. Meijboom () organisator
F.L.B. Meijboom () Projectleider NWO project Agression in catfish Aquaculture - ethiek deel
F.L.B. Meijboom () Projectleider NWO project Agression in catfish Aquaculture - ethiek deel
F.L.B. Meijboom () secretaris European Society for Agricultural and Food Ethics
F.L.B. Meijboom () Secretary General European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe)
F.L.B. Meijboom () voorzitter
F.L.B. Meijboom () Voorzitter Commissie Ethiek
F.L.B. Meijboom () Voorzitter Commissie Ethiek van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde
F.L.B. Meijboom () Voorzitter Dierenexperimenten commissie
F.L.B. Meijboom () Voorzitter Dierenexperimenten commissie Wageningen Universiteit (DEC)
F.L.B. Meijboom () Voorzitter van de DEC van Wageningen Universiteit
  Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU) - 2008
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:58

From animal model to translational strategy. On the ethical, scientific and institutional problems related to innovations in bio-medical animal research (2015-2019)

Funded by: The Netherlands Organisation for Scientific Research. NWO

Interdisciplinary cooperation with Nijmegen University, BioXpert, ProQure

Role: project leader, daily supervision (PhD, PostDocs)

 

'One Health as a normative concept’ (2014-2017)

Funded by: Arcus Foundation (New York)

Cooperation with Leiden University (project coordinator)

Role: Daily supervision PhD

 

Ethical aspects of Aquaculture “Aggression in Catfish” (2009-2014)

Funded by: The Netherlands Organisation for Scientific Research. NWO

Interdisciplinary cooperation with Nijmegen University, Imares (WUR)

Role: project leader, daily supervision of 2 Postdocs

 

Trustworthy Science (Betrouwbare Wetenschap) (2011-2013)

Case study on trust and trustworthiness and the role of science in the EHEC crisis of 2011

Funded by: Rathenau Institute

Role: project leader, researcher

 

Ethical Justification of Keeping Animals (Rechtvaardiging houden van dieren) (2011-2012)

Funded by: Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I)

Role: project leader, researcher, moderator of stakeholder sessions

 

Ethical reflection regarding innovative housing system for laying hens (Ethiek bij het Gulden EI project Rondeel)  (2009-2011)

Interdisciplinary cooperation with Livestock Research (Wageningen UR)

Funded by: Transforum

Role: project leader, supervision of senior researcher and students

 

A new ethics for livestock farming: towards value based autonomy of farmers? (2005-2009)

Funded by: The Netherlands Organisation for Scientific Research. NWO

Interdisciplinary cooperation with Rural Sociology and Livestock Research (Wageningen UR)

Role: coordination ethics part, researcher

 

New foundations for prevention and control of notifiable animal diseases (2005-2009)

Funded by: The Netherlands Organisation for Scientific Research. NWO

Interdisciplinary cooperation with Faculty of Veterinary Medicine (UU) and Animal Production Systems (Wageningen UR)

Role: researcher

 

Animal Biotechnology & Public Debate (2002-2004)

Organization semi-annual public meetings on animal biotechnology

Funded by: Ministry of Agriculture, Nature Management & Food Quality

Role: researcher and coordinator

 

Responsible Trust (‘Verantwoord vertrouwen’) (2002)

Funded by: Ministry of Agriculture, Nature Management & Food Quality

Role: researcher

 

Towards an ethical framework for developments in biotechnology (2002)

Funded by: Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM)

Role: researcher

 

Food, prevention and ethics. Tailor-made dietary advice to prevent colorectal neoplasia (2001- 2006)

Funded by: ZoN/Mw (Netherlands Organisation for Health Research and Development)

Interdisciplinary cooperation with the groups of Epidemiology, Human Nutrition, and Toxicology (Wageningen UR)

Role: researcher

Project:
From animal model to translational strategy. On the ethical, scientific and institutional problems related to innovations in bio-medical animal research
01-09-2015 tot 01-09-2019
Algemene projectbeschrijving 

Het maatschappelijke debat over dierproeven heeft geleid tot nieuwe, betere onderzoeksmodellen. Maar innovaties in dieronderzoek leiden niet altijd tot de gewenste gezondheidswinst. In zijn project wil Meijboom de achtergronden van dit probleem onderzoeken en stelt hij bovendien een nieuwe aanpak voor: het formuleren van 'translationele strategieën'.


Bij 'translationele strategieën' wordt de hele onderzoeksketen (zowel dieren als mensen) betrokken bij het bepalen van de ideale onderzoeksstrategie en staat de patiënt centraal. Aan de hand van casestudies rond taaislijmziekte en reuma zal het onderzoeksteam de mogelijkheden van goede translationele strategieën verkennen. De resultaten worden onder meer gebruikt voor het onderwijs en voor een bijdrage aan standaardprotocollen voor onderzoek en ethische toetsing.


http://www.uu.nl/nieuws/franck-meijboom-gaat-nieuwe-aanpak-bij-dierproeven-onderzoeken


 

Rol: Onderzoeksleider & begeleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
 • Dr. C.H.C. Leenaars (RUN)
 • Prof. dr. M. Ritskes-Hoitinga (RUN)

Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:58
Op dit moment verzorgt dr. F.L.B. (Franck) Meijboom de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
AEMV16007 Aem-Sustainable World V M 5,0
Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:58
Nevenfuncties

Nevenfuncties

  • Lid van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA)
  • Voorzitter Wetenschappelijk Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten (Ministerie LNV)
  • Lid Wetenschappelijk Adviescommissie Opvang Zeehonden(Ministerie LNV)
  • Voorzitter Commissie Ethiek van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
  • Lid van de Commissie Ethiek van CRV
  • Vice President van de European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe)
  • European co-editor of the Journal of Agricultural and Environmental Ethics (Springer)
  • Member of the editorial board of Agriculture and Human Values (Springer)
  • Member of the editorial board of Food Ethics (Springer)
  • Lid Scientific Committee EurSafe Conferences, 2009-2018
Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:58
Volledige naam
dr. F.L.B. Meijboom Contactgegevens
Nieuw Gildestein

Yalelaan 2
Kamer 0.26
3584 CM  UTRECHT

Telefoonnummer direct +30 253 5083
Telefoonnummer afdeling +30 253 2033
Nieuw Gildestein

Bolognalaan 50 / Yalelaan 2 50
Kamer 0.26
3584 CJ  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4543
Telefoonnummer afdeling 030 253 2033
Janskerkhof 13a

Janskerkhof 13A
Kamer 1.08
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3469
Telefoonnummer afdeling 030 253 4399
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

www.censas.org

Gegenereerd op 2018-07-20 14:04:58
Laatst bijgewerkt op 06-06-2018