Dr. Eelke Sikkema
e.sikkema@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:38


Profiel

Eelke Sikkema (Leeuwarden, 1974) studeerde Nederlands recht (afstudeerrichtingen strafrecht en privaatrecht) en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (1992-1997). Aansluitend is hij werkzaam geweest bij de vakgroep strafrecht en criminologie van dezelfde universiteit, eerst als onderzoeker in opleiding en vervolgens als universitair docent. Sinds 2002 is hij als universitair docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en lid van de Faculteitsraad REBO. Met ingang van 2013 verricht hij zijn onderzoek binnen UCALL.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:38
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Haijer, F.A. & Sikkema, E. (2018). Amerikanisering van corruptiebestrijding - buitengerechtelijke afdoening en andere tendensen in de handhaving van anticorruptiewetgeving. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving, 2018 (2), (pp. 68-77).
  2018 - Websites / portals
Sikkema, E. & Gijselaar, E.C. (04-04-2018). Het Stichtse Vecht-arrest: duidelijkheid over immuniteit?.
  2017 - Artikelen
Sikkema, E. & Verbruggen, A. (2017). Kroniek Ondernemingsstrafrecht. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving, 3 (14 p.).
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (2017). Naar een prejudiciële procedure in het strafrecht. Strafblad, 5, (pp. 405-410).
  2017 - Rapporten
Sikkema, E., Kristen, F.G.H., Lindeman, J.M.W., Schiffelers, M.J.W.A., van der Vorm, B., van der Weerd, A., Schmidt, E. & de Vries, A.J. (2017). Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart - Samenwerking in de strafrechtketen. (186 p.). Den Haag: WODC / Universiteit Utrecht.
  2017 - Websites / portals
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (14-11-2017). Naar een prejudiciële procedure in het strafrecht.
  2016 - Artikelen
de Jong, F. & Sikkema, E. (2016). Zeven stellingen over causaliteit in het strafrecht. Delikt en Delinkwent, 46 (10), (pp. 814-841) (28 p.).
  2016 - Boeken
Sikkema, E. & van Roomen, T.R. (2016). Corruptiedelicten. (185 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31-08-2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, E. (2016). Titel VIII. Ambtsovertredingen. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2223-2232) (10 p.). Wolters Kluwer.
Sikkema, E. (2016). Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1937-1987) (51 p.). Wolters Kluwer.
  2016 - Websites / portals
Sikkema, E. (19-10-2016). De zaak Jos van Rey: vele tinten grijs?.
  2016 - Voordrachten / lezingen
E. Sikkema (09-12-2016) Corruptie Congres 2016
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Hornman, M.J. & Sikkema, E. (2015). Corporate intent: in search for a theoretical foundation for corporate mens rea. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of delinquency and deviancy - Rethinking the legacy of the Utrecht School (pp. 287-309) (23 p.). The Hague: Eleven International Publishers.
  2015 - Boekredactie
Vervaele, J.A.E., de Jong, F., Boone, M.M., Kelk, C., Koenraadt, F.A.M.M., Kristen, F.G.H., Rozenblit, D. & Sikkema, E. (01-10-2015). Overarching views of Crime and Deviancy - Rethinking the Legacy of the Utrecht School. (612 p.). Eleven International Publishers.
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
E. Sikkema (06-03-2015) Strafrechtelijke overheidsaansprakelijkheid (met Wouter de Zanger)
  2015 - Prize (including medals and awards)
Sikkema, E. 12-06-2015 Recipient NJV Publicatieprijs 2015 Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
  2014 - Artikelen
Meyer, A. J., van Roomen, T.R. & Sikkema, Eelke (2014). Corporate Criminal Liability for Corruption Offences and the Due Diligence Defence - A Comparison of the Dutch and English Legal Frameworks. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 37-54) (18 p.).
Rijnhout, R., Sikkema, E. & de Zanger, W.S. (2014). Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1), (pp. 10-25) (16 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, Eelke (2014). Titel VIII. Ambtsovertredingen. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2129-2138) (10 p.). Deventer: Kluwer.
Sikkema, Eelke (2014). Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1843-1895) (53 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Websites / portals
  2013 - Artikelen
Sikkema, E. (2013). Boekbespreking (bespreking van G. Smid: Omkoping bestraft? Internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van buitenlandse omkoping (diss. Rotterdam)). Delikt en Delinkwent, 9, (pp. 685-692) (8 p.).
  2012 - Artikelen
Sikkema, E. & Roomen, T.R. (2012). De strafbaarstelling van publieke en private corruptie: wat mag wel en wat mag niet?. Delikt en Delinkwent, 9, (pp. 792-804) (13 p.).
Sikkema, E. (2012). Waarom is Robert M. niet per misdaad bestraft?. NRC NEXT
  2012 - Boeken
Sikkema, E. (2012). Voorbereidingshandelingen. (74 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, E. (2012). Corruptie en strafrecht. In J.H.J. van den Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller (Eds.), Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland (pp. 283-303) (21 p.). Deventer: Kluwer.
Sikkema, E. & Kristen, F.G.H. (2012). Strafbeschikking en ZSM: verschuivingen binnen de strafrechtshandhaving. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 179-205) (27 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Sikkema, E. (2012). Titel VIII. Ambtsovertredingen. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2087-2097) (11 p.). Deventer: Kluwer.
Sikkema, E. (2012). Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1797-1851) (55 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
de Jong, F. & Sikkema, E. (2011). Hoofdstuk 14 - Subjectieve bestanddelen. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 385-416) (32 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2010 - Artikelen
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, E. (2010). De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in Nederland. In E. Sikkema & P Waeterinckx (Eds.), De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden – in economische context (Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht) (pp. 1-103) (103 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Sikkema, E. & Kooijmans, T (2010). Titel VIII. Ambtsovertredingen. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1747-1755) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Sikkema, E. & Kooijmans, T (2010). Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1499-1545) (47 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Artikelen
Sikkema, E. (2009). De strafrechtelijke corruptiewetgeving; opmerkingen naar aanleiding van wetsvoorstel 31 391. Strafblad, 1 (2009), (pp. 5-13) (8 p.).
  2008 - Artikelen
Gritter, E. & Sikkema, E. (2008). Subjectivering van het Nederlandse strafrecht?. Nederlands Juristenblad, 2 (2008), (pp. 99-100) (2 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, E. (2008). aantekeningen op art. 27 (suppl. 169 oktober 2008). In Melai & Groenhuijsen (Eds.), Het wetboek van strafvordering (1 p.). Deventer: Kluwer.
Peci, I & Sikkema, E. (2008). De rechtsbeschermende functie van het opsporingsbegrip. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 353-362) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Artikelen
de Jong, F., Van Roomen, T. & Sikkema, E. (2007). Objectiverende tendensen binnen het voorwaardelijk opzet. Delikt en Delinkwent, 2007, (pp. 929-958) (29 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Sikkema, E. (2007). Hoge bomen vangen (nog) geen wind. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers, vervolgbaarheid van publiekrechtlijke rechtspersonen en de positie van de minister van Justitie. In B.F. Keulen, G. Knigge & H.D. Wolswijk (Eds.), Pet af. Liber Amicorum D.H. de Jong (pp. 411-439) (29 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2006 - Artikelen
Gritter, E. & Sikkema, E. (2006). Bestemming onbekend. Strafbare voorbereiding (artikel 46 Sr) en wetsvoorstel 30 164. Delikt en Delinkwent, 3, (pp. 277-302) (26 p.).
Sikkema, E. (2006). Corruptie op Curaçao. Delikt en Delinkwent, 6, (pp. 695-718) (24 p.).
Lindeman, J.M.W. & Sikkema, E. (2006). Een significante bijdrage aan openlijk geweld. Delikt en Delinkwent, 10, (pp. 1170-1188) (19 p.).
Sikkema, E. (2006). Strafbaarstelling ambtelijke omkoping: niet verruimen, wel vereenvoudigen. Openbaar Bestuur, 3, (pp. 6-9) (4 p.).
Sikkema, E. (2006). Twee wetsvoorstellen over de strafbare overheid. Nederlands Juristenblad, 35, (pp. 1994-2001) (8 p.).
  2005 - Artikelen
Sikkema, E. (2005). Ambtelijke corruptie in de strafwetgeving. Justitiële Verkenningen, 7, (pp. 26-36) (11 p.).
  2005 - Boeken
Sikkema, E. (24-02-2005). Ambtelijke corruptie in het strafrecht - Een studie over omkoping en andere ambtsdelicten. (637 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:39

Eelke Sikkema is in 2005 gepromoveerd op een proefschrift over ambtelijke corruptie in het strafrecht, waarin hij de Nederlandse wetgeving ten aanzien van omkoping en enkele andere ambtsmisdrijven heeft onderzocht. Sindsdien heeft hij regelmatig gepubliceerd over corruptie en strafvervolging van overheden, ministers en ambtenaren. Andere publicaties betreffen diverse materieelrechtelijke onderwerpen (opzet, voorbereidingshandelingen, openlijke geweldpleging, daderschap en feitelijk leidinggeven), alsmede procesrechtelijke onderwerpen (opsporingsbegrip, verdachte en de versnelde afhandeling van strafzaken ('ZSM') ). Tot slot draagt hij bij aan het losbladig commentaar op het wetboek van strafvordering (Melai/Groenhuijsen) en aan Tekst & Commentaar Strafrecht.

Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:39

Eelke Sikkema verzorgt dit studiejaar onderwijs in Strafprocesrecht: Verdieping (tevens coördinator), Materieel Strafrecht en Capita Selecta. Daarnaast is hij programmacoördinator van de Master Strafrecht en coördinator van het strafrechtelijke Onderzoeks- en Scriptietract. Tot slot begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:39
Nevenfuncties

Eelke Sikkema is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Daarnaast is hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving en van de Boekenraad (sectie strafrecht) van Ars Aequi Libri.

Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:39
Volledige naam
Dr. E. Sikkema Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 112
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7123
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125
Fax 030 253 7028
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-08-21 16:08:39
Laatst bijgewerkt op 10-08-2018