Prof. mr. Elisabetta Manunza
e.r.manunza@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:09


Leeropdracht
Internationaal en Europees Aanbestedingsrecht
Benoemingsdatum 11-08-2009
Oratiedatum 29-09-2010
Profiel

Prof. dr. Elisabetta Manunza (Italië) is als hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht verbonden aan het Departement Rechtsgeleerdheid en het Public Procurement Research Centre, een interuniversitaire samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente (leerstoel Besliskunde en Publieke Inkoopmanagement).

Het onderzoek dat in het kader van het PPRC wordt uitgevoerd richt zich op een betere regulering, stimulering en sociale benutting van de markt voor overheidsopdrachten in brede zin. Waarbij het aanbesteden als een methode wordt beschouwd om op objectieve wijze, doelmatige en rechtmatige keuzes te maken. Bij de bevordering van innovatie, duurzaamheid en solidariteit die onze samenleving nastreeft, neemt het aantal keuzemogelijkheden voor aanbesteders toe waardoor de vraag in toenemende mate wordt hoe de juiste keuzes te maken.

Centrale thema’s in haar onderzoek zijn: inbesteden en uitbesteden / publiek-publiek samenwerken; juridische en economische aspecten van gunningsmethodieken; doelmatigheids- en rechtmatigheidsaspecten bij de inkoop en aanbesteding van sociale en gezondheidsdiensten; integriteitspreventie en screening van inschrijvers. Binnen het PPRC wordt aan deze thema's met een interdisciplinair invalshoek aandacht gegeven.

In 2002 ontving Manunza de NWO prijs in de VENI categorie om het vierjarige onderzoek 'Questioning the fundamental legal and economic presuppositions underlying the European Public Procurement Directives' uit te voeren.

 Zij verdedigde haar PhD 'EG aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit' in 2001 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De bevindingen van haar onderzoek zijn in boeken, bundels en toonaangevende tijdschriften gepubliceerd.

 

Wetenschappelijke expertises
aanbestedingsrecht
keuze markt of overheid (zelfvoorziening, inbesteding/uitbesteding)
marktwerking
sociale markteconomie
aanbesteding sociale en gezondheidsdiensten / Maatschappelijk Aanbesteden
integriteit / screening
Aanbesteden op Defensie- en Veiligheidsterrein / interne markt van militaire goederen en diensten
Juridische en Economische aspecten van Gunningsmethodieken

www.pprc.eu
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:09
Curriculum vitae Download PDF

Na haar opleiding in Italie te hebben gevolgd, Manunza studeerde Nederlands recht (Strafrecht en Internationaal recht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarna zij de éénjarige postacademische onderzoekersopleiding Internationaal en Europees recht aan het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag volgde. Zij was vervolgens achtereenvolgens assistent in opleiding bij de vakgroep Internationaal recht en rechtsvergelijking van de Vrije Universiteit Amsterdam (1994-1996), universitair docent en universitair hoofddocent bij het Departement Internationaal en Europees recht van de Universiteit van Tilburg (1997-2004) en van de Vrije Universiteit Amsterdam (2005-2012).

Tevens adviseerde zij in de jaren negentig regelmatig in de internationale justitiële samenwerking tussen Italië en Nederland en Italië en België, in de strijd tegen criminele organisaties, in het bijzonder in kroongetuigenzaken. Vragen rondom de toelaatbaarheid van kroongetuigen in het strafproces en de toelaatbaarheid van bijzondere opsporingsmethoden in de strijd tegen criminele organisaties kregen dan ook veel aandacht in haar publicaties uit die jaren.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:09

Publicaties:

Sleutelpublicaties

Manunza, Elisabetta & Bleeker, R.G.T. (2014). De invloed van het Europees recht op het Nederlandse aanbestedingsrecht. In A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse Privaatrecht (pp. 741-810). Kluwer, , Deel 81-II, Bijzonder deel.

Manunza, E. (2010). Naar een consistente en doelmatige regeling van de markt voor overheidsopdrachten. In J.M. Hebly, E. Manunza & M. Scheltema (Eds.), Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet, Preadvies voor de Vereniging van Bouwrecht (pp. 49-123) (75 p.). Den Haag: Instituut voor Bouwrecht.

Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Manunza, E. (01-12-2017). De kunst van het kiezen. Ars aequi, 66 (12), (pp. 962-964).
Manunza, E. & Schotanus, Fredo (03-11-2017). Innovatie stimuleren goed mogelijk bij aanbestedingen. SC online
Manunza, E. & Uenk, N. (13-10-2017). Meer coherentie gewenst tussen aanbestedingsrecht en bestuursrecht. Staatscourant
Manunza, E. & Telgen, Jan (06-06-2017). Zorginkoop kan anders dan aanschaf rioolbuizen. Staatscourant
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Manunza, E. (29-05-2017). Commentaar bij Hoofdstuk 1.2 Aanbestedingswet 2012: Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden. In J.M. Hebly & E.R. Manunza (Eds.), Tekst & Commentaar - Aanbestedingsrecht (pp. 24-39). Wolters Kluwer.
  2017 - Boekredactie
Manunza, E. (29-05-2017).  Tekst & Commentaar - Aanbestedingsrecht. (712 p.). Wolters Kluwer.
  2017 - Websites / portals
Manunza, E. (07-07-2017). Burgercollectieven en aanbestedingsrecht.
  2017 - Conference
Manunza, E.R. (13-04-2017) Participant 'Financieren in netwerken' Universiteit Leiden en provincie Zuid-Holland Den Haag (13-04-2017) Voordracht: 'Maatschappelijke aanbesteding of subsidie?'
Manunza, E.R. (23-06-2017) Organiser Lustrum Executive onderwijs UU aanbesteding en inkoop: 'Beter Aanbesteden in 2022’ Utrecht (23-06-2017) Voordracht: 'Visie op onderwijs in het aanbestedingsrecht' ter gelegenheid van het Lustrum van het executive onderwijs aanbestedingsrecht, “Beter aanbesteden in 2022: wat is essentieel om in 2022 beter in te kopen en aan te besteden?”, Universiteit U
Manunza, E.R. (12-06-2017) Participant Public Procurement Nottingham (12-06-2017) Voordracht: 'Relative scoring mechanisms and the limits of the principles of equal treatment and transparency'
Manunza, E.R. (02-06-2017) Participant Social Enterprise Days 2017 Utrecht (02-07-2017) Voordracht: 'Aanbesteden als krachtig sturingsinstrument' aan de ‘Social Enterprise Days 2017’, georganiseerd door Kirkman Company, gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht, Social Impact Factory Utrecht, 2 juni 2017
Manunza, E.R. (02-06-2017) Participant Social Enterprise Days 2017 Utrecht (02-07-2017) Voordracht: 'Juridische aspecten van sociaal aanbesteden' aan de ‘Social Enterprise Days 2017’, georganiseerd door Kirkman Company, gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht, Social Impact Factory Utrecht, 2 juni 2017
  2017 - Workshop, seminar, course
Manunza, E.R. (20-09-2017) Participant Aanbestedingsrecht en Mensenrechten Amsterdam (20-09-2017) Voordracht: 'Subtiele en verborgen schendingen van mensenrechten in aanbestedingen' aan de Masterclass ‘Aanbestedingsrecht en Mensenrechten’ georganiseerd door de Vrije Universiteit (VU) en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA), Am
Manunza, E.R. (01-06-2017) Participant Dean's Dinner: Responsive Governance: About Cities and Citizens (01-06-2017) Deelname aan Dean's Dinner: 'Responsive Governance: About Cities and Citizens'
Manunza, E.R. (26-06-2017) Organiser Juridische en inkooptechnische aspecten van gunningsmethodieken Utrecht (26-06-2017 - 27-06-2017) Masterclass “Juridische en inkoop-technische aspecten van gunningsmethodieken” 2017, Utrecht, 26 en 27 juni 2017 (Executive Programme for Professionals UU).
Manunza, E.R. () Organiser Specialisatieopleiding: 'Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk' 2017 Utrecht (01-03-2017 - 01-11-2017) Specialisatieopleiding: “Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk” 2016, Opleiding bestaande uit 9 dagdelen, Utrecht, september 2017 – februari 2018 (Executive Programme for Professionals UU).
Manunza, E.R. () Organiser Specialisatieopleiding: 'Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk' 2017 Utrecht (01-03-2017 - 01-11-2017) Specialisatieopleiding: “Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk” 2016, Opleiding bestaande uit 9 dagdelen, Utrecht, september 2017 – februari 2018 (Executive Programme for Professionals UU).
  2017 - Invited talk
Manunza, E.R. (14-07-2017) Invited speaker Kennis en brainstorm-sessie bouwteamsamenwerking Utrecht (14-07-2017) Expert-meeting “Kennis en brainstorm-sessie bouwteamsamenwerking”
Manunza, E.R. (13-04-2017) Invited speaker 'Financieren in netwerken' Universiteit Leiden en provincie Zuid-Holland Den Haag (13-04-2017) Financieren in Netwerken 'Universiteit Leiden en provincie Zuid-Holland
Manunza, E.R. (10-07-2017) Invited speaker Inspiratiemiddag Executive Onderwijs REBO (10-07-2017)
Manunza, E.R. (14-02-2017) Invited speaker Rechtbank en Hof Den Haag en Rotterdam Jaarlijks kennisoverleg aanbestedingen
Manunza, E.R. (12-10-2017) Invited speaker Klankbordgroep Onderzoeksproject Innovaties in PPS bij MFA's Utrecht (12-10-2017)
Manunza, E.R. (16-03-2017) Invited speaker Leeratelier Sociaal Ondernemerschap Den Haag (16-03-2017) Leeratelier Sociaal Ondernemerschap
Manunza, E.R. (29-03-2017) Invited speaker Meet the Professor Utrecht (29-03-2017)
Manunza, E.R. (19-05-2017) Invited speaker Masterclass: Opdrachtgeverschap en regiovoering Enschede (19-05-2017) Opdrachtgeverschap en regiovoering
  2016 - Artikelen
Manunza, E. & Telgen, Jan (15-01-2016). Aanbesteding Autoriteit voorkomt misstanden. Cobouw, 9, (pp. 11) (1 p.).
Manunza, E. & Bleeker, R.G.T. (2016). Enkele kanttekeningen naar aanleiding van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Tijdschrift voor Bouwrecht (3), (pp. 227-232) (6 p.).
Manunza, E. & Jansen, Chris (05-02-2016). Markt opvallend stil over herziening Aanbestedingswet. Cobouw, 24, (pp. 11) (1 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Manunza, E. (2016). Sociaal opdrachtgeverschap - Ruimte geven voor sociale en duurzame overwegingen in aanbestedingen en sociale diensten via aanbestedingen inkopen. In Anna Gerbrandy & Reshmi Rampersad (Eds.), De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland - Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivistische driesporenbenadering van Bart Hessel (pp. 259-278). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Rapporten
Manunza, E. (2016). Advies aan de Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam. Public Procurement Research Centre.
Bouwman, G. & Manunza, E. (16-12-2016). De bescherming van werknemers en hun arbeidsvoorwaarden in het kader van een aanbesteding. (84 p.). Den Haag: Stichting van de Arbeid.
  2016 - Televisie- of radio-optredens
E.R. Manunza (23-07-2016) Aanbestedingen windparkmolens
  2016 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (12-01-2016) Manunza, E.R. en Telgen, J., 12 januari, 9 februari, 24 maart, 12 april, Incompany training voor de Nationale Politie, “Gunningsmethodieken, juridische en economische aspecten”.
E.R. Manunza (16-11-2016) Rondetafelgesprek Aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief bij de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer
E.R. Manunza (12-09-2016) Specialisatieopleiding: "Aanbestedingsrecht voor de inkoppraktijk" 2016
E.R. Manunza (07-03-2016) Specialisatieopleiding: "Aanbestedingsrecht voor de inkoppraktijk" 2016
E.R. Manunza (04-02-2016) Voordracht “Aanbesteden v. inbesteden: overheidsopdrachtgevers als keuzes-makers” op Landelijk seminar inkoop 2016, georganiseerd door Vakgroep Inkoop Brandweer Nederland, Faciliteit landelijke inkoop Brandweer en Instituut Fysieke Veiligheid, 4 februari 2016, te Apeldoorn.
E.R. Manunza (07-10-2016) Voordracht “Achieving smart, sustainable and inclusive growth through public procurement?”, op de gezamenlijke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Mededingingsrecht Enkele actuele aspecten van de relatie tussen aanbestedingsrecht en mededingingsrecht op 7 oktober 2016 te Utrecht.
E.R. Manunza (19-04-2016) Voordracht “Een slimme, duurzame, inclusieve groei met de nieuwe regels over gunningscriteria” op de bijeenkomst “de Aanbestedingswet 2012 na 18 april” van het Gemeentelijk Inkoop Platform op 19 april 2016, te Utrecht.
E.R. Manunza (06-04-2016) Voordracht “Enkele grotere problemen die het wetsvoorstel niet oplost” op het congres “De Herziening van de Aanbestedingswet”, georganiseerd door PPRC en de VU Amsterdam, 6 april 2016, te Amsterdam.
E.R. Manunza (26-05-2016) Voordracht “Enkele wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet uitgelicht” op de bijeenkomst Thema Energie en Grondstoffen van de Unie van Waterschappen op 26 mei 2016, te Amersfoort.
E.R. Manunza (23-06-2016) Voordracht “Enkele wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet uitgelicht” op het Seminar Herziening Aanbestedingswet van Meulenkamp advocaten op 23 juni 2016 te Venlo.
E.R. Manunza (04-02-2016) Voordracht “Zelf doen, met elkaar of laten doen?” op Landelijk seminar inkoop 2016, uitsluitend voor de juridische dienst van Brandweer en Instituut Fysieke Veiligheid
  2016 - Membership of committee
Manunza, E.R. (23-11-2016 23-11-2020) Member Kwaliteitscomissie Bibob (External organisation) Bij besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie is Elisabetta Manunza per 15 november 2016 voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de kwaliteitscommissie Bibob, 23 november 2016: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-65
  2015 - Artikelen
Manunza, E.R. (19-06-2015). Ellende bij aanbesteden niet door regels Europa. Cobouw, 2015 (113), (pp. 9-9) (1 p.).
Manunza, E.R. & Telgen, Jan (20-02-2015). Maatschappelijke waarden in aanbesteden. Cobouw, 34, (pp. 11) (1 p.).
Manunza, E.R. & Telgen, Jan (03-04-2015). Staatssteun bij verkoop van vastgoed van het rijk?. Cobouw, 64, (pp. 9) (1 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Manunza, E., Lohmann, W.M., Uenk, N. & Telgen, J. (2015). Conditions on lots - Practical desirability versus legal acceptability. In Gustavo Piga & Tünde Tatrai (Eds.), Public Procurement Policy (pp. 90 - 98) (9 p.). New York/Abingdon: Routledge.
Manunza, E.R. (2015). Sociaal opdrachtgeverschap - Ruimte geven voor sociale en duurzame overwegingen in aanbestedingen en sociale diensten via aanbestedingen inkopen. In M. Essers, K. Schofaerts & P. S. Weijers (Eds.), Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen - Op zoek naar bouwstenen voor een menselijke participatiemaatschappij (pp. 37-63) (27 p.). Vogelenzang: Centrum van de Sociale Leer van de Kerk.
Pennings, F.J.L. & Manunza, E.R. (2015). The Room for Social Policy Conditions in Public Procurement Law. In Ton Van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 173-196) (24 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Boekredactie
Manunza, E. & Hebly, J.M. (01-12-2015). Aanbestedingsrecht - de tekst van de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit voorzien van commentaar . Wolters Kluwer.
  2015 - Rapporten
Manunza, E., Bouwman, G., Lohmann, W.M. & Telgen, J. (2015). Economisch en juridisch onderzoek over de wijze waarop vergunningen/concessies voor de exploitatie van rondvaartboten dienen te worden verdeeld. Public Procurement Research Centre.
Manunza, E.R., Bouwman, G. & Lohmann, W.M. (2015). Juridisch leaflet Maatschappelijk Aanbesteden - Juridische mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen. (26 p.). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Manunza, E. & Bouwman, G. (2015). Verkennend onderzoek Wolters Kluwer - Verkenning van de mogelijkheden om de juridische conformiteit van de (door)ontwikkeling van een informatiesysteem door de overheid aan het aanbestedings- en mededingingsrecht te toetsen. Public Procurement Research Centre.
  2015 - Televisie- of radio-optredens
E.R. Manunza (10-06-2015) Interview over de misstanden en onregelmatigheden van de NS bij aanbestedingen
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (21-05-2015) Bijdrage ‘Cooperation between public authorities’ op het colloquium ‘New Directives Public Procurement and Concessions’, organisatie: tijdschrift Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten, 21 mei 2015, Koninklijke Bibliotheek België te Brussel.
E.R. Manunza (25-11-2015) Deelname rondetafelgesprek MKB-problematiek bij de vaste commissie voor het Ministerie van Economische Zaken van de Tweede Kamer, 25 november 2015, Den Haag. Inbreng aan de hand van position paper: E.R. Manunza, “Tien aanbevelingen ter verbetering van de aanbestedingswet, in het bijzonder t.b.v. het MKB”.
E.R. Manunza (10-12-2015) Expert-meeting “Corruptie en aanbesteden” aan de Universiteit Utrecht, 10 december 2015, Utrecht, georganiseerd door prof. mr. Elisabetta Manunza, mr. Willem Janssen.
E.R. Manunza (25-11-2015) Expertmeeting met Kamerlid Ziengs over de evaluatie van de Aanbestedingswet en Inbesteden n.a.v. het rondetafelgesprek MKB-problematiek
E.R. Manunza (06-11-2015) Expertmeeting o.l.v. Elisabetta Manunza, Laura Parret en Jan Telgen, ‘Verkopen van overtollig Rijksvastgoed op basis van maatschappelijke criteria: de aanbestedings-, staatsteunrechtelijke en de inkooptechnische implicaties’, als vervolg op de seminar Aanbestedingsrecht: verkoop vastgoed van het Rijk (VJOJ/NVvA)
E.R. Manunza (30-11-2015) Expertmeeting over Inbesteden en de Wet Markt en Overheid
E.R. Manunza (10-11-2015) Interdisciplinaire studiedagen georganiseerd door het PPRC op 10 en 17 november 2015
E.R. Manunza (09-06-2015) Interdisciplinaire studiedagen georganiseerd door het PPRC op 9 en 18 juni 2015
E.R. Manunza (05-03-2015) Presentatie ‘Juridische mogelijkheden voor Innovatie vanuit het perspectief van de opdrachtgever’, Inkoop en Innovatie op 5 maart 2015, NEVI Kring NoordWest, Utrecht.
E.R. Manunza (13-03-2015) Presentatie onderzoeksresultaten
E.R. Manunza (02-12-2015) Spreker op beleidsdagen voor infrabedrijven (ReintenInfra BV) “Kansen en hindernissen voor inschrijvers in het voorstel tot wijziging Aanbestedingswet en de nieuwe EU richtlijnen overheidsopdrachten en concessies”, 2 december 2015, te Ruurlo.
E.R. Manunza (29-09-2015) Spreker op bijeenkomst grote en middelgrote ondernemingen, Bouwend Nederland, “Aanbestedingsrecht en de Bouwsector: enkele ontwikkelingen. De opbouw van de markt, uitsluitingsgronden, gunningsmethodieken”, 29 september 2015, locatie: Harderwijk.
E.R. Manunza (11-06-2015) Studentendebat Moolengraafdispuut
E.R. Manunza (26-03-2015) Voordracht “De invloed van het Europees aanbestedingsrecht op het Nederlandse Bouwrecht” op het Jubileumseminar ‘Terecht Bouwrecht. Over de bijdrage van het recht aan de bouw in de praktijk’ op 26 maart 2015, Stibbe te Amsterdam.
E.R. Manunza (04-06-2015) Voordracht “Enkele actuele beschouwingen op het terrein van het aanbestedingsrecht” op incompany cursus voor de juridische dienst van Strukton op 4 juni 2015, locatie: Utrecht.
E.R. Manunza (29-10-2015) Voordracht bij expertmeeting VNO NCW en MKB Nederland n.a.v. de ‘Inbesteding van scanwerkzaamheden’, 29 oktober 2015 te Den Haag.
E.R. Manunza (16-09-2015) Voordracht: "Invloed aanbestedingsrecht op de verkoop van overheidseigendom" op inter- en multidisciplinair seminar “Aanbestedingsrecht (verkoop vastgoed van het Rijk)” naar aanleiding van de publicatie Manunza-Telgen van 3 april 2015 in dagblad Cobouw, “Staatssteun bij verkoop van vastgoed van het rijk?”
  2014 - Artikelen
Manunza, E., Lohmann, W. & Telgen, J. (2014). 6 manieren om strategisch inschrijven te beperken. Deal!, (pp. 32-35) (4 p.).
Manunza, Elisabetta, Telgen, J. & Lohmann, W. (2014). Andere uitkomst als een van de inschrijvers toch niet meedoet. Cobouw (159), (pp. 12-13).
Manunza, Elisabetta (2014). Economie en recht. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 11 (3), (pp. 124-126).
Manunza, Elisabetta & Telgen, J. (14-11-2014). Emvi is geen Emvi meer. Cobouw (199), (pp. 9) (1 p.).
Manunza, Elisabetta & Telgen, J. (2014). Emvi ontbeert goede gunningsmethode: apert foute methoden juridisch niet altijd verboden. Cobouw (144), (pp. 11) (1 p.).
Manunza, E., Lohman, W. & Telgen, J. (2014). Strategisch inschrijven: wanneer mag het écht niet. Deal!, (pp. 24-25) (2 p.).
Manunza, Elisabetta (2014). Verslag Deelname aan de ronde tafel "slimmer samenwerken" bij het ministerie van Economische Zaken over de samenwerking tussen overheid en markt met het doel maatschappelijke waarde en innovatie te creëren, 24 november 2014. Public Mission, (pp. 18-24).
Manunza, Elisabetta, Telgen, J. & Janssen, Willem (03-10-2014). Waarom het inbesteden van diensten op onbegrip stuit. Cobouw, (pp. 12-13).
Manunza, E., Uenk, N. & Telgen, J. (2014). Wanneer moet een publiekrechtelijke instelling aanbesteden?. Deal!, (pp. 34-35) (2 p.).
  2014 - Boeken
Hebly, J.M., Manunza, E. & van Boom, W.H. (2014). Aanbestedingsrecht, Tekst en Commentaar. (454 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Janssen, W.A. & Manunza, E. (2014). Commentaar bij Hoofdstuk 1.2 Aanbestedingswet 2012: Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden. In J.M. Hebly, E.R. Manunza & W.H. van Boom (Eds.), Aanbestedingsrecht, Tekst & Commentaar (pp. 17-31) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Manunza, Elisabetta & Bleeker, R.G.T. (2014). De invloed van het Europees recht op het Nederlandse aanbestedingsrecht. In A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse Privaatrecht (pp. 741-810). Kluwer, , Deel 81-II, Bijzonder deel.
Janssen, W.A., Manunza, E., Damsma, R., Fischer-Braams, A., Küthe, M.R., Louisse, M., van de Meent, G.W., Saanen, N., Schoenmaekers, S. & Vidal, M. (2014). The Netherlands. In U. Neergaard, C. Jacqueson & G.S. Ølykke (Eds.), Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Congress Publications vol. 3 (pp. 609-648) (40 p.). Copenhagen: DJØF Publishing.
  2014 - Televisie- of radio-optredens
E.R. Manunza (07-01-2014) BNR- radio Journaal
E.R. Manunza (07-01-2014) Gedwongen winkelnering treft aannemers
E.R. Manunza (26-02-2014) Overheid steeds meer concurrent van bedrijf
  2014 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (03-04-2014) De rol van het Internationale en Europese recht op de ‘Defensie Industrie Strategie’(nota in het belang van Nederland)’ bijeenkomst Koninklijke Luchtmacht Soesterberg met Ministerie van Defensie en Economische Zaken
E.R. Manunza (07-11-2014) georganiseerd door het CSLK in samenwerking met Stichting Kerkelijk Erfgoed
E.R. Manunza (23-01-2014) Het in kaart brengen van de mogelijkheden om op te treden tegen de voorgenomen plannen met betrekking tot het ‘lage-loon-schalen-beleid’ van de Minister voor Wonen en Rijksdienst
E.R. Manunza (06-11-2014) Interdisciplinaire studiedagen “juridische en economische aspecten van gunningsmethodieken”
E.R. Manunza (03-11-2014) Rondetafelgesprek experts sociaal aanbesteden, georganiseerd door Social Enterprise NL
E.R. Manunza (11-11-2014) Studiedagen inbesteden en publiek-publiek samenwerken
  2014 - Overige resultaten
Manunza, Elisabetta, Telgen, J., Lohmann, W. & Uenk, N. (2014). Conditions on Lots, Interdisciplinair paper 2nd Interdisciplinary Symposim on Public Procurement, Budapest, september 2014.
  2013 - Artikelen
Lohmann, W., Manunza, E. & Telgen, J. (2013). Gunningsmethodieken voor uitzendwerk. Deal!, (pp. 28-31) (4 p.).
Lohmann, W., Manunza, E. & Telgen, J. (2013). Rechtsbescherming voor inschrijvers. Deal!, (pp. 31) (1 p.).
  2013 - Boekredactie
Hebly, J.M., Manunza, E. & van Boom, W.H. (2013). Aanbestedingsrecht, Tekst en Commentaar. (453 p.). Deventer: Kluwer.
Manunza, Elisabetta & van de Meent, G.W. (2013). National Report from The Netherlands, Topic 3 Public Procurement. (34 p.). Belgium: FIDE (International Federation for European Law).
  2013 - Rapporten
Manunza, E. (2013). Advies aan de Waterschappen Rijn en Ijssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en Zuiderzeeland: Enkele interne markt aspecten bij de samenwerking tussen Waterschappen op het terrein van ICT, personele aangelegenheden, inkoop en zuivering. (20 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Manunza, E. (2013). Advies aan de Waterschappen Rijn en Ijssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en Zuiderzeeland: Uitgangspunten notitie voor het Waterschap Rijn en IJssel. (9 p.). Doetinchem: Waterschap Rijn en IJssel.
Manunza, E. (2013). Geïntegreerd advies aanbestedingsrechtelijke en fiscale aspecten, in opdracht van de Waterschappen Rijn en Ijssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Velt en Vecht en Zuiderzeeland. (22 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Lohmann, W., Manunza, E. & Telgen, J. (2013). Hoe wordt uitzendwerk gegund? Analyse van aanbestedingen. Onderzoek naar gunningsmethodieken voor uitzendwerk: een economische en juridische analyse. (39 p.). Enschede-Utrecht: Public Procurement Research Centre.
Gerbrandy, A., Hessel, B., Ottow, A.T., Manunza, E. & Mombers, A.E.M. (2013). Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het NFI. (78 p.). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  2013 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (14-03-2013) De Aanbestedingswet 2012 in Europeesrechtelijke perspectief
E.R. Manunza (17-04-2013) De agiele overheid
E.R. Manunza (31-01-2013) Een nieuwe Sociale Europese Interne markt
E.R. Manunza (21-05-2013) Keuzes van aanbesteders vóór of in het kader van een aanbesteding vergen juridische en economische inzichten
E.R. Manunza (23-04-2013) Mogelijkheden om publiek-publiek samen te werken
E.R. Manunza (21-05-2013) Nieuwe aanbestedingswet 2012: nieuwe vraagtechnieken?
E.R. Manunza (01-07-2013) Nieuwe mogelijkheden om publiek-publiek samen te werken
  2012 - Artikelen
Manunza, E. (12-04-2012). Aanbestedingsrichtlijn van de EU. Cobouw
Manunza, E. (2012). Vernieuwing. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 6, (pp. 616-619) (4 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Manunza, E. & Berends, W.J. (2012). Social services of General Interest and the EU Public Procurement Rules, Chapter 14. In U. Neergaard, M. Krajewski, E.M. Szyszczak & J.W. van den Gronden (Eds.), The Role of SSGIs in EU Law: New Challenges and Tensions, (pp. 374-384) (11 p.). The Hague: TMC Asser.
  2012 - Rapporten
  2012 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (11-11-2012) ‘Inbesteden en Publiek-Publiek samenwerken nu en straks: hoe doen we dat? Welke mogelijkheden zijn er voor overheden om opdrachten en taken in eigen beheer uit te voeren of in samenwerking met andere overheden binnen het kader van het aanbestedingsrecht nu en straks?’
E.R. Manunza (24-04-2012) De nieuwe Aanbestedingswet en EU aanbestedingsrichtlijnen: nieuwe verplichtingen en nieuwe vrijheden
E.R. Manunza (26-03-2012) Expert meeting over Masterplan aanbesteden RC en laboratoria prenatale screening Down-syndroom
E.R. Manunza (27-01-2012) Expert meeting, De agiele overheid
E.R. Manunza (28-06-2012) Expert-meeting bij de Sociale Verzekeringsbank
E.R. Manunza (02-02-2012) Expert-meeting over de Publieke-private Samenwerking voor de ontwikkeling van de A-12 Regio Utrecht
E.R. Manunza (21-06-2012) Expert-meeting voor de Oprichting van een nieuwe interdisciplinaire postdoctorale opleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk’
E.R. Manunza (08-11-2012) Expert-Meeting. De agiele overheid
E.R. Manunza (20-03-2012) Oranisatie expert-meeting Publieke-Private Samenwerking
E.R. Manunza (04-06-2012) Organisatie expert-meeting 1e Studiedag van het Academisch Genootschap Aanbesteden, met prof. dr. Jan Telgen, prof. mr. C.E.C. Jansen.
E.R. Manunza (02-11-2012) Voordracht
E.R. Manunza (14-06-2012) Voordracht: Beschouwingen over het nieuwe Europese Juridisch pakket overheidsopdrachten
E.R. Manunza (27-11-2012) Voordracht: Een beschouwing van doel en effectiviteit ex ante van de Aanbestedingswet 2012. Ter gelegenheid van het symposium over ‘De nieuwe Aanbestedingswet 2012’
E.R. Manunza (07-06-2012) Voordracht: Enkele beschouwingen over het nieuwe Europees juridisch aanbestedingskader
E.R. Manunza (11-11-2012) Voordracht: Inleidende beschouwing, tendensen en ontwikkelingen over publiek-publieke samenwerking. ‘Inbesteden en Publiek-Publiek samenwerken nu en straks: hoe doen we dat? Welke mogelijkheden zijn er voor overheden om opdrachten en taken in eigen beheer uit te voeren of in samenwerking met andere overheden binnen het kader van het aanbestedingsrecht nu en straks?’
E.R. Manunza (24-04-2012) Voordracht: Inleidende beschouwingen. Ter gelegenheid van de Studiedag ‘De nieuwe Aanbestedingswet en EU aanbestedingsrichtlijnen: nieuwe verplichtingen en nieuwe vrijheden
E.R. Manunza (03-10-2012) Voordracht: Publieke private samenwerking en aanbestedingsrecht
E.R. Manunza (28-06-2012) Voordracht: Uitvoering door de overheid
E.R. Manunza (07-11-2012) Voordracht: Vernieuwing
  2011 - Artikelen
Manunza, E. (08-07-2011). bijeenkomst Academisch Genootschap Aanbesteden. FD
Manunza, E. (2011). De aanbesteding als hefboom. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 8 (6), (pp. 415-419) (5 p.).
Manunza, E. (21-11-2011). het parlementaire onderzoek naar de inkoop van de politieauto's. De Telegraaf
Manunza, E. (07-11-2011). Ideale grenzen van aanbestedingsrecht. De Avond van Wetenschap & Maatschappij. Tafelwetenschappers, 2011, (pp. 42-43).
Manunza, E. (13-04-2011). Nederland bepleit hogere aanbestedingsdrempels. SC online
Manunza, E. (01-07-2011). Overheidsinkopen ontsnappen aandacht kabinet. FD Naar aanleiding van dit artikel was Manunza te zien in het programma Nieuwsuur op NL1.
Manunza, E. (2011). Waarom minder competitie voor de inkoop van sociale diensten?. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 8 (6), (pp. 431-438) (8 p.).
  2011 - Boeken
Manunza, E. (2011). Rapport: Advies aan het RIVM over de vraag naar marktwerking in de inrichting van het bevolkingsonderzoek van de prenatale screening van het Down-syndroom. (26 p.). Bilthoven: RIVM.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Manunza, E. (2011). De markt voor overheidsopdrachten na Lissabon. Aanbesteding en Mededinging in beweging (pp. 15-26) (12 p.). Den Haag: SDU.
Manunza, E. & Kühler, A.M. (2011). Kansen bij aanbestedingsregels. In B. Hessel, A.M. Kühler & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt. Europees beleid als kans voor decentraal beleid (pp. 103-137) (35 p.). Den Haag: SDU.
  2011 - Rapporten
Manunza, E. (2011). Advies aan het RIVM Aanbestedingsrecht en prenatale screening van het Down-syndroom in Nederland, ten behoeve van de Regionale Centra. (9 p.). Bilthoven: RIVM.
Manunza, E. (2011). Advies aan het RIVM over de positie van de uitvoerende laboratoria bij de prenatale screening van het Down-syndroom. (7 p.). Bilthoven: RIVM.
  2011 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (15-09-2011) Bronnen van aanbestedingsrecht
E.R. Manunza (12-09-2011) Een aantal aspecten van de inrichting van de prenatale screening van het Down-syndroom in het kader van de bevolkingsonderzoeken
E.R. Manunza (24-11-2011) Een aantal aspecten van de inrichting van de prenatale screening van het Down-syndroom in het kader van de bevolkingsonderzoeken
E.R. Manunza (11-04-2011) Inbesteden: hoe doen we dat?
E.R. Manunza (07-07-2011) Markwerking in het Forensisch onderzoek
E.R. Manunza (19-01-2011) Ontwikkeling in onderzoek en onderzoek in ontwikkeling
E.R. Manunza (24-06-2011) Organisatie expert-meeting '3e Dialoog' van het Academisch Genootschap Aanbesteden
E.R. Manunza (03-11-2011) Thuis op aanbesteden
  2010 - Artikelen
Barbara, B. & Manunza, E. (2010). Nieuwe aanbestedingswet mist een missie en wantrouwt de markt. Cobouw (158), (pp. 14) (1 p.).
Manunza, E. (2010). Nieuwe aanbestedingswet. Een gemiste kans voor een betere ordening van de markt voor overheidsopdrachten. Nederlands Juristenblad, 2010 (37), (pp. 2408-2413) (6 p.).
Manunza, E. (2010). Redactioneel, Sociale marktwerking. Tijdschrift voor aanbestedingsrecht, 2010 (2), (pp. 83-87) (5 p.).
  2010 - Boeken
Manunza, E. (2010). Over grenzen. Van verplichtingen voor overheden naar rechten voor burgers, oratie in verkorte versie uitgesproken ter aanvaarding van de leeropdracht Internationaal en Europees aanbestedingsrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Manunza, E. (2010). Naar een consistente en doelmatige regeling van de markt voor overheidsopdrachten. In J.M. Hebly, E. Manunza & M. Scheltema (Eds.), Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet, Preadvies voor de Vereniging van Bouwrecht (pp. 49-123) (75 p.). Den Haag: Instituut voor Bouwrecht.
  2010 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza (25-03-2010) (Europees) Aanbestedingsrecht: het quid en het quando
E.R. Manunza (18-11-2010) De markt voor overheidsopdrachten na de economische crisis
E.R. Manunza (02-11-2010) De Markt voor overheidsopdrachten na Lissabon
E.R. Manunza (17-12-2010) De nieuwe Aanbestedingswet en de herziening van de richtlijnen overheidsopdrachten
E.R. Manunza (01-12-2010) Naar een consistente en doelmatige regeling van de markt voor overheidsopdrachten
E.R. Manunza (15-06-2010) Organisatie Interdisciplinaire Expert-meeting '1e Dialoog' van het Academisch Genootschap Aanbesteden
E.R. Manunza (06-12-2010) Organisatie Interdisciplinaire Expert-meeting '2e Dialoog' van het Academisch Genootschap Aanbesteden, Voorbereiding Manifest Genootschap
E.R. Manunza (14-10-2010) Voorwaarden voor een coherente en doelmatige regeling voor de markt voor overheidsopdrachten
E.R. Manunza (09-04-2010) Voorwaarden voor een level playing field voor publieke en private onderneming
E.R. Manunza (07-10-2010) Zijn woningcorporaties aanbestedingsplichtig?
  0 - Televisie- of radio-optredens
E.R. Manunza () De ontwikkeling van de A-12 regio in Utrecht
  0 - Voordrachten / lezingen
E.R. Manunza () Choosing rationally between in-house provision of SSGIs and externalisation
E.R. Manunza () Deelname in the (extended) International scientific committee
E.R. Manunza () Expert’s Meeting Preventing fraud, corruption and bribery committed by and through legal entities Lessons learned, lessons applied, the European Union, the Dutch Ministry of Security and Justice
E.R. Manunza () Inbesteden en Publiek Samenwerken
E.R. Manunza () Organisatie en leiding van de PPRC specialisatieopleiding: “Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk” 2015, Opleiding bestaande uit 9 dagdelen, maart-juli 2015.
E.R. Manunza () Organisatie en leiding van de PPRC specialisatieopleiding: “Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk” 2015, Opleiding bestaande uit 9 dagdelen, september-december 2015.

Een volledige lijst van mijn publicaties en voordrachten, is te downloaden onder Curriculum Vitae (CV).

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:12

Haar onderzoek zich op het Europees economisch recht. Behalve de materiële aspecten staan in haar onderzoek tevens de institutionele aspecten van het Europees recht voorop; ook op het terrein van het Europees aanbestedingsrecht, het rechtsgebied waarop haar onderzoek zich de afgelopen jaren heeft geconcentreerd. Zij beschouwt dat terrein in ruime zin: niet alleen vraagstukken rondom de’ verwerving’ van eigendom door de overheid (overheidsopdrachten) maar ook de ‘vervreemding’ daarvan (vormen van privatisering).

Zo lag de vraag welke ruimte nationale overheden behouden om naast Europese harmonisatieregelingen eigen beleid te voeren, ten grondslag aan haar proefschrift ‘EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit’ (VU Amsterdam, 2001). Dit onderzoek was opgezet als een vijfluik-analyse van de wisselwerking tussen enerzijds materiële en institutionele vraagstukken van Gemeenschapsrecht (i); Gemeenschapsrecht en Europese Unierecht (ii). Anderzijds tussen Internationaal, Europees en nationaal recht (iii), en tussen het civiel, bestuurs- en strafrecht (iv). Het geheel bezien in een rechtsvergelijkend perspectief (v). Haar proefschrift is met de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid onderwerp van parlementair debat geworden en de daarin opgenomen analyse van de mogelijkheden voor screening bij aanbestedingen heeft geleid tot een andere uitwerking van het wettelijk systeem ter zake, dan aanvankelijk door de wetgever werd beoogd, met de Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren. Het onderzoek werd afgesloten met conceptuele vragen die de basis vormden voor nader onderzoek die haar in 2002 een prijs voor excellente onderzoekers van de NWO opleverde voor het (VENI)-onderzoek ‘Questioning the fundamental legal and economic presuppositions and principles underlying the EC Public Procurement Directives’.

Andere belangrijke thema's in haar onderzoek zijn de vragen geweest naar de werking van Europese rechtsbeginselen op het Nederlands aanbestedingsrecht en de problemen die de nationale rechter ondervindt bij de toepassing van het Europees aanbestedingsrecht. In het kader van de eerste onderzoekslijn over de beginselen, organiseerde zij in 2005 in samenwerking met L.A.J. Senden (UvT) het symposium De EU: de interstatelijkheid voorbij? dat in de gelijknamige bundel uitmondde. In het kader van het onderzoek naar de rechtsbescherming organiseerde zij samen met C.E.C. Jansen (VU) in 2006 het symposium ‘Aanbestedingsgeschillen: over de beperkingen van de gewone rechter’.

De bevindingen van haar onderzoek zijn in boeken, bundels en toonaangevende tijdschriften gepubliceerd (zie hierna onder het kopje ‘resultaten van academische activiteit’). Ze treedt regelmatig (in binnen en- buitenland) als spreker op bij wetenschappelijke congressen, symposia, etc.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:12

 

- Postdoctorale en interdisciplinaire Opleiding "Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk" (in het voorjaar start de eerste maandag in maart; in het najaar start in september); zie  http://www.uu.nl/organisatie/departement-rechtsgeleerdheid/onderwijs/voor-professionals/aanbestedingsrecht-voor-de-inkooppraktijk

- Leergang "Inbesteden en Publiek samenwerken" (ieder najaar),

- Leergang "juridische en economische aspecten van gunningsmethodieken";

 

/cursusaanbodopenpao/Pages/default.aspx

Actuele informatie over het postdoctorale onderwijs is te vinden op het Linkedin profiel "Aanbestedingsrecht Cursussen en Opleidingen UU".

Manunza doceert (in binnen- en buitenland) diverse aspecten van het Europees recht en aanbestedingsrecht, zowel in het initiële als in het postinitiële onderwijs.
In 2006 heeft zij de eerste postdoctorale opleiding aanbestedingsrecht in Nederland aan de Vrije Universiteit Amsterdam (in samenwerking) opgericht.

Voorbeelden van onderwerpen van incompany-cursussen die zij (in opdracht) kan organiseren zijn de volgende.

 • Inbesteden en Publiek-Publiek Samenwerken
 • Maatschappelijk aanbesteden
 • Sociale diensten
 • Social return
 • Bronnen van aanbestedingsrecht
 • Inleiding in de grondslagen van het aanbestedingsrecht
 • Aanbestedingsverplichtingen bij gebiedsontwikkeling  
 • Toekenning van exclusieve rechten voor de uitvoering van een taak van algemeen belang
 • Publieke private samenwerking: met welke juridische verplichtingen dient rekening te worden gehouden?
 • Mag de uitvoering van diensten van algemeen belang in eigen beheer worden gehouden? Zo ja, op welke wijze? (van belang bijvoorbeeld voor de afvalsector)
 • Geldt een aanbestedingsplicht altijd of zijn er ook gevallen wanneer de overheid een opdracht mag verstrekken zonder (Europees) aan te besteden?
 • Welke soorten opdrachten vallen onder de werking van het Europees aanbestedingsrecht?
 • Duurzaam aanbesteden
 • De liberalisering van de zogenaamde defensieopdrachten
 • De ethiek/ integriteit van het aanbestedingsproces: de mogelijkheden en de verplichtingen voor de screening van inschrijvers.
 • Aanbestedingsbeginselen: grenzen en werking

Doelgroepen zijn advocaten, juristen werkzaam bij de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid, waterschappen en andere aanbestedende diensten, juristen werkzaam bij bedrijven die met aanbestedingen aan de vraag- of aanbodzijde te maken hebben, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars en alle anderen die in de dagelijkse praktijk met dit onderwerp te maken hebben of te maken krijgen.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:12
Nevenfuncties
 • Lid van de Kwaliteitscommissie BIBOB (zie besluit van de minister van Veiligheid en Justitie van 23 november 2016, nr. 2007994, houdende benoeming en tussentijds ontslag van vorozitter en leden van de Kwaliteitscommissie BIBOB: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-65410.html )
 • Mede-oprichter en co-directeur van het Public Procurement Research Centre: www.pprc.eu
 • Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht (NVvA),
 • Mede-oprichter en lid van het Academisch Genootschap Aanbesteden;
 • Voorzitter van het bestuur van het Vormingsplatform van de Jezuïeten in de Lage Landen ISLL (Vlaanderen en Nederland);
 • Referent bij diverse beoordelingsrondes van de NWO
 • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR)
 • Redacteur "Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht" van Kluwer;
 • Lid van de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht (TA; tot en met 2014);
 • Lid van het bestuur van de Bestuurs- en rechtskundige afdeling van het Thijmgenootschap (2003-2015);
 • (Externe) Deskundige bij de (interne) Expert Groep Aanbestedingen van de Nationale Politie (november 2014 - december 2015).

Manunza wordt met regelmaat als deskundige of getuige-deskundige gevraagd. Enkele voorbeelden:

 • als deskundige gehoord door de vaste commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (24 november 2015);
 • als deskundige gehoord door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede-Kamer over de juridische aspecten van een HSL-marktconsultatie (juli 2013); 
 • deskundige tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU voor de Nederlandse regering (Ministeries van Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken) en de Europese Commissie en OLAF (2004); zie: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vi7jgsymoeyi
 • deskundige voor de Tijdelijke Commissie Parlementaire Enquête Bouwnijverheid van de Tweede Kamer (20 december 2001); de SER; leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement;
 • getuige-deskundige kroongetuigeregelingen in het proces tegen De Hakkelaar (1997).
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:12
Volledige naam
Prof. mr. E.R. Manunza Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3A.24
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7070
Fax 030 253 7073
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:12
Laatst bijgewerkt op 07-02-2018