Prof. mr. Frans Pennings

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
030 253 7258
f.pennings@uu.nl

Zie ook www.franspennings.org

Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. (2023). Labour Law and Social Policy. In M. Scholten (Ed.), Research Handbook on the Enforcement of EU Law (pp. 298-315). (Research Handbooks). Edward Elgar Publishing.
Pennings, F. (2023). The Directive on Adequate Minimum Wages in the EU: a New Stage in Developing EU Social Policy. In A. Aranguiz et al. (Ed.), Pioneering Social Europe. : Liber Amicorum Herwig Verschueren (pp. 207-216). Die Keure.
Pennings, F., & Bekker, S. (2023). The Increasing Room for Collective Bargaining on Behalf of Self-Employed Persons. Utrecht Law Review, 8. https://doi.org/DOI: 10.36633/ulr.862
Pennings, F. (2023). Social Security. In J. Smits (Ed.), The Elgar Encyclopeadia of Comparative Law (2 ed.). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839105609.social.security
Pennings, F. (2023). The impact of the EU Directive on Minimum Wages on Statutory Minimum Wages in the Netherlands. Revue de Droit du Travail, 2023(1), 69-74.
Pennings, F. (2023). Komt het arbeidsrecht van de eenentwintigste eeuw van de Europese sociale partners? Tijdschrift Recht en Arbeid, 15(2), 38-44.

2022

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. (2022). De noodzaak tot harmonisatie om coördinatieproblemen op te lossen. In P. Schoukens, B. Demarsin, E. De Becker, & T. Keersmaekers (Eds.), Liber amicorum Danny Pieters : Durven out of the box denken (pp. 206-213). Owl Press.
Pennings, F. (2022). European social security law. (7 ed.) (Ius Communitatis). Intersentia.
Pennings, F. (2022). Europees socialezekerheidsrecht. (8 ed.) (Monografieën sociaal recht; Vol. 9). Wolters Kluwer.
Pennings, F. (2022). Does the EU Charter of Fundamental Rights have Added Value for Social Security? European Journal of Social Security, 24(2), 117-135. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/13882627221095105
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421627/13882627221095105.pdf?sequence=1
Pennings, F. (2022). Heeft het Handvest van de Grondrechten van de EU meerwaarde? Tijdschrift Recht en Arbeid, 14(1), 16-22. Article 4.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421987/27F_3C_2D_E_9E_4B_E_9D_2288B_8E_B_1B_A_A_2C_68F_pdf.pdf?sequence=1

2021

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. (2021). Social security in the Netherlands in times of corona. In S. Devetzi, & E. Bakirtzi (Eds.), Social security in times of corona: a legal comparison of selected European countries (pp. 91-107). Sakkoulas Publications S.A.. https://www.sosec.eu/wp-content/uploads/2021/07/Social-Security-in-Times-of-Corona-3.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415000/Social_security_in_the_Netherlands_in_times_of_corona.pdf?sequence=1
Pennings, F. (2021). Europese sociale politiek en atypische arbeidsrelaties. In F. Pennings, & S. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (2021 ed., pp. 383-418). (Monografieen sociaal recht ; Vol. 2). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414965/monsr220210707160958_H10.pdf?sequence=1
Pennings, F., & Peters, S. (2021). Sociale grondrechten. In F. Pennings, & S. Peters (Eds.), Europees arbeidsrecht (pp. 41-80). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 2). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414964/monsr220210707160958_H2.pdf?sequence=1
Pennings, F., & Peters, S. (2021). Europees arbeidsrecht - een inleiding. In F. Pennings, & S. Peters (Eds.), Europees arbeidsrecht (pp. 1-40). (Monografieen sociaal recht; Vol. 2). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414963/monsr220210707160958_H1.pdf?sequence=1
Pennings, F., & Peters, S. (2021). Europees arbeidsrecht. (5 ed.) (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 2). Wolters Kluwer.
Pennings, F. (2021). Vrijheid van ondernemerschap en de preventieve ontslagtoets. In F. Laagland (Ed.), Verburg: Geciteerd en besproken: Liber amicorum prof. mr. L.G. Verburg (pp. 153-164). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414940/Vrijheid_van_ondernemerschap_en_de_preventieve_ontslagtoets.pdf?sequence=1
Pennings, F. (2021). Fouten, misbruik en fraude bij grensoverschrijdende sociale zekerheid. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2021(1), 12-17. Article 3. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/208998/1001527251
Pennings, F. J. L. (2021). Bestaat er een Europees werknemersbegrip? Tijdschrift Recht en Arbeid, 2021(1), 10-16. Article 3.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/410623/D_D_C_A_305168B_B_140792F_90B_C_A_A_D_2F_A_A_9B_pdf.pdf?sequence=1

2020

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2020). Migrants' Access to Social Protection in the Netherlands. In J-M. Lafleur, & D. Vintila (Eds.), Migration and Social Protection in Europe and Beyond: Comparing Access to Welfare Entitlements (Vol. 1, pp. 313-325). (IMISCOE Research Series). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51241-5_21
Pennings, F. J. L. (2020). Het spanningsveld van de loyale samenwerking: de casus van de export van werkloosheidsuitkeringen. In T. W. B. Beukers, L. A. Campo, M. Bulterman, M. Gijzen, J. Langer, & L. van Spronsen (Eds.), Loyale samenwerking binnen de EU: Liber Amicorum voor Ivo van der Steen (pp. 205-220). Boom Juridisch.
Pennings, F. J. L., & Sprengers, L. C. J. (2020). Waardering van Wwz en WAB. In F. Pennings, & L. Sprengers (Eds.), Ontslagrecht in hoofdlijnen (Vol. 72, pp. 275-286). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414609/msr7220200729145958_H11.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Sprengers, L. C. J. (2020). Inleiding. In F. J. L. Pennings, L. C. J. Sprengers, P. H. Burger, P. S. Fluit, M. B. Kerkhof, E. Knipschild, F. G. Laagland, T. Ridder, S. F. Sagel, E. B. Wits, & N. Zekić (Eds.), Ontslagrecht in hoofdlijnen: Tweede herziene druk van De Wet werk en zekerheid (2020 ed., pp. 1-8). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 72). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414608/msr7220200729145958.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2020). Transitie- en billijke vergoeding. In F. Pennings, & L. Sprengers (Eds.), Ontslagrecht in hoofdlijnen (Vol. 72, pp. 95-148). (monografieën sociaal recht). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414607/msr7220200729145958_H5.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Sprengers, L. C. J. (Ed.) (2020). Ontslagrecht in hoofdlijnen: Tweede herziene druk van De Wet werk en zekerheid. (2020 ed.) ( Monografieën Sociaal Recht; Vol. 72). Wolters Kluwer.
Essers, G., & Pennings, F. J. L. (2020). Gaps in social security protection of mobile persons: Options for filing these gaps. European Journal of Social Security, 22(2), 163-179. https://doi.org/10.1177/1388262720925279
Pennings, F. J. L. (2020). The discussion on the revision of the coordination rules of unemployment benefits - a battlefield between East and West. European Journal of Social Security, 22(2), 148-162. https://doi.org/10.1177/1388262720924862
Essers, G., & Pennings, F. J. L. (2020). Mobiele werknemers tussen wal en schip: hoe een brug te slaan? Tijdschrift Recht en Arbeid, 12(1), 3-9. Article 2. https://www.recht.nl/vakliteratuur/arbeidsrecht/artikel/481304/mobiele-werknemers-tussen-wal-en-schip-hoe-een-brug-te-slaan/
Pennings, F. J. L. (2020). Commissie Borstlap en de sociale zekerheid. Tijdschrift Recht en Arbeid, 12(6/7), 11-17. Article 53. https://www.recht.nl/vakliteratuur/arbeidsrecht/artikel/487619/commissie-borstlap-en-de-sociale-zekerheid/
Pennings, F. J. L. (2020). The Special Position of Agreements by Social Partners in EU Law. In M. de Cock Buning, & L. Senden (Eds.), Private Regulation and Enforcement in the EU: Finding the Right Balance from a Citizen's Perspective (1 ed., pp. 37-56). Hart Publishing.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2019). Toegang tot het internationale socialezekerheidsrecht. In D. J. B. D. Wolff (Ed.), Toegang tot recht: beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld (pp. 295-312). Boom Juridisch.
Pennings, F. J. L. (2019). The legal status of recipients of public assistance. In T. Kotkas, I. Leijten, & F. Pennings (Eds.), Specifying and securing a social minimum in the battle against poverty (Vol. 24, pp. 165-182). (Human rights law in perspective; Vol. 24). Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781509926053.ch-010
Leijten, I., Kotkas, T., & Pennings, F. J. L. (2019). Introduction. In F. Pennings, T. Kotkas, & I. Leijten (Eds.), Specifying and Securing a Social Minimum in the Battle against Poverty (Vol. 24, pp. 1-14). Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781509926053.ch-001
Kotkas, T., Leijten, I., & Pennings, F. J. L. (Eds.) (2019). Specifying and securing a social minimum in the battle against poverty. (Human Rights Law in perspective; Vol. 24). Hart Publishing.
Pennings, F. J. L. (2019). European Labour Law as the Result of Conflicting Norms and Interests. In T. Jaspers, F. Pennings, & S. Peters (Eds.), European Labour Law (pp. 497-528). Intersentia.
Pennings, F. J. L., & Peters, S. (2019). An Introduction to European Labour Law. In T. Jaspers, F. Pennings, & S. Peters (Eds.), European Labour Law (pp. 1-44). Intersentia.
Jaspers, A. P. C. M., Pennings, F. J. L., & Peeters, S. (2019). European Labour Law. Intersentia.
Pennings, F. J. L. (2019). How do Social and Economic Rights Relate to Each other in the Social Market Economy: An Introduction to this Special Issue. Utrecht Law Review, 15(2), 1-15. https://doi.org/10.18352/ulr.507
Pennings, F. J. L. (2019). The Relevance of the Concept of the Social Market Economy: Concluding Observations on the Contributions in this Special Issue. Utrecht Law Review, 15(2), 95-100. https://doi.org/10.18352/ulr.513
Pennings, F. J. L., & Jacqueson, C. (2019). Equal Treatment of Mobile Persons in the Context of a Social Market Economy. Utrecht Law Review, 15(2), 64-80. https://doi.org/10.18352/ulr.511
Pennings, F. J. L. (2019). Mogelijkheden voor verbetering van de positie van zzp'ers. In L. Holtus (Ed.), Deining in balie, rechtspraak en academie: Sdu (pp. 223-232). SDU.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384962/Pagina_s_van_22815_Liber_Deining_002_.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2019). Socialezekerheidsverdragen: hebben ze nog toekomst? Tijdschrift Recht en Arbeid, 15(1), 18-22. Article 5.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/380697/123A_3A_7C_B_55775267D_10A_45C_D_B_23D_3D_9_pdf.pdf?sequence=2

2018

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2018). Barriers to free movement due to mismatches of cross border tax and social security instruments. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 25(4), 307-322. https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.019.8947
Pennings, F. J. L. (2018). Encouraging the growth of skills and innovation in the Netherlands. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 39(4), 1955-1965. https://doi.org/10.30925/zpfsr.39.4.18
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/381827/Pennings_1_.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2018). Zelfstandigen zonder personeel. In F. Pennings, & J. Plantenga (Eds.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming (pp. 65-86). Paris.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414470/Zelfstandigen_zonder_personeel.pdf?sequence=1
Plantenga, J., & Pennings, F. J. L. (2018). Bouwstenen voor een nieuwe arbeidsmarkt en voor nieuwe vormen van sociale zekerheid. In F. pennings, & J. Plantenga (Eds.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming (pp. 15-26). Paris.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414469/Bouwstenen_voor_een_nieuwe_arbeidsmarkt_en_voor_nieuwe_vormen_van_sociale_zekerheid.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Plantenga, J. (2018). Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming. Paris.
Pennings, F. J. L. (2018). Dilemmas in Organising the Labour Market, Experiences with Flexicurity in the Netherlands. In G. G. Sander, V. Tomljenovic, & N. Bodiroga-Vukobrat (Eds.), Transnational, European and National Labour Relations: Flexicurity and New Economy (pp. 213-222). (Europeanization and globalization; Vol. 4). Springer. https://doi.org/10.1007%2F978-3-319-02219-2_11
Pennings, F. J. L., & Sprengers, L. C. J. (2018). De Wwz: de ervaringen na drie jaar. In F. Pennings, & L. Sprengers (Eds.), De Wet werk en zekerheid (pp. 219-230). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 72). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414440/msr7220180423151143_H10.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2018). Ontslagvergoedingen. In F. Pennings, & L. Sprengers (Eds.), De wet werk en zekerheid (pp. 65-96). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 72). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414439/msr7220180423151143_H4.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Sprengers, L. C. J. (2018). Inleiding: Introductie. In F. Pennings, & L. Sprengers (Eds.), De wet werk en zekerheid (pp. 1-6). (Monografieën Sociaal Recht; Vol. 72). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414438/msr7220180423151143_H1.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Sprengers, L. C. J. (Ed.) (2018). De wet werk en zekerheid. (1 ed.) (Monografieën sociaal recht; Vol. 72). Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2018). Fraude en detacheringsverklaringen. Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, 2018(3), 15-21. Article 100.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/364953/SDU_TAP032018_47231.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2018). Activation Measures in Social Security: Lessons from the Dutch Case. Marquette Benefits & Social Welfare Law Review, 19(1), 1-26. https://scholarship.law.marquette.edu/benefits/vol19/iss1/2/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/364427/Activation_Measures_in_Social_Security.pdf?sequence=2
Pennings, F. J. L. (2018). Legal barriers to access of EU citizens to social rights. In F. Pennings, & M. Seeleib-Kaiser (Eds.), EU citizenship and social rights: Entitlements and Impediments to Accessing Welfare (pp. 76-103). (Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship series). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788112710.00014
Pennings, F. J. L., & Seeleib-Kaiser, M. (2018). Intra-EU migration and social rights: an introduction. In F. Pennings, & M. Seeleib-Kaiser (Eds.), EU Citizenship and Social Rights: Entitlements and Impediments to Accessing Welfare (pp. 1-7). (Interdisicplinary Perspectives on EU Citizenship). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788112710.00008

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., & Seeleib-Kaiser, M. (Eds.) (2018). EU Citizenship and Social Rights: Entitlement and Impediments to Accessing Welfare. (Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship series). Edward Elgar Publishing.
Pennings, F. J. L. (2018). Conclusion. In F. Pennings, & M. Seeleib-Kaiser (Eds.), EU Citizenship and Social Rights: Interdisicplinary Perspectives on EU Citizenship (pp. 255-258). (Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship series). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788112710.00023

2017

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2017). Een Europese pijler van sociale rechten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 23(9/10), 233-240. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202017023009003
Pennings, F. J. L. (2017). Autonomie in het socialezekerheidsrecht. Ars Aequi, 66(8), 618-627.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356217/Autonomie.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2017). What is the difference between a worker and an undertaking? New developments in EU labour Law and Competition Law. In H. Koster, F. Pennings, & C. Rusu (Eds.), Essays on Private and Business Law: A Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn (pp. 209-220). Eleven International Publishers.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., Koster, H., & Rusu, C. S. (Eds.) (2017). Essays on Private and Business Law: A tribute to Professor Adriaan Dorresteijn. Eleven International Publishers.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2016). De toekomst van Europees arbeidsrecht. In F. Pennings, & S. Peters (Eds.), Europees arbeidsrecht (4 ed., Vol. 2, pp. 453-470). (Monografieën Sociaal Recht; No. 2). Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2016). Constitutional and Conventional Protection of Social Security in the Netherlands. In A. Egorov, & M. Wujczyk (Eds.), The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the Moral and Legal Space for Social Justice (pp. 212-221). (ILO Global Study; Vol. 1). International Labour Office.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/369703/pennings.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2016). The Response of Residence-based Schemes in the Netherlands to Cross-Border Movement. European Journal of Social Security, 18(2), 106-129. https://doi.org/10.1177/138826271601800203
Pennings, F. J. L. (2016). The Problem of Loss of Advantages as a Result of the Application of the Coordination Rules. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 30(2016/1), 139-150.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407358/ZIAS_Heft_2016_1_Beitrag_15_Pennings_Loss_of_Advantages_01_k0.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., & Peters, S. (2016). Europees arbeidsrecht. (4 ed.) (Monografieeen sociaal recht; Vol. 2). Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2016). Labor Inspection in a Privatized Health and Safety System. International Labor Rights Case Law, 2(2), 283-286. https://doi.org/10.1163/24056901-00202024

2015

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2015). Dilemmas in applying international social security standards. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 22, 177-187. https://www.ejournals.eu/sppips/2015/Vol-2015/art/9604/
Pennings, F. J. L. (2015). The Dutch approach to reduce claims on social security benefits. In C. Sánchez-Rodas Navarro, & T. Velasco Portero (Eds.), Good Practices in Social Law (pp. 47-68). Thomson Reuters.
Pennings, F. J. L. (2015). The development of EU citizenship by means of the link approach. In S. Devetzi, & C. Janda (Eds.), Freiheit - Gerechtigkeit - Sozial(es) Recht: Festschrift für Eberhard Eichenhofer (pp. 490-508). Nomos Verlag.
Pennings, F. J. L. (2015). The approaches of the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights vis-à-vis discrimination on the ground of nationality in social security. In F. Pennings, & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (pp. 121-148). (Research Handbook). Edward Elgar Publishing.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/324212/Chapter6.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Manunza, E. R. (2015). The Room for Social Policy Conditions in Public Procurement Law. In T. Van den Brink, M. Luchtman, & M. Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 173-196). Intersentia.
Pennings, F. J. L., & Secunda, P. (2015). Towards the Development of Governance Principles for the Administration of Social Protection Benefits: Comparative Lessons from Dutch and American Experiences. Marquette Benefits & Social Welfare Law Review, 16(2), 313-395. https://scholarship.law.marquette.edu/benefits/vol16/iss2/3/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/323238/Administration_of_Social_Protection_Benefits.pdf?sequence=2
Pennings, F. J. L. (2015). What is wrong with international standards on social protection? In C. Ryngaert, E. Molenaar, & S. Nouwen (Eds.), What's wrong with international law?: Liber Amicorum A.H.A. Soons (1 ed., Vol. 27, pp. 166-185). (Nova et Veteris Iuris Gentium). Brill.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317400/Pennings_What_is_wrong_with_international_standards_on_social_protection_2015.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2015). Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21(4), 111-116. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202015005004002
Pennings, F. (2015). EU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21(2), 39-44. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202015005002001
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314669/NtER_1382_4120_2015_005_002_001.pdf?sequence=1
Pennings, F. (2015). European Social Security Law. (6 ed.) (Ius Communitatis; Vol. 6). Intersentia.
Ryngaert, C., & Pennings, F. (2015). Fundamentele arbeidsrechten en immuniteit: De zaak tegen de Europese Octrooi Organisatie. Nederlands juristenblad, 2015(18), 1212-1218. Article 859.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314646/pages.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., & Vonk, G. (Ed.) (2015). Research Handbook on European Social Security Law. (Research Handbook). Edward Elgar Publishing.
Schippers, J., van der Lippe, A. G., De Moor, T., Boselie, J. P. P. E. F., Pennings, F., & Taris, A. W. (2015). Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. (Bright Minds, Better Future). Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354845/_PUB_Op_weg_naar_een_duurzame_arbeidsmarkt.pdf?sequence=1
Ryngaert, C. M. J., & Pennings, F. J. L. (2015). Korte respons op de reactie van Niels Blokker. Nederlands juristenblad, 2015(27), 1837-1838.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. (2014). Over de schutting: Overheveling van onderdelen van sociale zekerheid naar arbeidsrecht en omgekeerd. In C. J. Loonstra , & A. R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uitgedaagd. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties 1997-2013 (Eerste druk ed., pp. 486-529 ). Boom.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320889/Pennings_FJLOver_de_schutting_2014.pdf?sequence=1
Pennings, F. (2014). Europees socialezekerheidsrecht. (7 druk ed.) (Monografieen sociaal recht; Vol. 9). Kluwer.
Pennings, F. (2014). Kunnen eigenrisicodragers wel hun eigen risico beïnvloeden? Tijdschrift Recht en Arbeid, 2014(6/7), 3-9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320875/Pennings_Kunnen_eigenrisicodragers_wel_hun_eigen_risico_benvloeden2014.pdf?sequence=1
Pennings, F. (2014). El enfoque holandés para reducir la demanda de prestaciones a la seguridad social. In E. Rosales Paniagua (Ed.), Buenas prácticas jurídico procesales para reducir el gasto social (Vol. II, pp. 181-208). Ediciones Laborum.
Pennings, F. J. L. (2014). Coordination of Social Security within the EU context. In P. Arellano Ortiz, M. Olivier, & G. Vonk (Eds.), Social Security and Migrant Workers (pp. 117-132). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320880/Pennings_FJL_Coordination_of_Social_Security_within_the_EU_context..2014.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2014). Wetsvoorstel Werk en zekerheid en de Werkloosheidswet. Tijdschrift Recht en Arbeid, 6(3), 46-50. Article 29.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/320868/Pennings_FJL._Wetsvoorstel_Werk_en_zekerheid_en_de_Werkloosheidswet.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Heeger-Hertter, S. E., & Pennings, F. (2014). The history and development of social rights. bEUcitizen onderzoeksproject.
Heeger-Hertter, S. E., & Pennings, F. (2014). Accessing social right for EU citizens. Dutch Country Report. bEUcitizen onderzoeksproject.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Becker, U., & Pennings, F. J. L. (2013). Privatization and Activation; Introduction. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 381-386). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). Unietrouw of eigen belang eerst. De casus van de export van uitkeringen buiten de EU. Nederlands juristenblad, 88(38), 2669-2675. Article 2252.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294913/Pennings%2520-%2520Unietrouw%2520of%2520eigen%2520belang%2520eerst%2520-%25202013.pdf?sequence=1
Jaspers, A. P. C. M., & Pennings, F. J. L. (2013). Occupational Health and Safety in the Netherlands: A Shift of Responsibilities. In E. Ales (Ed.), Health and Safety at Work. European and Comparative Perspective (pp. 329-374). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). Non-Discrimination on the Ground of Nationality in Social Security: What are the Consequences of the Accession of the EU to the ECHR? Utrecht Law Review, 9(1), 118-134. https://doi.org/10.18352/ulr.217
Pennings, F. J. L. (2013). Social Security Law in the Netherlands. (1e druk ed.) Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). Sociale partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden? Tijdschrift Recht en Arbeid, 5(12), 5-11. Article 100.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294914/Pennings%2520-%2520Sociale%2520partners%2520en%2520uitvoering%2520sociale%2520zekerheid%2520-%25202013.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2013). Comparison of the Roles of Non-public Actors and Conclusions. In F. J. L. Pennings, T. Erhag, & S. Stendahl (Eds.), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study (pp. 255-284). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294919/Pennings%2520-%2520Ch12%2520Comparison%2520of%2520the%2520Roles%2520of%2520Non-public%2520Actors%2520-%25202013.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2013). Privatization and Activation in the Netherlands. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 443-456). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., Erhag, T., & Stendahl, S. (2013). Non-public actors in social security Administration. A comparative study. Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). Social Security. In B. Greve (Ed.), The Routledge Handbook of the Welfare State (pp. 321-331). Routledge.
Pennings, F. J. L. (2013). Different Levels of Standard-Setting: Analysis. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 123-130). Kluwer Law International.
Hofman, B., & Pennings, F. J. L. (2013). Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit – een internationaal perspectief. Kluwer.
Becker, U., & Pennings, F. J. L. (2013). General Introduction. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 1-10). Kluwer Law International.
Becker, U., Pennings, F. J. L., & Dijkhoff, A. A. (Eds.) (2013). International Standard-Setting and Innovations in Social Security. (eerste druk ed.) Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). Historical and Theoretical Background of Standard Setting in Social Security. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 15-38). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). Final Conclusions. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 471-482). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2013). The Role of Non-public Actors in Social Security in the Netherlands. In F. J. L. Pennings, T. Erhag, & S. Stendahl (Eds.), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study (pp. 85-112). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294920/pennings%2520-%2520Ch5%2520The%2520Role%2520of%2520Non-public%2520Actors%2520-%25202013.pdf?sequence=2
Pennings, F. J. L., Erhag, T., & Stendahl, S. (2013). Why is the Role of Non-public Actors in the Administration of Social Security an Interesting Research Topic? In F. J. L. Pennings, T. Erhag, & S. Stendahl (Eds.), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study (pp. 1-8). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/294921/Pennings%2520-%2520Ch1%2520Why%2520is%2520the%2520Role%2520of%2520Non-public%2520Actors%2520%2520-%25202013.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L. (2013). Different Levels of Standard-Setting: Introduction. In U. Becker, F. J. L. Pennings, & A. A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 41-42). Kluwer Law International.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2012). Hendrix. Hoe een jonggehandicapte onverwacht profiteert van het vrij verkeer van werknemers. In G. Essers, A. P. van der Mei, & F. van Overmeiren (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap (pp. 315-322). Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2012). EU Citizenship: Access to Social Benefits in other EU Member States. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 28(3), 307-333. https://doi.org/10.54648/ijcl2012018
Pennings, F. J. L. (2012). Twintig jaar Internationale Kamer van de CRvB. Van autonome naar netwerkrechter. Nederlands juristenblad, 2012(33), 2279-2285. Article 1898.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/275261/Pennings%2520-%2520Twintig%2520jaar%2520-%25202012.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2012). EU-burgerschap en toegang tot sociale voordelen over de grens. Is er verschil tussen marktburgers en sociale burgers? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2012(3), 4-25. https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/arbeidsrechtelijkeannotaties/2012/3/ArA_1568-6639_2012_011_003_002
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/275393/Pennings%2520-%2520EU-burgerschap%2520en%2520toegang..%25202012.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2012). Social security. In J. M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 800-813). Edward Elgar Publishing.
Pennings, F. J. L. (2012). Moeilijker handhaving van op sociale dialoog gebaseerde regulering? De Raamovereenkomst arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het Kücük-arrest. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 7, 257-263. https://doi.org/https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2012/7/NtER_1382-4120_2012_018_007_004
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/275109/Pennings%2520%2520Moeilijker%2520handhaving%25202012.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., (2012). Note by: -,
Pennings, F. J. L. (2012). C.4 Wet financieringen sociale zekerheid. In G. J. J. Heerma van Voss, & F. J. L. Pennings (Eds.), Socialezekerheidsrecht. Tekst en commentaar (pp. 981-1009). (derde druk). Kluwer.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2011). The European Union and the Issue of the Employment Relationship. In F. J. L. Pennings, & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 29-42). (1e druk). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241943/Pennings%2520-%2520European%2520Union%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2011). De reikwijdte van de arbeidsovereenkomst. In W. Plessen, H. van Drongelen, & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 263-277). (1e druk). Uitgeverij Paris.
Pennings, F. J. L. (2011). Grensoverschrijdend sociale zekerheidsrecht. In B. B. B. Lanting, S. S. M. Peters, & M. Westerveld (Eds.), Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht (pp. 135-148). (1e druk). Boom Juridische Uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/245797/Pennings%2520-%2520Grensoverschrijdend%2520-2011.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Bosse, C. (2011). The Legal Status of Persons Performing Work Personally. In F. J. L. Pennings, & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 1-4). (1e druk). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241843/Pennings%2520-%2520Legal%2520Status%2520of%2520Persons%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2011). The New Dutch Disability Benefits Act: the Link between Income Provision and Participation in Work. In S. Devetzi, & S. Stendahl (Eds.), Too Sick to work? (pp. 95-118). (1e druk). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/242537/PenningsNew%2520Dutch%25202011.pdf?sequence=3
Pennings, F. J. L. (2011). The draft patient mobility directive and the coordination regulations of social security. In J. W. van de Gronden, E. Szyszczak, U. Neerghaard, & M. Krajewski (Eds.), Health Care and EU law (pp. 133-160). (1e druk). T.M.C. Asser Press.
Pennings, F. J. L. (2011). The Various Categories of Persons Performing Work Personally. In F. J. L. Pennings, & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 5-14). (1e druk). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241944/Pennings%2520-%2520The%2520Various%2520categories%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L., & Bosse, C. (2011). Conclusions and Recommendations. In F. J. L. Pennings, & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 173-196). (1e druk). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241840/Pennings%2520-Conclusions%2520and%2520recommendations%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2011). The Protection of Working Relationships in the Netherlands. In F. J. L. Pennings, & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 83-108). (1e druk). Kluwer Law International.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241842/Pennings%2520-%2520The%2520protection%2520of%2520working%2520-2011.pdf?sequence=1
Pennings, F. J. L. (2011). The Cross-Border Health Care Directive: More Free Movement for Citizens and More Coherent EU Law? European Journal of Social Security, 4(13), 424-452. https://doi.org/10.1177/138826271101300403
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/241945/Pennings%2520-%2520Cross%2520border%2520-%25202011.pdf?sequence=1
Jaspers, A. P. C. M., & Pennings, F. J. L. (2011). Sociale zekerheid en zorg – De SER als moderator. In T. Jaspers, B. van Bavel, & J. Peet (Eds.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (pp. 133-161). Boom.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., & Bosse, C. (2011). The Protection of Working Relationships. A comparative study. (1e druk ed.) Kluwer Law International.
Besselink, L. F. M., Pennings, F. J. L., & Prechal, A. (2011). The Eclipse of the Legality Principle in the European Union. Kluwer Law International.

Populariserende publicaties

Pennings, F. J. L. (2011). Bijstands-Polen uitzetten; verdraaide feiten? NRC.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2010). European Social Security Law, vijfde, geheel herziene druk. Intersentie.
Besselink, L. F. M., Pennings, F. J. L., & Prechal, A. (2010). Introduction: Legality in Multiple Legal Orders. In L. F. M. Besselink, F. J. L. Pennings, & A. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, European Monographs, vol. 75 (pp. 3-9). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2010). Differences in the Organisation of Labour Relations and their Impact on the Social Dialogue: The Turkish and Dutch Cases. In T. Canbolat (Ed.), Essays in Honour of Prof. Dr Al Güzel (pp. 647-658). Beta Publishers.
Pennings, F. J. L. (2010). The open method of coordination in the area of social policy and the legality principle. In L. Besselink, F. Pennings, & A. Prechal (Eds.), The eclipse of the legality principle in the European Union (pp. 153-168). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2010). Europees socialezekerheidsrecht, zesde, geheel herziene druk. Kluwer.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., & Hofman, A. (2010). Wet en Rechtspraak arbeidsrecht. Kluwer.
Besselink, L. F. M., Pennings, F. J. L., & Prechal, A. (2010). The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, European Monographs, vol. 75. Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Boos, C. L. J. (2010). Vergrijzing en Sociale Zekerheid. NISZ.
Pennings, F. J. L., & Heerma van Voss, M. R. (2010). Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht, tweede druk. Kluwer.
Heerma-van Voss, G. J. J., & Pennings, F. J. L. (2010). Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht, 2e druk. Kluwer.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2009). Inmigrantes ilegales y el acceso a asistencia sanitaria en los Paises Bajos. In C. Sanchez-Rodas Navarro (Ed.), Aspectos juridicos de la Union Europea (pp. 209-216). Ediciones Laborum.
Pennings, F. J. L., & Damsteegt, A. C. (2009). De werkloosheidswet. Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2009). De Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans? Tijdschrift Recht en Arbeid, 3(2009), 5-11.
Pennings, F. J. L. (2009). Introduction: Regulation 883/2004 – The Third Coordination Regulation in a Row. European Journal of Social Security, 11(2009), 3-8.
Pennings, F. J. L. (2009). The Right to Collective Bargaining: does it require Government Interference or Abstention? In Studia z zakresu prawa pracy (Studies in Labour Law and Social Policy) (pp. 425-432). Rocznik.
Pennings, F. J. L. (2009). Les pensions professionnelles aux Pays-Bas. Revue de droit sanitaire et social, (2008), 1053-1060.
Pennings, F. J. L. (2009). Conclusion: Simplification, Modernisation and Regulation 883/2004. European Journal of Social Security, 11(2009), 235-241.
Pennings, F. J. L. (2009). Coordination of Unemployment Benefits under Regulation 883/2004. European Journal of Social Security, 11(2009), 177-204.
Pennings, F. J. L. (2009). Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach der Verordnung 883/2004. In E. Eichenhofer (Ed.), 50 Jahre nach ihrem Beginn – Neu Regeln für die Koordinierung sozialer Sicherkeit, Beiträge zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht, Band 38 (pp. 265-290). Erich Schmidt Verlag.
Pennings, F. J. L. (2009). Die Maßnahmen für behinderte Menschen in den Niederlanden. In B. von Maydell (Ed.), Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien (pp. 197-207). Nomos Verlag.
Pennings, F. J. L., & de Wolff, D. J. B. (2009). Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerschap, de reikwijdte van de sociaalrechtelijke bescherming van de zelfstandige zonder personeel. In S. S. M. Peters, & M. S. Houwerzijl (Eds.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking (pp. 363-388). Kluwer.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L. (2009). The Netherlands. In M. Colucci, & R. Blanpain (Eds.), International Encyclopaedia of Laws (pp. 1-202). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2009). Stoof, Mammoet en wijziging van de arbeidsvoorwaarden. ArbeidsRecht, 4(2009), 143-144.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L., Konijn, Y., & Veldman, A. G. (2008). Introduction. In F. J. L. Pennings, Y. Konijn, & A. G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. xxxv-xlii). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2008). The responsibility of the modern enterprise in the reduction of sickness and the promotion of reintegration of disabled workers. In F. J. L. Pennings, Y. Konijn, & A. G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. 223-238). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Borghouts-van de Pas, I. (2008). Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken, eerste druk. OSA.
Pennings, F. J. L., Konijn, Y., & Veldman, A. G. (2008). Conclusions. In F. J. L. Pennings, Y. Konijn, & A. G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. 457-465). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Hofman, B. (2008). Het beste jongetje van de klas? Nederlandse sociale zekerheid en IAO-verdragen. Sociaal Recht, 23(4), 146-154.
Pennings, F. J. L., & Korda, M. (2008). The legal character of international social security standards. European Journal of Social Security, 10(2008), 131-158.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., Konijn, Y., & Veldman, A. G. (2008). Social responsibility in labour relations – European and Comparative perspectives. Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Heerma-van Voss, G. J. J. (2008). Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Kluwer.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L., & Houwerzijl, M. S. (2007). Conflict(erende) regels in het socialezekerheids- en arbeidsrecht. In A. van Regenmortel, & H. Verschueren (Eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s (pp. 481-554). Die Keure.
Pennings, F. J. L. (2007). An Overview of Interpretation Issues of International Social Security Standards. In F. J. L. Pennings (Ed.), International Social Security Standard Current Views and Interpretation Matters (pp. 1-32). Intersentia.
Pennings, F. J. L., & Dijkhoff, A. A. (2007). The Interpretation of International Social Security Standards. In F. J. L. Pennings (Ed.), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters (pp. 149-174). Intersentia.
Pennings, F. J. L. (2007). Nederlands arbeidsrecht in een internationale context. Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2007). De WW en bevordering van employability van werknemers. In A. Jacobs, & F. J. L. Pennings (Eds.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht (pp. 239-250). Uitgeverij Paris.
Pennings, F. J. L. (2007). The Meaning of International Standards in Social Security. In J. van Langendonck (Ed.), The Right to Social Security (pp. 205-224). Intersentia.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L. (2007). Ook uitkeringen voor oorlogsslachtoffers hebben te maken met gemeenschapsrecht. Sociaal Recht, 2007(2), 61-63.
Pennings, F. J. L., & Jacobs, A. T. J. M. (2007). Een inspirerende Fase in het sociaal recht. Uitgeverij Paris.
Pennings, F. J. L. (2007). International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters. Intersentia.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2006). Posting and Social Security Coordination. In R. Blainpain (Ed.), Freedom of Services in the European Union (pp. 239-256). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L. (2006). Premieheffing in internationale situaties. In Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (Ed.), Belastingen en sociale verzekeringen in een mobiele arbeidsmarkt (pp. 19-40). SDU.
Pennings, F. J. L. (2006). The Impact of Social Security Conventions: the Netherlands. In F. J. L. Pennings (Ed.), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Social Security Conventions on National Social Security Law (Studies in Employment and Social Policy, 30) (pp. 85-114). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Süral, N. (2006). Introduction. In F. J. L. Pennings, & N. Süral (Eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market (pp. 1-12). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Hermans, K. (2006). Problemen en mogelijkheden van een Levensloop-WW. Sociaal Maandblad Arbeid, 61(11/12), 486-493.
Pennings, F. J. L., Süral, N., & Sengers, K. (2006). The Relationship between Social Security and Flexibility. In F. J. L. Pennings, & N. Süral (Eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market (pp. 119-149). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Alink, E. (2006). National Report the Netherlands. In M. Lang (Ed.), Double Taxation Conventions and Social Security Conventions (Schriftenreihe zur Internationalen Steuerrecht, 43) (pp. 485-527). Linde.
Pennings, F. J. L. (2006). Conclusions. In F. J. L. Pennings (Ed.), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Social Security Conventions on National Social Security Law (Studies in Employment and Social Policy, 30) (pp. 165-182). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Weerepas, M. (2006). Towards a Convergence of Coordination in Social Security and Tax Law? EC Tax Review, 15(4), 215-225.
Pennings, F. J. L. (2006). Eigendomsbescherming in de sociale zekerheid. In M. Herweijer, & G. Vonk (Eds.), Sociale zekerheid door het oog van de meester (pp. 101-114). Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2006). Social Security. In J. M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 653-667). Edward Elgar Publishing.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L. (2006). Between Soft and Hard Law. The Impact of International Security Standards on National Social Security Law (studies in employment and social policy, 30). Kluwer Law International.
Pennings, F. J. L., & Süral, N. (2006). Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market. Kluwer Law International.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2005). Inclusion and Exclusion of Persons and Benefits in the New Co-ordination Regulation. In M. Dougan, & E. Spaventa (Eds.), Social Welfare and EU Law (pp. 241-261). Hart Publishing.
Pennings, F. J. L. (2005). Co-ordination of Social Security on the Basis of the State-of-employment Principle: Time for an Alternative? Common Market Law Review, 42(1), 67-89.
Pennings, F. J. L. (2005). Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht (5e geheel herziene druk). (Monografieën sociaal recht ed.) Kluwer.
Pennings, F. J. L. (2005). Internationale normen in het nationale recht. Openbaar Bestuur, 15(5), 21-26.
Pennings, F. J. L. (2005). De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen. Arbeid integraal: bulletin arbeid, sociale zekerheid & Recht, 3, 67-77.
Pennings, F. J. L. (2005). De modernisering en vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid. Sociaal-economische wetgeving, 53(3), 106-116.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2004). De invloed van de Wet pemba op sociale zekerheids procedures. Sociaal Recht, 19(9), 299-306.
Pennings, F. J. L. (2004). Has the State-of-Employment Principle Becoume Outdated? In R. Langer, & M. Sakslin (Eds.), Co-ordinating Work-Based and Residence-Based Social Security (pp. 185-217). Forum Iuris.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L., & Homan, T. C. B. (2003). De doorvoering van internationale normen in de Nederlandse sociale zekerheid: de zaak Wessels-Bergervoet. Sociaal Recht, 1, 13-17.

Vakpublicaties

Pennings, F. J. L., (2003). SR 2003, , (Geen toestemming voor extramurale verstrekkingen in buitenland vereist)

Overige resultaten

Pennings, F. J. L. (2003). Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad? Kluwer.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Pennings, F. J. L. (2002). Bovenwettelijke aanvullingen op buitenlandse werkloosheidsuitkeringen - de invloed van de 'onbekende' verordening 1612/68. Sociaal Maandblad Arbeid, 11/12, 561-566.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Jaspers, A. P. C. M., Noordam, F. M., van Oorschot, W. J. H., & Pennings, F. J. L. (2001). "De Gemeenschap is aansprakelijk.......": honderd jaar sociale verzekering 1901-2001. SDU/Vermande.