Publicaties

2022

Vakpublicaties

Dietz, F. (2022). De klinkende meerstemmigheid van Oosterhoffs Sara Burgerhart. De reactor : platform voor literaire kritiek. https://dereactor.org/teksten/historie-van-mejuffrouw-sara-burgerhart-wolff-deken-oosterhoff

2021

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. (2021). Twee schatkisten en hun erfenis: Dimensies van gender en age in de Nederlandse vroegmoderne letterkunde. Nederlandse Letterkunde, 26(2-3), 202-222. https://doi.org/10.5117/NEDLET.2021.2-3.006.DIET
Dietz, F. (2021). Literatuuronderwijs als bijvangst? Wat we kunnen leren van hoe achttiende-eeuwse leerboeken literaire vaardigheden trainen. Vooys, 39(2), 6-16.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/412392/392._Dietz_Literatuuronderwijs.pdf?sequence=1
Dietz, F. (2021). Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Palgrave Macmillan.

Vakpublicaties

Stronks, E. (Author), van der Deijl, L. (Author), van de Warenburg, T. (Author), & Dietz, F. (Author). (2021). Staaltjes. Web publication/site, LitLab. http://litlab.nl/staaltjes

Populariserende publicaties

Dietz, F., & Ham, L. (2021). 'Dat kun je toch niet maken, pedagogisch beschouwd?': Kinderen voor Kinderen als spiegel van veranderende opvoedstrategieën. Pedagogiek in Praktijk, 123(oktober), 12-16.
Dietz, F. M. (Author). (2021). Petronella Moens: De blinde voorvechter voor zwakkeren uit de samenleving: Podcast in de serie 'Vondel was een vrouw'. Web publication/site https://open.spotify.com/episode/0g07sdsPpHajN32RtoiV1j

2020

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2020). The shaping of young consumers in early modern book-objects: Managing affects and markets by books for youths. In I. Leemans, & A. Goldgar (Eds.), Early Modern Knowledge Societies as Affective Economies (pp. 165-199). (Knowledge Societies in History). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429270222
Paijmans, M. G., Veldhuizen, M. D., Dietz, F. M., Geerdink, N., Leemans, I., & de Morrée, C. V. (2020). Pathways to agency: Women writers and radical thought in the Low Countries, 1500-1800. Intellectual History Review, 31(1), 51-71. https://doi.org/10.1080/17496977.2020.1858389
Dietz, F. M. (2020). Review of: Lyric Address in Dutch Literature, 1250–1800. Cornelis van der Haven and Jürgen Pieters, eds. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. Renaissance Quarterly, 74(4), 1544-1546. https://doi.org/10.1017/rqx.2019.462

Vakpublicaties

Dietz, F. M., & Haan, A. (2020). Culturele diversiteit in lesmethodes Nederlands. Levende Talen Magazine, 107(2), 26-30. http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2008/1612

Populariserende publicaties

Dietz, F. M. (Author). (2020). Margaretha van der Werken: een geëmancipeerde Oranjeklant: Podcast in de serie 'Vondel was een vrouw'. Web publication/site https://open.spotify.com/episode/02swRoQke1h2rkLT3Pk35K
Dietz, F. M. (Author). (2020). Hoe genderneutraal was het 'kind'? Column Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Web publication/site https://www.mdnl.nl/?column=hoe-genderneutraal-was-het-kind
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Van wereldverbeteraar in unisex tuinbroek tot superverantwoordelijke modelburger: Kinderen voor Kinderen Marathon Slotstuk. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/van-wereldverbeteraar-in-unisex-tuinbroek-tot-superverantwoordelijke-modelburger
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Jongensdingen, meidendingen - Kinderen voor Kinderen Marathon 11: Jongen/Meisje. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/jongensdingen-meidendingen
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Rite de passage: Kinderen voor Kinderen Marathon 10: Puberliedjes. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/rite-de-passage-2020-08-21
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Verwacht niet van een kind dat het zichzelf opvoedt: Kinderen voor Kinderen Marathon 9: het protest tegen ouders. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/verwacht-niet-van-een-kind-dat-het-zichzelf-opvoedt
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Een zeker bekakt spraakje: Kinderen voor Kinderen Marathon 8: de Gooise r. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/een-zeker-bekakt-spraakje
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Druk, druk, druk met investeren in jezelf: Kinderen voor Kinderen Marathon 7: Prestatiedruk. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/druk-druk-druk-met-investeren-in-jezelf
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Pasapas, bewegen is gezond: Kinderen voor Kinderen Marathon 6: Gezond en fit zijn . De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/pasapas-bewegen-is-gezond
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Leren voor roem en voor poen: Kinderen voor Kinderen Marathon 5: Werk. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/leren-voor-roem-en-voor-poen-5-werk
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Ik ben alleen, jij bent alleen, wij zijn alleen: Kinderen voor Kinderen marathon 4: Anders zijn. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/ik-ben-alleen-jij-bent-alleen-wij-zijn-alleen
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2020). Botsende eetgewoontes: Kinderen voor Kinderen marathon 3: Exotisch wij-zijdenken. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/botsende-eetgewoontes

2019

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2019). Het achttiende-eeuwse jeugdboek als instrument van Zeeuwse genootschappelijkheid: kennisverspreider, stimulator en toegangspoort. In A. van Dixhoorn, H. Nellen, & F. Petiet (Eds.), Een hoger streven: Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuwsch Genootschap, 1769-2019 (pp. 137-160). (Archief - Mededelingen van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen; Vol. 2019). Archief - Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Dietz, F. M. (2019). Recensie van: Dorothée Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek. Early Modern Low Countries, 3(2), 283-285. https://doi.org/10.18352/emlc.114
Dietz, F. M. (2019). Mediated education in early modern travel stories: How travel stories contribute to children’s empirical learning. Science in Context, 32(2), 193-212.
Dietz, F. M., & Dupré, S. G. M. (2019). Youthful Minds and Hands: Learning Practical Knowledge in Early Modern Europe. Science in Context, 32(2), 113-118. https://doi.org/10.1017/S0269889719000115
Dietz, F. M. (2019). Recensie van: Rick Honings, Olga van Marion en Tim Vergeer (eds.), Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur. BMGN - Low Countries Historical Review, 134(2). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10664

Vakpublicaties

van der Deijl, L. A., Dietz, F. M., & Stronks, E. (2019). De Litlab Leesclub: Lezen, discussiëren, onderzoeken. Levende Talen Magazine, 106(6), 4-8.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/388602/De_LitLab_Leesclub_Levende_Talen_Magazine.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2019). Eén ding mogen we nooit vergeten: Kinderen voor Kinderen Marathon 2: Het 'Kerstprobleem'. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/een-ding-mogen-we-nooit-vergeten
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2019). Altijd blijven dromen: Kinderen voor Kinderen marathon 1: Kinderdromen. De Groene Amsterdammer. https://www.groene.nl/artikel/altijd-blijven-dromen
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2019). Lekker losgaan: 40 jaar Kinderen voor Kinderen. De Groene Amsterdammer, 143(44), 54-55. https://www.groene.nl/artikel/lekker-losgaan
Dietz, F. M. (2019). Liever één jager dan tien zwangeren: Een verkenning van het schrijven over zwangerschap in de vroegmoderne tijd . Leest: open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. https://www.platformleest.org/artikel/liever-een-jager-dan-tien-zwangeren/

2018

Wetenschappelijke publicaties

Schraagen, M. P., Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2018). Linguistic and Sociolinguistic Annotation of 17th Century Dutch Letters. In N. Calzolari (Ed.), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (pp. 1146-1152). European Language Resources Association (ELRA). https://aclanthology.info/papers/L18-1184/l18-1184
Dietz, F. M., & van Vliet, G. (2018). Karel, Reynaert - en de anderen? De breedheid van het literatuurbegrip in het middelbaar onderwijs. Nederlandse Letterkunde, 23(3), 287-310. https://doi.org/10.5117/NEDLET2018.3.004.VLIE
Dietz, F. M., Stronks, E., & van der Deijl, L. A. (2018). Literatuur leren onderzoeken in de klas: Hoe de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur en LitLab.nl scholieren kunnen opleiden tot literatuuronderzoekers. Nederlandse Letterkunde, 23(3), 235-255. https://doi.org/10.5117/NEDLET2018.3.002.VAN
Dietz, F. M. (2018). 1782: De kleine Grandisson als internationale bestseller. In Wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 339-344). Ambo Anthos.
Coelen, P. V. D., Dietz, F. M., Schreuder, A., & Stronks, E. (2018). Strategisch zetten. De eerste druk van de Statenvertaling gelezen als product van de boekindustrie. Spiegel der Letteren, 59(4), 487-519. https://doi.org/10.2143/SDL.59.4.3285375

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (Author). (2018). Een boek in de zak. Web publication/site, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. http://www.mdnl.nl/mdnl/?column=een-boek-in-de-zak
Dietz, F. M., Stronks, E., & van der Deijl, L. A. (2018). De LitLab leesclub: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 32ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 317-321). (Het schoolvak Nederlands; Vol. 32). Skribis Gent.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382184/Litlab.pdf?sequence=1
Stronks, E., Dietz, F. M., & van der Deijl, L. A. (2018). De LitLab leesclubs: herkennend en onderzoekend lezen in een interactieve gespreksvorm. 317-321. Paper presented at Tweeëndertigste conferentie Onderwijs Nederlands.

Populariserende publicaties

Stronks, E., van der Deijl, L. A., & Dietz, F. M. (2018). Maak van leerlingen onderzoekende lezers (met LitLab). Van twaalf tot achttien, 28(3), 14-15.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/367867/14_15_VTTA18_TDS_NR3_2018.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Stronks, E. (Author), Dietz, F. M. (Author), & van der Deijl, L. A. (Author). (2018). Leesclubs. Web publication/site, LitLab. https://litlab.nl/leesclubs/

2017

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2017). Recensie van: Tom Verschaffel, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, de Zuidelijke Nederlanden. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 130(3), 506-508. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2017.3.BOEK
Tjong Kim Sang, E., Bollman, M., Boschker, R., Casacuberta, F., Dietz, F. M., Dipper, S., Domingo, M., van der Goot, R., van Koppen, J. M., Ljubešić, N., Östling, R., Petran, F., Pettersson, E., Scherrer, Y., Schraagen, M. P., Sevens, L., Tiedeman, J., Vanallemeersch, T., & Zervanou, K. (2017). The CLIN27 Shared Task: Translating Historical Text to Contemporary Language for Improving Automatic Linguistic Annotation. Computational Linguistics in The Netherlands journal, 7, 53-64.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360876/04.clin27_shared_task.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., Dietz, F. M., van Koppen, J. M., & Kramer, I. (2017). Corpus enrichment for 17th century Dutch: a pilot study. In Proceedings of DHBenelux 2017: Tuesday (pp. 68-71). [L-3] Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356059/Schraagen_DHBenelux_2017.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., van Koppen, J. M., & Dietz, F. M. (2017). Data-driven Morphology and Sociolinguistics for Early Modern Dutch. In G. Bouma, & Y. Adesam (Eds.), NEALT Proceedings Series: Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Processing Historical Language (Vol. 32, pp. 47-53). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356058/Schraagen_NoDaLiDa_2017.pdf?sequence=1
Dietz, F. M. (2017). Review of: Lotte Jensen, Celebrating Peace: The Emergence of Dutch Identity, 1648-1815 (Nijmegen: Vantilt, 2017) / Lotte Jensen, The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600- 1815 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016). Journal of Dutch Literature, 8(1), 79-82. http://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/article/view/156/144
Dietz, F. M. (2017). Review: Peter Rietbergen, Clio’s stiefzusters. Verledenverbeeldingen voorbij de geschiedwetenschap. BMGN - The Low Countries Historical Review, 132, 359. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10354

Vakpublicaties

Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2017). Hoe de taaldynamiek van de Gouden Eeuw kan bijdragen aan bewuste geletterdheid. Vaktaal, 30(4), 17-19.
Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2017). Rappers van de Gouden Eeuw: Integratie van taalkunde en historische letterkunde in het onderzoek en op school. In A. Mottart (Ed.), 31ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 309-313). (Het schoolvak Nederlands; Vol. 31). Skribis.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382183/rappers.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Holleman, B. C., Dietz, F., & Leufkens, S. C. (2017, May 10). Hiphop in de Neerlandistiek. De Utrechtse Neerlandistiek nu en in 2040. https://vimeo.com/214517180
Dietz, F. M. (Author). (2017). Wolken van tabak. Web publication/site, Maatschappij der Nederlandsche letterkunde. http://www.mijnedlet.nl/mdnl/?column=wolken-van-tabak#verder
Dietz, F. M. (2017, Apr). Een gedicht belicht: over Juliana Cornelia de Lannoy, Aan mynen geest. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). http://www.dbnl.org/gedichtbelicht/index.php?l=2017&gedicht=201704_diet005aanm01.php
Schraagen, M. P., Dietz, F. M., van Koppen, J. M., & Zervanou, K. (2017). Modernizing historical Dutch: the UU system. Poster session presented at CLIN 2017, Leuven, Belgium.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356085/clin_poster.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., Dietz, F. M., van Koppen, J. M., van Engeland, J., & van de Poppe, C. J. (2017). Language Sciences Day: Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and socio-cultural aspects of intra-author variation. Poster session presented at Language Science Day, Utrecht University, Utrecht, Netherlands.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356084/languagesciencesday_poster.pdf?sequence=1

2016

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2016). Review Sybren Sybrandy en Piter van Tuinen. Geldzucht en godsvrucht. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679). De zeventiende eeuw, 32(2), 262. https://doi.org/10.18352/dze.10167
Dietz, F. M. (2016). Met fictieve peers op zoek naar de waarheid: Fictie als didactisch instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre (1781-1798). BMGN - The Low Countries Historical Review, 131(3), 3-25. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10224
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/341086/peers.pdf?sequence=1
Boot, P., Dietz, F. M., Stronks, E., & Zwart, W. (2016). Young Agents: Jonge auteurs op de vroegmoderne boekenmarkt. Nederlandse Letterkunde, 21(1), 1-34. https://doi.org/10.5117/NEDLET2016.1.BOOT
Dietz, F. M. (2016). Jeroen Blaak (ed.). Mijn voornaamste daden en ontmoetingen. Dagboek van David Beck, Arnhem 1627-1628. De zeventiende eeuw, 32(1), 108. https://doi.org/10.18352/dze.9893

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2016). Literaire tulpen over de grens. Vaktaal, 2016(3/4), 22-23.

Populariserende publicaties

Dietz, F. M., Ham, L. J., & Pieterse, S. A. (2016). Gezellig, indianen verdrijven bij een kopje chocolademelk. De Groene Amsterdammer, 140(49), 42-43. https://www.groene.nl/artikel/gezellig-indianen-verdrijven-bij-een-kopje-chocolademelk

Overige resultaten

Visser, A. S. Q., & Dietz, F. M. (2016). Otto van Veen: Buitenbeentje en multitalent. Rijksmuseum. http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/otto-vaenius/
Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2016). Negation in the letters of P.C. Hooft. Paper presented at Grote Taaldag, Utrecht, Netherlands.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396498/Tin_dag_presentatie_DEF.pptx?sequence=1
Dietz, F. M., van Koppen, J. M., van Engeland, J., van de Poppe, C. J., & Schraagen, M. P. (2016). Language Dynamics in the Dutch Golden Age: Linguistic and socio-cultural aspects of intra-author variation. Poster session presented at Digital Humanities Community Event, Utrecht, Netherlands.
Dietz, F. M. (Author). (2016). Jan Luyken: Reizen door het land van deze tijd. Web publication/site, Rijksmuseum. http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/jan-luyken/
Dietz, F. M. (Author). (2016). Jan Harmensz. Krul: Meester in multimediale ervaringen. Web publication/site, Rijksmuseum. http://www.schrijverskabinet.nl/artikel/jan-harmensz-krul/
Dietz, F. M. (2016). Leren lezen en schrijven door de eeuwen heen: bijdrage aan het Drongo Festival. Poster session presented at Drongo festival, Utrecht, Netherlands.
Dietz, F. M. (Author). (2016). De hervormers onzer taal. Web publication/site, Maatschappij der Nederlandsche letterkunde. http://www.mijnedlet.nl/mdnl/?column=de-hervormers-onzer-taal#verder

2015

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2015). J. van de Kamp, A. Goudriaan en W. van Vlastuin (red.), Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd. Feestbundel voor prof.dr. W.J. op ’t Hof. Ons Geestelijk Erf, 86(III), 263-266.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382187/Peeters.pdf?sequence=1
Dietz, F. M., & de Baar, M. (2015). Een gouden leertijd: Inleiding op het themanummer. De zeventiende eeuw, 31(2), 262-266. https://www.de-zeventiende-eeuw.nl/articles/10139/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/330720/10139_21751_3_PB.pdf?sequence=1
Dietz, F. M. (2015). Fictionele schrijfwijzers voor de jeugd: De verbeelding van de scheppende schrijfhand in zeventiende-eeuwse jeugdliteratuur. De zeventiende eeuw, 31(2), 307-326. https://doi.org/10.18352/dze.10142
Dietz, F. M., & Ham, L. J. (2015). De verleiding van de lezer: Wetenschapscommunicatie over pikante oudere Nederlandse letterkunde. Internationale Neerlandistiek, 53(3), 213-227. https://doi.org/10.5117/IN2015.3.DIET
Dietz, F. M. (2015). Joep van Gennip. Controversen in Context. Een comparatief onderzoek naar de Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuïeten in de zeventiende-eeuwse Republiek. De zeventiende eeuw, 31(2), 262-266. https://doi.org/10.18352/dze.9870
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/330718/9870_21771_1_PB.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Dietz, F. M., Ham, L. J., & Pieterse, S. A. (2015). Michiel de Ruyter is een reclamespot BV Nederland. NRC Handelsblad. http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/februari/07/michiel-de-ruyter-is-een-reclamespot-bv-holland-1463606

Overige resultaten

Dietz, F. M. (2015). Skilled to Read the Book of Nature: Literacy Education in Physico-Theological Youth Literature from England and the Dutch Republic. Paper presented at Knowledgeable Youngsters. Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies, Utrecht, Netherlands.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2014). Simon McKeown (ed.). Otto Vaenius and his Emblem Books. De zeventiende eeuw, 30(1), 142. http://www.de-zeventiende-eeuw.nl/index.php/dze/article/view/9092
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321357/9092_19892_1_PB.pdf?sequence=1
Dietz, F. M. (2014). Linking the Dutch Market to its German Counterpart: The Case of Johannes Boekholt and a Newly Discovered 1661 Edition of Levendige herts-theologie. In F. M. Dietz, A. Morton, L. Roggen, E. Stronks, & M. Van Vaeck (Eds.), Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 (pp. 237-256). Ashgate.
Dietz, F. M., Morton, A., Roggen, L., Stronks, E., & Van Vaeck, M. (Eds.) (2014). Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800. Ashgate.
Dietz, F. M. (2014). David J. Davis, Seeing Faith, Printing Pictures. Religious Identity during the English Reformation. De gulden passer, 2013(2), 12-13.
Dietz, F. M., Stronks, E., & Morton, A. (2014). Introduction: The Function and Nature of International Religious Contacts in Northern Europe. In F. M. Dietz, A. Morton, L. Roggen, E. Stronks, & M. Van Vaeck (Eds.), Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 (pp. 1-18). Ashgate.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M., & Ponjee, L. P. (2013). Sara Burgerhart als leeswijzer: literaire socialisatie via lezende personages. Nederlandse Letterkunde, 18(3), 79-100.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384611/art00001.pdf?sequence=1
Dietz, F. M. (2013). Frisse blikken en blinde vlekken: Heidi de Mare, Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw (Vantilt; Nijmegen 2012) 607 p., €39,95 ISBN 9789460040665. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 126(4), 589-590. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2013.4.B10
Dietz, F. M. (2013). Het achttiende-eeuwse kinderboek of de iPadschool avant la lettre. Vooys, 31(3/4), 44-55.
Dietz, F. M. (2013). Media Literate Catholics. Seeing, Reading and Writing in Early Modern Participatory Culture. Authorship, 2(2). https://doi.org/10.21825/aj.v2i2.791

2012

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2012). Literaire levensaders: Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek. Verloren.
Dietz, F. M., & Müller, J. (2012). De Spieghel in beeld. Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit in Jezus en de ziel van Jan Luyken. Ons Geestelijk Erf, 82(1), 59-84.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/253732/Peeters.pdf?sequence=3
Dietz, F. M. (2012). Under the Cover of Augustine. Augustinian Spirituality and Catholic Emblems in the Dutch Republic. In K. Pollmann, & M. J. Gill (Eds.), Augustine beyond the Book. Intermediality, Transmediality,and Reception (pp. 167-194). Brill.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/253733/Augustine_Dietz.pdf?sequence=3
de Clippel, K. J., Blom, F. R. E., Dietz, F. M., de Baar, M., van Marion, O., de Landtsheer, J., & van Groesen, M. (2012). De Zeventiende Eeuw. Verloren.
Dietz, F. M. (2012). Literaire levensaders: Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/238518/dietz.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2012). Bataven, zeehelden en de Nederlanders van vandaag: Oude teksten voor moderne kinderen. Vaktaal, 25(4), 6-9.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/272245/Dietz%25202012.pdf?sequence=1

2011

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2011). 'Dark Images, Clear Words. Pieter Paets's Illustrated Devotional Literature from the Missio Hollandica'. In W. Melion, & K. Enenkel (Eds.), Meditatio - Refashioning the Self (pp. 291-320). Brill.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/253730/9789004192430%2520chapter%2520Dietz.pdf?sequence=1
Stronks, E., & Dietz, F. M. (2011). German Religious Emblems as Stimuli of Visual Culture in the Dutch Republic. Church History and Religious Culture, 91(3-4), 31-57. https://doi.org/10.1163/187124111X609379

2010

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2010). 'Natascha Veldhorst, Zingend door het leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw' [Signalement]'. De zeventiende eeuw, 27-1, 118-119.
Dietz, F. M. (2010). 'Gedrukte boeken, met de pen gelezen. Sporen van leesinterpretaties in de religieuze manuscriptcultuur'. De zeventiende eeuw, 26-2, 152-171.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/253731/Dietz_rewriting.pdf?sequence=3

2009

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2009). In bonte samenhang. De veelzijdige eenheid in Triumphus Cupidinus (1628). Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 125(3), 232-252.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384612/83_350_1_PB.pdf?sequence=1
Dietz, F. M. (2009). Pia desideria through children's eyes. The eighteenth-century revival of Pia desideria in a Dutch children's book. Emblematica, 17, 191-212.
Dietz, F. M., Stronks, E., & Zawadska, K. (2009). Rooms-katholieke Pia desideria-bewerkingen in internationaal perspectief. Internationale Neerlandistiek, 47(3), 31-49.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384609/Pagina_s_van_nee005200901_01.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2009). Sprekende beelden, sprekende woorden. De plaats van de tekst in het onderzoek naar de Noord-Nederlandse receptie van Pia desideria. Kunstlicht, 30(3/4), 40-46.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2008). Over/lezen (van) emblemen. Een nieuw vaderland voor de muzen als bron van interactieve geleerdheid. Nederlandse Letterkunde, 13(2), 133-143. http://www.let.uu.nl/~feike.dietz/personal/bibl.html
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384613/Pagina_s_van_ned021200801_01.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2008). Zappen door emblemen. De Zuid-Nederlandse embleemliteratuur Nieuw gelezen. Vooys, 26, 60-71. http://www.let.uu.nl/~feike.dietz/personal/bibl.html
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384610/Pagina_s_van_voo013200801_01.pdf?sequence=1

2007

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F. M. (2007). In vogelvlucht. Nederlandse Letterkunde, 12, 285-287.

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2007). Rumoer. Vooys, 25, 61-63.
Dietz, F. M. (2007). Lichten tegen bevriezing. Vooys, 25, 72-74.

2006

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2006). Een mens gelijk? Vondels Jeptha in het licht van de filosofie van Nussbaum. Vooys, 24(3).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/254211/VooysJeptha.pdf?sequence=1

2005

Vakpublicaties

Dietz, F. M. (2005). Lolbroek van de neerlandistiek? Vooys, 23(4), 61-62.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384643/Pagina_s_van_voo013200501_01.pdf?sequence=1