• operationeel deskundige Politie (financiële recherche), sinds 2018, op persoonlijke titel, onbezoldigd (aanvankelijk als burgerrechercheur, sinds 2021 als vrijwillig ambtenaar)
  • directeur Egbert Renso Beheer B.V. (h.o.d.n. Adjuncto), sinds 2013, op persoonlijke titel, bezoldigd, q.q. bestuurslid Stichting Administratiekantoor Havezathe Den Alerdinck, redacteur Sdu modellendatabank, voorzitter certificatiecommissie CIVO, freelance docent voor diverse cursusaanbieders
  • voorzitter Stichting Klinkend Erfgoed Nederland, sinds 2018, op persoonlijke titel, onbezoldigd
  • bestuurslid Stichting Schnitgerorgel Zwolle, sinds 2006, op persoonlijke titel, onbezoldigd
  • bestuurslid Stichting Meedoen Zwolle, sinds 2006, op persoonlijke titel, onbezoldigd
  • secretaris Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, sinds 2022, op persoonlijke titel, onbezoldigd
  • lid Ethische commissie Digitalisering, Gemeente Zwolle, sinds 2022, op persoonlijke titel, onbezoldigd
  • bestuurslid Stichting MYZwolle helpt Oekraïne, sinds 2024, op persoonlijke titel, onbezoldigd