Prof. dr. E. (Erik) Teske

Jeannette Donker-Voetgebouw
Yalelaan 104-106
Kamer 1.023
3584 CM Utrecht

Prof. dr. E. (Erik) Teske

Hoogleraar
Inwendige Ziekten
030 253 1592

Voorzitter Registratie Commissie voor de Veterinaire Specialisatie

Voorzitter Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren

Voorzitter Examencommissie Oncologie van ECVIM-CA

Voorzitter Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren