Dr Eva Lachnit LLM
E.S.Lachnit@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:52


Profiel

Eva Lachnit is universitair docent Economisch Publiekrecht en promoveerde op het onderwerp 'Alternatieve Handhaving van Mededingingsrecht'. Zij heeft haar bachelor en twee masters (Recht en Onderneming, European Law - waarvan zij cum laude afstudeerde) in Utrecht gevolgd en is werkzaam geweest als junior docent.

Eva is vanuit haar onderzoek betrokken geweest bij projecten van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt en de Engelse Competition and Markets Authority en heeft kennis van zowel materiële- als procedurele aspecten van mededingingsrecht. Ook ziet haar onderzoek op toezichtstijlen en innovatie.

Bio Universitair Docent
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53
Curriculum vitae

Eva Lachnit heeft aan de Universiteit Utrecht haar master European Law afgerond en is cum laude geslaagd. Ook behaalde zij de master Recht en Onderneming. Daarvoor studeerde zij aan het Utrecht Law College, waarvoor zij in 2009 haar diploma met genoegen ontving. Zij verbleef begin 2009 een semester in Italië, waar zij aan de Universiteit van Bologna vakken volgde in Politicologie, ICT-Recht en Rechtsgeschiedenis.

 
Voordat zij als docent begon was zij werkzaam als promovenda en junior docent Economisch Publiekrecht. Op dit moment is Eva toegelaten tot de IUS Commune School of Research, is zij medewerker bij het tijdschrift SEW en is zij onderdeel van de UU onderzoeksgroep RENFORCE.
Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53

Lachnit, E.S. (2013), ‘Alternative enforcement of competition law – Balancing legal requirements in practice’, RENFORCE Working Papers - See more at: http://renforce.rebo.uu.nl/typeactiviteiten/working-papers.

Alle publicaties
  2016
Lachnit, E.S. (2016). Apply at Your Own Risk - The Difficulties with Multi-Jurisdictional Leniency Applications. Maastricht journal of European and comparative law, 23 (4), (pp. 725-734) (10 p.).
Lachnit, E.S. (2016). Probleemoplossend toezicht bezien vanuit de doelen van mededingingsrecht - Een verkenning. In Anna Gerbrandy & Reshmi Rampersad (Eds.), De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland - Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivistische driesporenbenadering van Bart Hessel (pp. 203-217) (15 p.). Boom Juridische Uitgevers.
  2014
Lachnit, Eva (01-12-2014). Compliance Programmes in Competition Law - Improving the Approach of Competition Authorities. Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 31-50).
Lachnit, Eva (2014). Publiceren van boetes; de voorzieningenrechter beslist - Belangen bij en gevolgen van publicatie van boetebesluiten. (6 p.).
Lachnit, Eva & Nguyen, Kim (01-11-2014). Zaak C-557/12, Kone AG e.a./ÖBB-Infrastruktur AG. (4 p.).
  2013
Gerbrandy, A. & Lachnit, E.S. (2013). Bid-rigging with gingerbread candy: adventures in the land of the Dutch construction cartel. In B. Rodger (Eds.), Landmark cases in competition law, around the world in fourteen stories (pp. 203-231) (29 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
Lachnit, E.S. (2013). Conference report. In S.A. de Vries, U. Bernitz & S. Weatherill (Eds.), The protection of fundamental rights in the EU after Lisbon (pp. 207-213) (7 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2012
Lachnit, E.S. & Aelen, M. (27-09-2012). 2013, LJN BX8528, ().
  2011
Lachnit, E.S. & Verduijn, M.A.M. (17-02-2011). 2011, , ().

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53

Alternatieve Handhaving van Mededingingsrecht (samenvatting Ph.D. thesis)

Het promotieonderzoek gaat over alternatieve vormen van handhaving, zoals die worden gebruikt op het gebied van mededingingsrecht. Van oudsher wordt er in dit vakgebied gebruik gemaakt van een klassieke benadering van handhaving (de ‘command-and-control’-methode), maar de hypothese is dat deze door de jaren heen is veranderd. De verantwoordelijkheid voor de naleving wordt meer en meer bij ondernemingen gelegd, waardoor mededingingsautoriteiten vaker gebruik maken van overleggebaseerde handhavingsinstrumenten naast de traditionele instrumenten (zoals de administratieve sanctie). Hoewel veel mededingingsautoriteiten deze weg al zijn ingeslagen, is er weinig onderzoek verricht naar de diversiteit van deze instrumenten en hun houdbaarheid binnen het huidig wettelijk kader. De daaruit voortvloeiende legaliteits- en beschermingseisen veronderstellen op het eerste gezicht namelijk een verticale benadering van handhaving, waaraan de meer horizontale alternatieve handhavingsinstrumenten moeilijk te lijken kunnen voldoen. Deze spanning wordt in kaart gebracht door onderzoek te doen naar de alternatieve handhavingspraktijk van de Nederlandse, Britse en Franse mededingingsautoriteit, waarbij ook de wisselwerking met Europeesrechtelijke handhavings- of beschermingseisen een belangrijke rol zal spelen.

Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53

Doceren en coördinatie:

2014-2015 European Competition Law (MA)

2013-2014 Overheid en Functioneren van de Markt (BA, USE) 

2012-2013 Overheid en Functioneren van de Markt (BA, USE)

2012-2013 Europees Economisch Recht en Beleid (MA)

2011-2012 Foundations of EU Law (BA, UCU)

2011-2012 Economisch Publiekrecht (BA) 

2011-2012 Kernvak IER 2 (BA)

 

Gastcolleges:

2013-2014 Regulation and Supervision of Markets (MA) Hoorcollege Enforcement Styles

2013-2014 Mededingingsrecht (MA) Gastdocent seminar Handhaving

2012-2013 Europees Economisch Recht en Beleid (MA) Gastcollege Inleiding EERB 2

2012-2013 Regulation and Supervision of Markets (MA) Hoorcollege Enforcement Styles

2011-2012 Studiereis JSVU Betrokken docent en inhoudelijk college Mededingingsrecht

Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53
Nevenfuncties

Binnen het werkveld:

2012-heden: vaste medewerker SEW

sep-okt 2014: stage Competition & Markets Authority i.v.m. proefschrift

jan-mrt 2014: stage Autoriteit Consument & Markt i.v.m. proefschrift

 

Buiten het werkveld:

2004-heden: dansdocent Dordrechtse vereniging OKK

Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53
Volledige naam
Dr E.S. Lachnit LLM Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 2.04
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7826
Telefoonnummer afdeling 030 253 6367
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-06-29 16:02:53
Laatst bijgewerkt op 27-03-2017