Feike Dietz is sinds augustus 2022 hoogleraar Mondiale dynamiek van de Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam: zie de persoonlijke pagina, of mail naar f.m.dietz@uva.nl. 

 

Dr. Feike Dietz MA (1984) is docent-onderzoeker Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en opleidingscoördinator van Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Ook is zij de programmacoördinator van de Research Master Nederlandse Literatuur en Cultuur, en redactielid van Litlab en van EMLC

In haar onderzoek is de relatie tussen vroegmoderne teksten, kennis en geletterdheid een centraal thema. Dat onderzoek richt zich enerzijds op teksten geschreven voor jonge lezers: hoe hielpen achttiende-eeuwse kinder- en schoolboeken de jeugd om vaardig te worden met teksten en de kennis die daarin aangeboden werd? In 2019 verscheen een themanummer over ‘Youthful Minds and Hands’ in Science in Context. Een Engelstalige monografie over de creatie van achttiende-eeuwse lezers is in het voorjaar van 2021 verschenen bij Palgrave Macmillan: Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Behalve op jonge lezers, richt Feike zich ook, in samenwerking met Nina Geerdink, op de kennis en kunde van schrijvende vrouwen. Het onderzoek naar kennis, jeugd en vrouwen wordt onder meer uitgevoerd binnen het interdisciplinaire project 'Global Knowledge Society'.

Daarnaast geeft Feike sinds september 2016 samen met Marjo van Koppen leiding aan het NWO Vrije Competitieproject 'Language Dynamics in the Dutch Golden Age', waarin de letterkundige en taalkundige factoren van taalvariatie in het zeventiende-eeuws Nederlands op interdisciplinaire wijze worden bestudeerd.  

In het voorjaar van 2020 was Feike NIAS-fellow binnen de themagroep Understanding Knowledge in the Low Countries (1500-1900). Zij voerde in het kader daarvan samen met Nina Geerdink onderzoek uit naar de conceptualisering van kennis bij vroegmoderne schrijvende vrouwen.

In 2019 en 2020 voerde zij samen met Laurens Ham een onderzoek uit naar veertig jaar Kinderen voor Kinderen, dat veel media-aandacht genoot: zie hier bijvoorbeeld een televisieoptreden, radio-interview en artikelen in Nederlandse en Vlaamse kranten waarin belangrijke resultaten worden besproken.

Van 2007 tot 2011 werkte Feike aan een proefschrift over de interconfessionele uitwisseling van geïllustreerde religieuze literatuur in de vroegmoderne Republiek. Het onderzoek resulteerde in diverse artikelen; haar boek Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek verscheen in 2012 bij uitgeverij Verloren. Zij was ook editor van Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800 (Ashgate 2014).

https://www.uu.nl/nieuws/in-de-achttiende-eeuw-zag-men-al-de-maatschappelijk-kansen-van-leesonderwijs-wat-kunnen-we-daarvan