Prof. dr. E.T.C. (Eelco) Vogt

Hoogleraar
Inorganic Chemistry and Catalysis
Wetenschappelijk directeur
Institute for Sust and Cir Chemistry
e.t.c.vogt@uu.nl

Dr. Eelco T.C. Vogt (1961) promoveerde in 1988 aan de Universiteit Utrecht bij prof.dr. J.W. Geus (Anorganische Chemie en Katalyse). Zijn proefschrift "The preparation and properties of catalysts supported on modified silica" werd bekroond met de Katalyseprijs van de KNCV. Na zijn promotie trad Vogt in dienst als onderzoeker bij de business unit Catalysts van Akzo Nobel. Hij werkte o.a aan hydroprocessing katalysatoren, zeolieten, en FCC katalysatoren. Van 1996 tot 1999 werkte hij in het research laboratorium van Akzo Nobel in Pasadena, bij Houston, Texas. Akzo Nobel Catalysts werd in 2004 overgenomen door Albemarle Corporation. Vogt was daarna onder meer Global R&D director Catalysts, Director External Technology, en Director Analytical Research and Quaiity, en tevens R&D manager van Albemarle's R&D centrum in Bergheim, Duitsland. Van 2014 tot 2020 was hij Distinguished Advisor Catalysts R&D voor Albemarle. Hij was als oud-voorzitter van VIRAN (de Industriële Adviesraad voor NIOK, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Katalyse) een van de opdrachtgevers en co-auteur van de Science and Technology Roadmap "Catalysis - Key to a Sustainable Future" (2015). Ook was hij lid van de commissie Dijkgraaf die in 2013 het Visiedocument “Chemistry & Physics: Fundamental for our future” publiceerde. Op 1 augustus 2020 is de bijzondere leerstoel van Dr. Vogt omgezet in een gewone leerstoel.