Prof. dr. E.T.C. (Eelco) Vogt

Hoogleraar
Inorganic Chemistry and Catalysis
Wetenschappelijk directeur
Institute for Sust and Cir Chemistry
e.t.c.vogt@uu.nl

Katalysatoren zorgen ervoor dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen, en dat zo min mogelijk bijproducten worden geproduceerd. Dat betekent dat schaarse grondstoffen zo lang mogelijk meegaan. In raffinaderijen en petrochemische complexen worden katalysatoren gebruikt bij het omzetten van ruwe olie in schone brandstoffen zoals zwavel- en stikstofvrije benzine en diesel en grondstoffen voor chemische processen, zoals bouwstoffen voor kunststoffen. Terwijl we op zoek zijn naar processen en grondstoffen die niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, en die koolstof-neutraal kunnen worden gebruikt, moeten we niet vergeten fundamentele kennis te blijven ontwikkelen over de grootschalige processen in de raffinaderij. Deze processen zijn namelijk zo groot dat zelfs kleine verbeteringen grote effecten kunnen opleveren. Daarnaast zullen we vergelijkbare processen nodig hebben voor de nieuwe generaties brandstoffen die zonder fossiele grondstoffen worden gemaakt. Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van deze processen en katalysatoren.
Leeropdracht
Heterogene Industriële Katalyse
Oratiedatum
09-05-2016