Prof. mr. Frans Pennings

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
030 253 7258
f.pennings@uu.nl
Projecten
Project
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation 01-06-2011
Rol
Uitvoerder
Financiering
1e geldstroom
Afgesloten projecten
Project
Onderzoeksprogramma juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986 16-02-2015 tot 11-02-2019
Algemene projectbeschrijving

Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986

Onderzoek naar de ontwikkelingen in de WW en verwante regelgeving en de effecten daarvan

De Werkloosheidswet en daarop gebaseerde regelingen zijn sinds de aanname ervan in 1986 veelvuldig veranderd. Daarmee werd beoogd om, afhankelijk van de situatie, o.a. de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken, de uitstroom te bevorderen, het aannemen van werk te bevorderen, of de werking van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.Voor deze wijzigingen kunnen verschillende instrumenten ingezet worden, waaronder wijziging van de duur en hoogte van de uitkeringen, verhoging van de toegangsdrempels of uitkeringsvoorwaarden en verscherping van de straffen. In dit onderzoek wordt onderzocht welke instrumenten precies voor welk doel zijn gekozen en welke effecten die instrumenten hebben gehad. Zijn de doelstellingen bereikt? En zijn er wellicht neveneffecten, bijvoorbeeld die de doelstellingen tegengewerkt hebben?

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Stichting Instituut GAK
Project
bEUcitizen 01-05-2013 tot 01-05-2017
Algemene projectbeschrijving

About bEUcitizen

The project set out to identify, investigate, discuss and ameliorate the barriers to the active use of EU citizenship rights (and knowledge of duties). The insights were developed by studying citizenship from different disciplines: law, political science, social sciences, history, philosophy, public administration and economics.

The research has been conducted by eminent researchers from 26 institutions situated in 19 countries in Europe and outside. It was coordinated by Utrecht University, with Frans van Waarden and Sybe de Vries as principal coordinators. See for more information the bEUcitizen website.

 

Rol
Onderzoeksleider
Individuele projectbeschrijving

 

Frans Pennings is, together with Martin Seeleib-Kaiser, the corodinator of Workpackage 6, on Social Rights 

Financiering
3e geldstroom - EU
Overige projectleden
  • prof dr Martin Seeleib-Kaiser
Project
Levensloop, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 17-11-2006 tot 15-09-2013
Algemene projectbeschrijving

De levensloop wordt gezien als een belangrijk referentiepunt in het debat over de modernisering van sociale zekerheid. Levenslooparrangementen openen de mogelijkheid om een minder scherp onderscheid te maken tussen zelfgekozen en externe risico’s, passen in een knowledge-based society en bieden ruimte aan diversiteit. Ook beogen levenslooparrangementen een positief effect te hebben op arbeidsmarktparticipatie, juist door af en toe een periode van non-participatie in te lassen. In dit onderzoeksprogramma worden de aanspraken van feitelijke en potentiële levenslooparrangementen nader onderzocht. Meer concreet wordt nagegaan welk gebruik wordt gemaakt van de bestaande levenslooparrangementen, welke behoeften er bestaan aan nieuwe regelingen, wat de juridische mogelijkheden zijn van levenslooparrangementen in de wettelijke en contractuele sociale zekerheid en wat de te verwachten gedragseffecten zijn. Uitgangspunt daarbij is de moderne mobiele werknemer, die werken, zorgen en leren tracht te combineren in een flexibele arbeidsmarkt, die meer en meer wordt bepaald door internationale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie zie onze projectpagina.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Stichting Instituut GAK
Overige projectleden
  • dr. Ivy Koopmans
  • dr. Jan-Dirk Vlasblom
  • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
  • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
  • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)