Erika van Middelkoop

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 5.36
3584 CB Utrecht

Erika van Middelkoop

Onderwijscoördinator
Bureau SGPL
030 253 2086
e.p.vanmiddelkoop@uu.nl

Coördinator Onderwijs Sociale Geografie en Planologie

Secretaris Examencommissie Sociale Geografie en Planologie

Coördinator Alumnibeleid Sociale Geografie en Planologie