Dr. E.Y. (Liesbeth) Bijlsma

David de Wiedgebouw
Universiteitsweg 99
Kamer 3.84
3584 CG Utrecht

Dr. E.Y. (Liesbeth) Bijlsma

Universitair hoofddocent
Pharmacology
06 10 031 691
e.y.bijlsma@uu.nl

Naast mijn rol als docent, coördinator en examinator van een aantal (interdisciplinaire) Bachelor cursussen, ben ik betrokken bij verschillende curriculumherzienings- en onderwijsinnovatieprojecten. Mijn kracht zit in de effectieve vertaling van onderwijsvisie naar dagelijkse onderwijspraktijk. Specifieke speerpunten hierbinnen zijn blended learning, interdisciplinair onderwijs en samenwerkend leren in een online (internationale) onderwijssetting. Hiernaast draag ik met mijn onderzoek naar de relatie tussen community vorming in diverse studentenpopulaties en studiesucces bij aan de kennis over hoe we de sociale leeromgeving het best vorm kunnen geven om studenten zo optimaal mogelijk te kunnen laten leren.