Sleutelpublicaties

Helder, E. R. (2013). De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming. SDU.
Helder, E. R. (2017). Hoe ver reikt de Belehrungspflicht van de notaris? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 300-305. Article 7145.

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2024). Het verschoningsrecht van de notaris is altijd beperkt geweest. WPNR, 7442/2024, 28-32.

Vakpublicaties

Helder, R. (2024). Valkuilen bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Vakblad Financiele Planning, 1/2024(2), 13-15. Article 2024/2.

2023

Vakpublicaties

Helder, R. (2023). Vergoedingsrechten tussen ex-partners. De Hypotheekadviseur, 6/2023, 29-33.
Helder, R. (2023). Een paardenbak is -vaak- een aanhorigheid. De Hypotheekadviseur, 2023(3), 6-10.
Helder, R. (2023). Financiering en complexe familieverhoudingen. De Hypotheekadviseur, 2023(2), 22-25.
Helder, R. (2023). Ongelijke eigendomsverhoudingen: lossen niet altijd iets op. De Hypotheekadviseur, 2023(1), 30-33.
Helder, R. (2023). Quasi-legaten: let op bij regelingen voor nabestaanden. Vakblad Financiele Planning, 2023(2), 22-23. Article 16.
Helder, R. (2023). Riskante beleggingen in grond. Vakblad Financiele Planning, 2023(4), 14-16. Article 40.
Helder, R. (2023). Herroepelijke schenking onder bewind. Vakblad Financiele Planning, 2023(9), 17-19. Article 94.

Populariserende publicaties

Helder, R. (2023). Als een kind gaat trouwen. Vermogende Particulieren Bulletin, 2023(3), 13-15. Article 9.

2022

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2022). Onroerend per decreet? (Utrecht): annotatie bij RvS 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2434. De gemeentestem, 2022(7568/7539), 211-215. Article 2022/41.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421618/8A_F_32B_1534669F_E_9E_767B_5E_34000E_2D_C_pdf.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Helder, R. (2022). Pas op: hoofdelijke aansprakelijkheid is ook los verkrijgbaar: (en kom er dan maar eens van af). De Hypotheekadviseur, 2022(6), 16-20.
Helder, R. (2022). Valkuilen bij de verhuur van onroerend goed: let op je huurder. De Hypotheekadviseur, 2022(5), 6-10.
Helder, R. (2022). De legitieme portie is bij leven een valkuil. Vakblad Financiele Planning, 2022(11), 17-19. Article 128.
Helder, R. (2022). Mogelijkheden en onmogelijkheden in een samenlevingscontract. Vermogende Particulieren Bulletin, 29(3), 3-5. Article 7.
Helder, R. (2022). De notaris moet onderzoek doen naar de herkomst van geld. De Hypotheekadviseur, 2022 (4), 25-29.
Helder, R. (2022). Eigen middelen van samenwoners. De Hypotheekadviseur, 2022(3), 14-17.
Helder, R. (2022). Het belang van de koopovereenkomst. De Hypotheekadviseur, 2022(2), 18-22.
Helder, R. (2022). Eigendom en huwelijk. De Hypotheekadviseur, 2022(1), 14-17.
Helder, R. (2022). Echt gegeven blijft gegeven. Vakblad Financiele Planning, 2022(6), 14-16. Article 66.
Helder, R. (2022). Erfrecht en huwelijkse voorwaarden. Vakblad Financiele Planning, 2022(5), 7-9. Article 53.
Helder, R. (2022). Wanneer is een nalatenschap aanvaard? Vakblad Financiele Planning, 2022(2), 9-11. Article 15.

2021

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2021). Onpartijdigheid gaat voor zorgplicht. In Straaten in het notariële rechtsverkeer: Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten bij het afscheid van het Molengraaff Instituut (Ars Notariatus ed., Vol. 174, pp. 101-112). Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
Helder, R. (2021). Een rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap: bespreking van een consultatieronde voor een wetsontwerp. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2021(4), 140-144. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/209955/1001589336
Helder, R. (2021). De orgeladviseur van de toekomst. Het orgel, 117(4), 25-28.

Vakpublicaties

Helder, R. (2021). De ene toestemming is de andere niet. De Hypotheekadviseur, 2021/6, 19-23.
Helder, R. (2021). De passende beloning in het erfrecht. Vermogende Particulieren Bulletin, 2021/11(51), 15-17. Article 2021/51.
Helder, R. (2021). Als een kind gaat trouwen. Vakblad Financiele Planning, 10/2021(102), 21-23. Article 2021/102.
Helder, R. (2021). De beroepsaansprakelijkheid van de adviseur. De Hypotheekadviseur, 2021-5, 28-33.
Helder, R. (2021). Huwelijkse voorwaarden en B.V. Vakblad Financiele Planning, 9/2021(89), 38-40. Article 89.
Helder, R. (2021). Financiering en samenlevingscontract. De Hypotheekadviseur, 2021(3), 21-25.
Helder, R. (2021). De valkuil van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vakblad Financiele Planning, 2021-3(22), 18-20. Article 2021/22. https://www.navigator.nl/document/idpass933ef184cd8648af864a8f5856999c08/vakblad-financiele-planning-de-valkuil-van-artikel-188-van-het-burgerlijk-wetboek
Helder, R. (2021). De passende beloning in het erfrecht. Vakblad Financiele Planning, 2021-5(48), 21-22. Article 2021/48. https://www.navigator.nl/document/idpassd9e16d693e45419da0afac1c1182b6e6/vakblad-financiele-planning-de-passende-beloning-in-het-erfrecht
Helder, R. (2021). Eigendom en huwelijk. De Hypotheekadviseur, 2021(2), 32-35. Article 28. https://www.navigator.nl/document/id6713dd27e4684bda8607d9d120815b72/de-hypotheekadviseur-eigendom-en-huwelijk
Helder, R. (2021). De generatiehypotheek of hoe het maar mag heten. De Hypotheekadviseur, 2021-3, 39-42. https://www.navigator.nl/document/id292faba96b1748c0a101801c8f905daf/de-hypotheekadviseur-de-generatiehypotheek-of-hoe-het-maar-mag-heten
Helder, R. (2021). Valkuilen bij de verhuur van commercieel vastgoed. Vakblad Financiele Planning, 15-17. Article 2021/2.
Helder, R. (2021). Doorhaling van hypotheken. De Hypotheekadviseur, 2021, 18-22.
Helder, R. (2021). Executele en beneficiaire aanvaarding. Vakblad Financiele Planning, 2021(3), 15-18.

2020

Wetenschappelijke publicaties

Helder, E. R. (2020). De Ondernemingskamer en kerkelijke universiteiten: The Company Court and ecclesiastical universities in the Netherlands. Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 2020-2(13), 217-231. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/208970/1001526282
Helder, E. R. (2020). Zijn kerkorgels roerend of onroerend? WPNR, 151(7265), 17-20. https://www.navigator.nl/document/id7fe8104c2c8f45c28b572df5d40c6c61/nederlands-juristenblad-burgerlijk-procesrecht

Vakpublicaties

Helder, E. R. (2020). Erfpacht als onderpand. De Hypotheekadviseur, 2020(90), 31-37. https://www.navigator.nl/document/idpasse8cb3b014f424c499f22706c11fee708/de-hypotheekadviseur-erfpacht-als-onderpand
Helder, E. R. (2020). Volmacht en strafrecht. Vakblad Financiele Planning, 2020(88), 12-14. https://www.navigator.nl/document/idpassd20abb51768a48d6862455b669a62012/vakblad-financiele-planning-volmacht-en-strafrecht
Helder, E. R. (2020). Hoofdelijke aansprakelijkheid en borgstelling. De Hypotheekadviseur, 2020(80), 40-46. https://www.navigator.nl/document/id24ea56c9ae9a438aa9e481b22fb062c4/de-hypotheekadviseur-hoofdelijke-aansprakelijkheid-en-borgstelling
Helder, E. R. (2020). De redelijkheid in het erfrecht: Wat je zelf niet doet, maakt de rechter niet goed. Vakblad Financiele Planning, 2020(69), 27-28. https://www.navigator.nl/document/idpassa4c671e4f95f42d6aa2415d9e1546066/vakblad-financiele-planning-de-redelijkheid-in-het-erfrecht-wat-je-zelf-niet-doet-maakt-de-rechter-niet-goed
Helder, E. R. (2020). Verrekenbedingen in de praktijk. Vakblad Financiele Planning, 6/2020(2020/47), 27-31. Article 2020/47.
Helder, E. R. (2020). De bedragen in de hypotheekakte. De Hypotheekadviseur, 19(4), 19 - 25.
Helder, E. R. (2020). Schuldigerkenning uit vrijgevigheid ofwel de schenking op papier. Vakblad Financiele Planning, 3/2020(18), 16-18. Article 2020/18.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Bosma, N. S., Hummels, G. J. A., Manunza, E. R., Argyrou, A., Kamerbeek, S., Meershoek, N. A., & Helder, E. R. (2019). Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap: Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/18/versnelling-en-verbreding-van-sociaal-ondernemerschap

Vakpublicaties

Helder, E. R. (2019). Doelomschrijving stichting richtsnoer voor het bestuur. Juridische berichten voor het notariaat (JBN), 2019(12), 8-8. Article 51.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/388791/SDU_JBN122019_206439.pdf?sequence=1
Helder, E. R. (2019). De commoriëntenregel wordt strikt toegepast, maar toch... Vakblad Financiele Planning, (101), 13-14. Article VFP 2019/101.
Helder, E. R. (2019). Eens gegeven blijft gegeven? Over inbreng en inkorting. Vakblad Financiele Planning, 7/8(66), 16-17. Article VFP 2019/66.
Helder, E. R. (2019). Erfgenaam zijn is niet verplicht. Vakblad Financiele Planning, 1/2019(5), 22-24. Article VFP 2019/5.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Helder, E. R. (2018). Waarom en hoe we orgels restaureren. Het orgel, 114 (2018)-4, 23-29.

Vakpublicaties

Helder, E. R. (2018). Onwaardigheid in het erfrecht: helaas geen dode letter. Vakblad Financiele Planning, 11(87), 11-12. Article VFP 2018/87.
Helder, E. R. (2018). De tweede hypotheekhouder heeft geen grip op de situatie. Vakblad Financiele Planning, 10(79), 13-15. Article VFP 2018/79.
Helder, E. R. (2018). Vernietigbare testamenten. Vakblad Financiele Planning, 7/8(59), 23-25. Article VFP 2018/59.
Helder, E. R., & Argyrou, A. (2018). Enige opmerkingen over een rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Juridisch Up to Date, 2018-12(80), Article 2018-0080.
Helder, E. R. (2018). Mogelijkheden en onmogelijkheden in een samenlevingscontract. Vakblad Financiele Planning, 2(10), 12-14. Article VFP 2018/10.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Helder, E. R. (2017). De positie van de raad van toezicht bij universiteiten met kerkelijke rechtspersoonlijkheid. Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 2017(1), 75 - 89. https://doi.org/10.7590/ntkr_2017_005
Helder, E. R. (2017). Hoe ver reikt de Belehrungspflicht van de notaris? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 300-305. Article 7145.

Vakpublicaties

Helder, E. R. (2017). Naschrift: in relatie tot een reactie op 'De reikwijdte van de notariële belehrungsplicht, Stokkermans'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 148(7151), 425-426.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/350846/1.pdf?sequence=1
Helder, E. R. (2017). Een international huwelijk: onverwacht vermogensrecht. Vakblad Financiele Planning, 4, 11-13.
Helder, E. R. (2017). Een rechtsvorm voor de maatschappelijke onderneming: hoever zijn we? Onderneming en Financiering, 25(1), 81-89. https://doi.org/10.5553/OenF/157012472017025001007

2016

Wetenschappelijke publicaties

Helder, E. R. (2016). Tegenstrijdig belang. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2016-1, 13-17.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/328179/Tegenstrijdig.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Helder, E. R. (2016). Erfgenamen beter beschermd tegen schulden van de nalatenschap. Vakblad Financiele Planning, 11, 12-14.

2015

Vakpublicaties

Helder, R. (2015). Handelings(on)bekwaamheid en wils(on)bekwaamheid. Vakblad Financiele Planning, 2015-3, 9-12.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2014). Van wie is de maatschappelijke onderneming? Maandblad voor vermogensrecht, 2014(2), 36-42.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/307227/MvV_1574_5767_2014_024_002_002.pdf?sequence=1
Helder, R. (2014). Drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 7021, 514-519.
Helder, R. (2014). Maatschappelijke onderneming en social enterprise. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2014(3), 93-100.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/307280/artikel_TvOB_2014_3.pdf?sequence=1
Biemans, J., van Drunen, M., & Helder, R. (2014). Toegevoegd notaris en waarneming. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, Jaargang 145(7001), 18-23.

Vakpublicaties

Helder, R. (2014). Wettelijke rechten in het erfrecht. Vakblad Financiele Planning, (1), 7-10.
Helder, R. (2014). Discussie over de maatschappelijke onderneming heropend. Juridische berichten voor het notariaat (JBN), 24 (2), 9-11. Article 9.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Helder, E. R. (2013). De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming. SDU.

Vakpublicaties

Helder, R. (2013). Tweede huwelijk, aandachtspunten estate planning. Vakblad Financiele Planning, (5), 2-5.
Helder, R. (2013). Gedeelde Eigendom. Vakblad Financiele Planning, (11), 11-13.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2012). Commissie van Beroep in Predikantszaken: een koekoeksjong. Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht, 6, 21-35.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354774/35.pdf?sequence=1

2010

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2010). De maatschappelijke onderneming in de zorg. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 7, 527-537.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2009). Ontwikkelingen inzake de maatschappelijk onderneming. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2, 52-60.
Helder, R. (2009). Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming. WPNR, 6821, 948-953.

Vakpublicaties

Helder, R. (2009). Ontwikkelingen inzake de maatschappelijke onderneming. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, (2), 52-60.
Helder, R. (2009). Erfrecht: taken en bevoegdheden van de executeur. Vakblad Financiele Planning, (5), 7-9.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Helder, R. (2007). De reacties uit het veld. Ondernemingsrecht, (16), 611-615.