Prof. mr. Frans Pennings
f.pennings@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:55


Leeropdracht
sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht), daarvoor deeltijdhoogleraar Internationaal en Europees sociale zekerheidsrecht (benoemd 2002)
Benoemingsdatum 02-09-2002
Oratiedatum 01-10-2003
Profiel

Pennings doet onderzoek en geeft onderwijs op het terrein van het sociaal recht, met bijzondere interesse op het terrein van internationale verdragen en Europese regelingen.

Hij heeft op deze terreinen vele publicaties op zijn naam staan, zowel in het Nederlands als Engels.

Hij is visiting professor aan de Universiteit van Gothenburg (Zweden)

Pennings is redacteur van het blad European Journal of Social Security Law en hoofdredacteur van het blad Tijdschrift recht en arbeid.

Pennings is ook raadsheer-plaatsvervanger in de  Centrale Raad van Beroep

Ten slotte is hij voorzitter van de afdeling  Internationaal en Europees recht  en Onderwijsdirecteur voor de Masteropleidingen Rechten aan de Universiteit Utrecht

 

Gedetailleerde informatie is te vinden op www.franspennings.org

 

 

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
internationale normen op terrein sociale zekerheid
internationale standaarden in sociale zekerheid
coördinatie van sociale zekerheid

eredoctoraat Gotenburg
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:55
Curriculum vitae

Frans Pennings is per 1 september 2008 als hoogleraar Sociaal recht aan de Universiteit Utrecht verbonden. Daarnaast is hij Visiting Professor International Labour Law and social security law aan de universiteit van Göteborg. Tot 1 juli 2011 was hij bijzonder hoogleraar internationaal socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij is voorzitter van de afdeling Internationaal en Europees recht van het Departement  Rechtsgeleerdheid.

Na het behalen van zijn doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde (Moderne Taalkunde) studeerde Frans Pennings in 1985 af in Nederlands recht (Sociaal recht). In 1990 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift ‘Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects of employment and unemployment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands. Vervolgens werd hij achtereenvolgens universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (tot 1 juli 2011). In 2003 werd hij tevens benoemd tot hoogleraar Europees en vergelijkend socialezekerheidsrecht aan de Universiteit, welke in 2008 is opgegaan in de leerstoel Sociaal recht.

Momenteel is hij samen met prof. dr. Janneke Plantenga programmaleider van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma betreffende levensloop dat gesubsidieerd wordt door de Instituut Gak. In het programma wordt ingegaan op vraagstukken als de behoefte aan levensloopregelingen en de levenslooparrangementen in relatie tot mobiliteit en de arbeidsmarkt. Een en ander wordt tevens in Europees en internationaal perspectief geplaatst. Tevens is Frans Pennings programmaleider in het onderzoeksprogramma Europa en sociale zekerheid van het Instituut Gak aan de Universiteit van Tilburg

Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:55
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2018). Activation Measures in Social Security - Lessons from the Dutch Case. Marquette Benefits & Social Welfare Law Review, 19 (1), (pp. 1-26) (27 p.).
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2018). Conclusion. In Frans Pennings & Martin Seeleib-Kaiser (Eds.), EU Citizenship and Social Rights - Interdisicplinary Perspectives on EU Citizenship (pp. 255-258) (4 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Pennings, F.J.L. & Seeleib-Kaiser, Martin (2018). Intra-EU migration and social rights: an introduction. In Frans Pennings & Martin Seeleib-Kaiser (Eds.), EU Citizenship and Social Rights - Entitlements and Impediments to Accessing Welfare (pp. 1-7) (8 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Pennings, F.J.L. (2018). Legal barriers to access of EU citizens to social rights. In Frans Pennings & Martin Seeleib-Kaiser (Eds.), EU citizenship and social rights - Entitlements and Impediments to Accessing Welfare (pp. 76-103) (27 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2018 - Boekredactie
Pennings, F.J.L. & Seeleib-Kaiser, Martin (2018). EU Citizenship and Social Rights - Entitlement and Impediments to Accessing Welfare. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2017 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2017). Autonomie in het socialezekerheidsrecht. Ars aequi, 66 (8), (pp. 618-627) (10 p.).
Pennings, F.J.L. (2017). Een Europese pijler van sociale rechten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 23 (9/10), (pp. 233-240) (8 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2017). What is the difference between a worker and an undertaking? New developments in EU labour Law and Competition Law. In H. Koster, F. Pennings & C. Rusu (Eds.), Essays on Private and Business Law (pp. 209-220) (12 p.). The Hague: Eleven International Publishers.
  2017 - Boekredactie
Pennings, F.J.L., Koster, H. & Rusu, C.S. (2017). Essays on Private and Business Law - A tribute to Professor Adriaan Dorresteijn. (291 p.). The Hague: Eleven International Publishers.
  2016 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2016). Labor Inspection in a Privatized Health and Safety System. International Labor Rights Case Law, 2 (1), (pp. 283-286) (4 p.).
Pennings, F.J.L. (2016). The Problem of Loss of Advantages as a Result of the Application of the Coordination Rules. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 30 (2016/1), (pp. 139-150) (12 p.).
Pennings, F.J.L. (2016). The Response of Residence-based Schemes in the Netherlands to Cross-Border Movement. European Journal of Social Security, 18 (2), (pp. 106-129) (24 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2016). Constitutional and Conventional Protection of Social Security in the Netherlands. In Alexandre Egorov & Marcin Wujczyk (Eds.), The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the Moral and Legal Space for Social Justice (pp. 212-221) (11 p.). Geneva: International Labour Office.
Pennings, F.J.L. (2016). De toekomst van Europees arbeidsrecht. In Frans Pennings & Saskia Peters (Eds.), Europees arbeidsrecht (pp. 453-470). Deventer: Kluwer.
  2016 - Boekredactie
Pennings, F.J.L. & Peters, Saskia (2016). Europees arbeidsrecht. (490 p.). Deventer: Kluwer.
  2015 - Artikelen
Pennings, Frans (2015). EU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21 (2), (pp. 39-44) (6 p.).
Pennings, F.J.L. (2015). Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21 (4), (pp. 111-116) (6 p.).
Ryngaert, Cedric & Pennings, Frans (08-05-2015). Fundamentele arbeidsrechten en immuniteit - De zaak tegen de Europese Octrooi Organisatie. Nederlands Juristenblad, (pp. 1212-1218) (7 p.).
Ryngaert, C.M.J. & Pennings, F.J.L. (2015). Korte respons op de reactie van Niels Blokker. Nederlands Juristenblad, (pp. 1837-1838).
Pennings, F.J.L. & Secunda, Paul (2015). Towards the Development of Governance Principles for the Administration of Social Protection Benefits: Comparative Lessons from Dutch and American Experiences. Marquette Benefits & Social Welfare Law Review, 16 (2), (pp. 313-395) (83 p.).
  2015 - Boeken
Pennings, Frans (10-03-2015). European Social Security Law. (383 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2015). Dilemmas in applying international social security standards. In Andrezj Swiatkowski (Eds.), Studia z zakrersu prawa i polityki spotecznej - Studia ad ius laboris et politicam socialem (pp. 177-187) (11 p.). Krakow: Rocznik.
Pennings, F.J.L. (2015). The approaches of the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights vis-à-vis discrimination on the ground of nationality in social security. In Frans Pennings & Gijsbert Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (pp. 121-148) (28 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Pennings, F.J.L. (2015). The development of EU citizenship by means of the link approach. In Stamatia Devetzi & Constanze Janda (Eds.), Freiheit - Gerechtigkeit - Sozial(es) Recht - Festschrift für Eberhard Eichenhofer (pp. 490-508) (18 p.). Baden-Baden: Nomos Verlag.
Pennings, F.J.L. (2015). The Dutch approach to reduce claims on social security benefits. In Cristina Sánchez-Rodas Navarro & Teresa Velasco Portero (Eds.), Good Practices in Social Law (pp. 47-68) (22 p.). Navarra: Thomson Reuters.
Pennings, F.J.L. & Manunza, E.R. (2015). The Room for Social Policy Conditions in Public Procurement Law. In Ton Van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 173-196) (24 p.). Antwerp: Intersentia.
Pennings, F.J.L. (2015). What is wrong with international standards on social protection?. In Ceric Ryngaert, Erik Molenaar & Sarah Nouwen (Eds.), What's wrong with international law? Liber Amicorum A.H.A. Soons (pp. 166-185) (20 p.). Leiden Boston: Brill.
  2015 - Boekredactie
Pennings, F.J.L. & Vonk, Gijsbert (2015). Research Handbook on European Social Security Law. (591 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2015 - Rapporten
Schippers, Joop, van der Lippe, A.G., De Moor, T., Boselie, J.P.P.E.F., Pennings, Frans & Taris, A.W. (2015). Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. (56 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2014 - Artikelen
Pennings, Frans (2014). Kunnen eigenrisicodragers wel hun eigen risico beïnvloeden?. Tijdschrift Recht en Arbeid (6), (pp. 3-9).
Pennings, F.J.L. (2014). Wetsvoorstel Werk en zekerheid en de Werkloosheidswet. Tijdschrift Recht en Arbeid, 6 (3), (pp. 46-50) (5 p.).
  2014 - Boeken
Pennings, Frans (2014). Europees socialezekerheidsrecht. (373 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2014). Coordination of Social Security within the EU context. In P. Arellano Ortiz, M. Olivier & G. Vonk (Eds.), Social Security and Migrant Workers (pp. 117-132) (16 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, Frans (2014). El enfoque holandés para reducir la demanda de prestaciones a la seguridad social. In Esperanza Rosales Paniagua (Eds.), Buenas prácticas jurídico procesales para reducir el gasto social (pp. 181-208) (28 p.). Madrid: Ediciones Laborum.
Pennings, Frans (2014). Over de schutting - Overheveling van onderdelen van sociale zekerheid naar arbeidsrecht en omgekeerd. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uitgedaagd. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties 1997-2013 (pp. 486-529 ). Den Haag: Boom.
  2014 - Rapporten
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). Accessing social right for EU citizens. Dutch Country Report. (88 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). The history and development of social rights. (27 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
  2013 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2013). Sociale partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden?. Tijdschrift Recht en Arbeid, 5 (12), (pp. 5-11) (7 p.).
Pennings, F.J.L. (2013). Unietrouw of eigen belang eerst. De casus van de export van uitkeringen buiten de EU. Nederlands Juristenblad, 88 (38), (pp. 2669-2675) (7 p.).
  2013 - Boeken
Becker, U., Pennings, F.J.L. & Dijkhoff, A.A. (2013). International Standard-Setting and Innovations in Social Security. (514 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Hofman, B. & Pennings, F.J.L. (2013). Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit – een internationaal perspectief. (177 p.). Deventer: Kluwer.
Pennings, F.J.L. (2013). Social Security Law in the Netherlands. (216 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2013). Comparison of the Roles of Non-public Actors and Conclusions. In F.J.L. Pennings, T. Erhag & S. Stendahl (Eds.), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study (pp. 255-284) (30 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2013). Different Levels of Standard-Setting: Analysis. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 123-130) (8 p.). Alphen ad Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2013). Different Levels of Standard-Setting: Introduction. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 41-42) (2 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2013). Final Conclusions. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 471-482) (12 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Becker, U. & Pennings, F.J.L. (2013). General Introduction. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 1-10) (10 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2013). Historical and Theoretical Background of Standard Setting in Social Security. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 15-38) (24 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Jaspers, A.P.C.M. & Pennings, F.J.L. (2013). Occupational Health and Safety in the Netherlands: A Shift of Responsibilities. In E. Ales (Eds.), Health and Safety at Work. European and Comparative Perspective (pp. 329-374) (46 p.). Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2013). Privatization and Activation in the Netherlands. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 443-456) (14 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Becker, U. & Pennings, F.J.L. (2013). Privatization and Activation; Introduction. In U. Becker, F.J.L. Pennings & A.A. Dijkhoff (Eds.), International Standard-Setting and Innovations in Social Security (pp. 381-386) (6 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2013). Social Security. In B. Greve (Eds.), The Routledge Handbook of the Welfare State (pp. 321-331) (11 p.). Oxon: Routledge.
Pennings, F.J.L. (2013). The Role of Non-public Actors in Social Security in the Netherlands. In F.J.L. Pennings, T. Erhag & S. Stendahl (Eds.), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study (pp. 85-112) (28 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L., Erhag, T. & Stendahl, S. (2013). Why is the Role of Non-public Actors in the Administration of Social Security an Interesting Research Topic?. In F.J.L. Pennings, T. Erhag & S. Stendahl (Eds.), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study (pp. 1-8) (8 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
  2013 - Boekredactie
Pennings, F.J.L., Erhag, T. & Stendahl, S. (2013). Non-public actors in social security Administration. A comparative study. (300 p.). Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International.
  2012 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2012). EU Citizenship: Access to Social Benefits in other EU Member States. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 28/3, (pp. 307-333) (27 p.).
Pennings, F.J.L. (2012). EU-burgerschap en toegang tot sociale voordelen over de grens. Is er verschil tussen marktburgers en sociale burgers?. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3 (11), (pp. 4-25) (22 p.).
Pennings, F.J.L. (2012). Twintig jaar Internationale Kamer van de CRvB. Van autonome naar netwerkrechter. Nederlands Juristenblad, 33, (pp. 2279-2285) (7 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2012). C.4 Wet financieringen sociale zekerheid. In G.J.J. Heerma van Voss & F.J.L. Pennings (Eds.), Socialezekerheidsrecht. Tekst en commentaar (pp. 981-1009) (29 p.). Deventer: Kluwer.
Pennings, F.J.L. (2012). Hendrix. Hoe een jonggehandicapte onverwacht profiteert van het vrij verkeer van werknemers. In G. Essers, A.P. van der Mei & F. van Overmeiren (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap (pp. 315-322) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Pennings, F.J.L. (2012). Social security. In J.M. Smits (Eds.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 800-813) (14 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2012 - Annotaties
Pennings, F.J.L. (2012). Note by: -,.
  2011 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (16-02-2011). Bijstands-Polen uitzetten; verdraaide feiten?. NRC
Pennings, F.J.L. (2011). The Cross-Border Health Care Directive: More Free Movement for Citizens and More Coherent EU Law?. European Journal of Social Security, 4 (13), (pp. 424-452) (29 p.).
  2011 - Boeken
Besselink, L.F.M., Pennings, F.J.L. & Prechal, A. (2011). The Eclipse of the Legality Principle in the European Union. (303 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. & Bosse, C. (2011). The Protection of Working Relationships. A comparative study. (216 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. & Bosse, C. (2011). Conclusions and Recommendations. In F.J.L. Pennings & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 173-196) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2011). De reikwijdte van de arbeidsovereenkomst. In W. Plessen, H. van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 263-277) (15 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris.
Pennings, F.J.L. (2011). Grensoverschrijdend sociale zekerheidsrecht. In B.B.B. Lanting, S.S.M. Peters & M. Westerveld (Eds.), Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht (pp. 135-148) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jaspers, A.P.C.M. & Pennings, F.J.L. (2011). Sociale zekerheid en zorg – De SER als moderator. In T. Jaspers, B. van Bavel & J. Peet (Eds.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (pp. 133-161) (29 p.). Amsterdam: Boom.
Pennings, F.J.L. (2011). The draft patient mobility directive and the coordination regulations of social security. In J.W. van de Gronden, E. Szyszczak, U. Neerghaard & M. Krajewski (Eds.), Health Care and EU law (pp. 133-160) (28 p.). Den Haag: TMC Asser Press.
Pennings, F.J.L. (2011). The European Union and the Issue of the Employment Relationship. In F.J.L. Pennings & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 29-42) (14 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. & Bosse, C. (2011). The Legal Status of Persons Performing Work Personally. In F.J.L. Pennings & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 1-4) (4 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2011). The New Dutch Disability Benefits Act: the Link between Income Provision and Participation in Work. In S. Devetzi & S. Stendahl (Eds.), Too Sick to work? (pp. 95-118) (24 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2011). The Protection of Working Relationships in the Netherlands. In F.J.L. Pennings & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 83-108) (26 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2011). The Various Categories of Persons Performing Work Personally. In F.J.L. Pennings & C. Bosse (Eds.), The Protection of Working Relationships. A comparative study (pp. 5-14) (10 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2010 - Boeken
Pennings, F.J.L. (2010). European Social Security Law, vijfde, geheel herziene druk. (382 p.). Antwerpen: Intersentie.
Pennings, F.J.L. (2010). Europees socialezekerheidsrecht, zesde, geheel herziene druk. (359 p.). Deventer: Kluwer.
Heerma-van Voss, G.J.J. & Pennings, F.J.L. (2010). Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht, 2e druk. (1152 p.). Deventer: Kluwer.
Pennings, F.J.L. & Heerma van Voss, M.R. (2010). Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht, tweede druk. (1126 p.). Deventer: Kluwer.
Besselink, L.F.M., Pennings, F.J.L. & Prechal, A. (2010). The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, European Monographs, vol. 75. (303 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. & Boos, C.L.J. (2010). Vergrijzing en Sociale Zekerheid. (59 p.). Amsterdam: NISZ.
Pennings, F.J.L. & Hofman, A. (2010). Wet en Rechtspraak arbeidsrecht. (497 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2010). Differences in the Organisation of Labour Relations and their Impact on the Social Dialogue: The Turkish and Dutch Cases. In Talat Canbolat (Eds.), Essays in Honour of Prof. Dr Al Güzel (pp. 647-658) (12 p.). Istanbul: Beta Publishers.
Besselink, L.F.M., Pennings, F.J.L. & Prechal, A. (2010). Introduction: Legality in Multiple Legal Orders. In L.F.M. Besselink, F.J.L. Pennings & A. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, European Monographs, vol. 75 (pp. 3-9) (7 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2010). The open method of coordination in the area of social policy and the legality principle. In L Besselink, F Pennings & A Prechal (Eds.), The eclipse of the legality principle in the European Union (pp. 153-168) (16 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2009 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2009). Conclusion: Simplification, Modernisation and Regulation 883/2004. European Journal of Social Security, 11 (2009), (pp. 235-241) (6 p.).
Pennings, F.J.L. (2009). Coordination of Unemployment Benefits under Regulation 883/2004. European Journal of Social Security, 11 (2009), (pp. 177-204) (27 p.).
Pennings, F.J.L. (2009). De Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans?. Tijdschrift Recht en Arbeid, 3 (2009), (pp. 5-11) (6 p.).
Pennings, F.J.L. (2009). Introduction: Regulation 883/2004 – The Third Coordination Regulation in a Row. European Journal of Social Security, 11 (2009), (pp. 3-8) (5 p.).
Pennings, F.J.L. (2009). Les pensions professionnelles aux Pays-Bas. Revue de droit sanitaire et social (2008), (pp. 1053-1060) (7 p.).
Pennings, F.J.L. (2009). Stoof, Mammoet en wijziging van de arbeidsvoorwaarden. ArbeidsRecht, 4 (2009), (pp. 143-144) (2 p.).
  2009 - Boeken
Pennings, F.J.L. & Damsteegt, A.C. (2009). De werkloosheidswet. (340 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2009). Die Maßnahmen für behinderte Menschen in den Niederlanden. In B. von Maydell (Eds.), Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien (pp. 197-207) (10 p.). Baden-Baden: Nomos Verlag.
Pennings, F.J.L. & de Wolff, D.J.B. (2009). Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerschap, de reikwijdte van de sociaalrechtelijke bescherming van de zelfstandige zonder personeel. In S.S.M. Peters & M.S. Houwerzijl (Eds.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking (pp. 363-388) (17 p.). Deventer: Kluwer.
Pennings, F.J.L. (2009). Inmigrantes ilegales y el acceso a asistencia sanitaria en los Paises Bajos. In C. Sanchez-Rodas Navarro (Eds.), Aspectos juridicos de la Union Europea (pp. 209-216) (7 p.). Madrid: Ediciones Laborum.
Pennings, F.J.L. (2009). Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach der Verordnung 883/2004. In E. Eichenhofer (Eds.), 50 Jahre nach ihrem Beginn – Neu Regeln für die Koordinierung sozialer Sicherkeit, Beiträge zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht, Band 38 (pp. 265-290) (25 p.). Berlijn: Erich Schmidt Verlag.
Pennings, F.J.L. (2009). The Netherlands. In M. Colucci & R. Blanpain (Eds.), International Encyclopaedia of Laws (pp. 1-202) (202 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2009). The Right to Collective Bargaining: does it require Government Interference or Abstention?. Studia z zakresu prawa pracy (Studies in Labour Law and Social Policy) (pp. 425-432) (7 p.). Krakow: Rocznik.
  2008 - Artikelen
Pennings, F.J.L. & Hofman, B. (2008). Het beste jongetje van de klas? Nederlandse sociale zekerheid en IAO-verdragen. Sociaal Recht, 5 (2008), (pp. 146-154) (8 p.).
Pennings, F.J.L. & Korda, M. (2008). The legal character of international social security standards. European Journal of Social Security, 10 (2008), (pp. 131-158) (27 p.).
  2008 - Boeken
Pennings, F.J.L. & Borghouts-van de Pas, I. (2008). Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken, eerste druk. (151 p.). Tilburg: OSA.
Pennings, F.J.L., Konijn, Y. & Veldman, A.G. (2008). Social responsibility in labour relations – European and Comparative perspectives. (532 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. & Heerma-van Voss, G.J.J. (2008). Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. (828 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L., Konijn, Y. & Veldman, A.G. (2008). Conclusions. In F.J.L. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. 457-465) (8 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L., Konijn, Y. & Veldman, A.G. (2008). Introduction. In F.J.L. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. xxxv-xlii). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2008). The responsibility of the modern enterprise in the reduction of sickness and the promotion of reintegration of disabled workers. In F.J.L. Pennings, Y. Konijn & A.G. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations (pp. 223-238) (15 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2007 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2007). Ook uitkeringen voor oorlogsslachtoffers hebben te maken met gemeenschapsrecht. Sociaal Recht, 2007 (2), (pp. 61-63) (2 p.).
  2007 - Boeken
Pennings, F.J.L. & Jacobs, A.T.J.M. (2007). Een inspirerende Fase in het sociaal recht. (350 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris.
Pennings, F.J.L. (2007). International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters. (350 p.). Antwerpen: Intersentia.
Pennings, F.J.L. (2007). Nederlands arbeidsrecht in een internationale context. (438 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2007). An Overview of Interpretation Issues of International Social Security Standards. In F.J.L. Pennings (Eds.), International Social Security Standard Current Views and Interpretation Matters (pp. 1-32) (32 p.). Antwerpen: Intersentia.
Pennings, F.J.L. & Houwerzijl, M.S. (2007). Conflict(erende) regels in het socialezekerheids- en arbeidsrecht. In A. van Regenmortel & H. Verschueren (Eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s (pp. 481-554) (74 p.). Brugge: Die Keure.
Pennings, F.J.L. (2007). De WW en bevordering van employability van werknemers. In A. Jacobs & F.J.L. Pennings (Eds.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht (pp. 239-250) (12 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris.
Pennings, F.J.L. & Dijkhoff, A.A. (2007). The Interpretation of International Social Security Standards. In F.J.L. Pennings (Eds.), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters (pp. 149-174) (26 p.). Antwerpen: Intersentia.
Pennings, F.J.L. (2007). The Meaning of International Standards in Social Security. In J. van Langendonck (Eds.), The Right to Social Security (pp. 205-224) (20 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2006 - Artikelen
Pennings, F.J.L. & Hermans, K. (2006). Problemen en mogelijkheden van een Levensloop-WW. Sociaal Maandblad Arbeid, 61 (11/12), (pp. 486-493) (8 p.).
Pennings, F.J.L. & Weerepas, M. (2006). Towards a Convergence of Coordination in Social Security and Tax Law?. EC Tax Review, 15 (4), (pp. 215-225) (11 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2006). Conclusions. In F.J.L. Pennings (Eds.), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Social Security Conventions on National Social Security Law (Studies in Employment and Social Policy, 30) (pp. 165-182) (18 p.). The Hague: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2006). Eigendomsbescherming in de sociale zekerheid. In M. Herweijer & G. Vonk (Eds.), Sociale zekerheid door het oog van de meester (pp. 101-114) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Pennings, F.J.L. & Süral, N. (2006). Introduction. In F.J.L. Pennings & N. Süral (Eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market (pp. 1-12) (12 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. & Alink, E. (2006). National Report the Netherlands. In M. Lang (Eds.), Double Taxation Conventions and Social Security Conventions (Schriftenreihe zur Internationalen Steuerrecht, 43) (pp. 485-527) (43 p.). Wenen: Linde.
Pennings, F.J.L. (2006). Posting and Social Security Coordination. In R. Blainpain (Eds.), Freedom of Services in the European Union (pp. 239-256) (18 p.). The Hague: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. (2006). Premieheffing in internationale situaties. In Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (Eds.), Belastingen en sociale verzekeringen in een mobiele arbeidsmarkt (pp. 19-40) (22 p.). Den Haag: SDU.
Pennings, F.J.L. (2006). Social Security. In J.M. Smits (Eds.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 653-667) (15 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Pennings, F.J.L. (2006). The Impact of Social Security Conventions: the Netherlands. In F.J.L. Pennings (Eds.), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Social Security Conventions on National Social Security Law (Studies in Employment and Social Policy, 30) (pp. 85-114) (30 p.). The Hague: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L., Süral, N. & Sengers, K. (2006). The Relationship between Social Security and Flexibility. In F.J.L. Pennings & N. Süral (Eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market (pp. 119-149) (41 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
  2006 - Boekredactie
Pennings, F.J.L. (2006). Between Soft and Hard Law. The Impact of International Security Standards on National Social Security Law (studies in employment and social policy, 30). (320 p.). The Hague: Kluwer Law International.
Pennings, F.J.L. & Süral, N. (2006). Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market. Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
  2005 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2005). Co-ordination of Social Security on the Basis of the State-of-employment Principle: Time for an Alternative?. Common Market Law Review, 42 (1), (pp. 67-89) (23 p.).
Pennings, F.J.L. (2005). De modernisering en vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 53 (3), (pp. 106-116) (11 p.).
Pennings, F.J.L. (2005). De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen. Arbeid integraal: bulletin arbeid, sociale zekerheid & Recht, 3, (pp. 67-77) (11 p.).
Pennings, F.J.L. (2005). Internationale normen in het nationale recht. Openbaar Bestuur, 15 (5), (pp. 21-26) (6 p.).
  2005 - Boeken
Pennings, F.J.L. (2005). Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht (5e geheel herziene druk). (300 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2005). Inclusion and Exclusion of Persons and Benefits in the New Co-ordination Regulation. In M. Dougan & E. Spaventa (Eds.), Social Welfare and EU Law (pp. 241-261) (290 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2004 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2004). De invloed van de Wet pemba op sociale zekerheids procedures. Sociaal Recht, 19 (9), (pp. 299-306) (8 p.).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Pennings, F.J.L. (2004). Has the State-of-Employment Principle Becoume Outdated?. In R. Langer & M. Sakslin (Eds.), Co-ordinating Work-Based and Residence-Based Social Security (pp. 185-217) (33 p.). Helsinki: Forum Iuris.
  2003 - Artikelen
Pennings, F.J.L. & Homan, T.C.B. (2003). De doorvoering van internationale normen in de Nederlandse sociale zekerheid: de zaak Wessels-Bergervoet. Sociaal Recht, 1, (pp. 13-17) (5 p.).
  2003 - Inaugurele rede
Pennings, F.J.L. (2003). Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?. (50 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Annotaties
Pennings, F.J.L. (2003). SR 2003, , (Geen toestemming voor extramurale verstrekkingen in buitenland vereist).
  2002 - Artikelen
Pennings, F.J.L. (2002). Bovenwettelijke aanvullingen op buitenlandse werkloosheidsuitkeringen - de invloed van de 'onbekende' verordening 1612/68. Sociaal Maandblad Arbeid, 11/12, (pp. 561-566) (6 p.).
  2001 - Boekredactie
Jaspers, A.Ph.C.M., Noordam, F.M., van Oorschot, W.J.H. & Pennings, F.J.L. (2001). "De Gemeenschap is aansprakelijk.......": honderd jaar sociale verzekering 1901-2001. (365 p.). Den Haag: SDU/Vermande.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:56
Project:
Onderzoeksprogramma juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986
16-02-2015 tot 11-02-2019
Algemene projectbeschrijving 

Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986


Onderzoek naar de ontwikkelingen in de WW en verwante regelgeving en de effecten daarvan


De Werkloosheidswet en daarop gebaseerde regelingen zijn sinds de aanname ervan in 1986 veelvuldig veranderd. Daarmee werd beoogd om, afhankelijk van de situatie, o.a. de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken, de uitstroom te bevorderen, het aannemen van werk te bevorderen, of de werking van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.Voor deze wijzigingen kunnen verschillende instrumenten ingezet worden, waaronder wijziging van de duur en hoogte van de uitkeringen, verhoging van de toegangsdrempels of uitkeringsvoorwaarden en verscherping van de straffen. In dit onderzoek wordt onderzocht welke instrumenten precies voor welk doel zijn gekozen en welke effecten die instrumenten hebben gehad. Zijn de doelstellingen bereikt? En zijn er wellicht neveneffecten, bijvoorbeeld die de doelstellingen tegengewerkt hebben?

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Stichting Instituut GAK
Projectleden
Project:
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation
01-06-2011 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
BEUCITIZEN 01-05-2013 tot 01-05-2017
Algemene projectbeschrijving

About bEUcitizen


The project set out to identify, investigate, discuss and ameliorate the barriers to the active use of EU citizenship rights (and knowledge of duties). The insights were developed by studying citizenship from different disciplines: law, political science, social sciences, history, philosophy, public administration and economics.


The research has been conducted by eminent researchers from 26 institutions situated in 19 countries in Europe and outside. It was coordinated by Utrecht University, with Frans van Waarden and Sybe de Vries as principal coordinators. See for more information the bEUcitizen website.


 

 
Rol: Onderzoeksleider
Individuele projectbeschrijving

 

Frans Pennings is, together with Martin Seeleib-Kaiser, the corodinator of Workpackage 6, on Social Rights Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Overige projectleden:
 • prof dr Martin Seeleib-Kaiser
Project:
Levensloop, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 17-11-2006 tot 15-09-2013
Algemene projectbeschrijving

De levensloop wordt gezien als een belangrijk referentiepunt in het debat over de modernisering van sociale zekerheid. Levenslooparrangementen openen de mogelijkheid om een minder scherp onderscheid te maken tussen zelfgekozen en externe risico’s, passen in een knowledge-based society en bieden ruimte aan diversiteit. Ook beogen levenslooparrangementen een positief effect te hebben op arbeidsmarktparticipatie, juist door af en toe een periode van non-participatie in te lassen. In dit onderzoeksprogramma worden de aanspraken van feitelijke en potentiële levenslooparrangementen nader onderzocht. Meer concreet wordt nagegaan welk gebruik wordt gemaakt van de bestaande levenslooparrangementen, welke behoeften er bestaan aan nieuwe regelingen, wat de juridische mogelijkheden zijn van levenslooparrangementen in de wettelijke en contractuele sociale zekerheid en wat de te verwachten gedragseffecten zijn. Uitgangspunt daarbij is de moderne mobiele werknemer, die werken, zorgen en leren tracht te combineren in een flexibele arbeidsmarkt, die meer en meer wordt bepaald door internationale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie zie onze projectpagina.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Stichting Instituut GAK
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr. Ivy Koopmans
 • dr. Jan-Dirk Vlasblom
 • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
 • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
 • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
 • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:56
Nevenfuncties
 • 1997 - heden: Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep
 • 1993 - heden: Docent bij SSR (opleidingscentrum rechterlijke macht)
 • 2010 - heden: Gasthoogleraar Gothenburg
 • 2008: Hoofdredacteur Tijdschrift Recht en arbeid
 • 1997: Redacteur European Journal of Social Security
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:56
Volledige naam
Prof. mr. F.J.L. Pennings Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3a.27
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7258
Postadres
Newtonlaan 201
3584 BH    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:56
Laatst bijgewerkt op 09-02-2018